Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Jaký je žák, který opouští naši školu

 • Je samostatný a zodpovědný za své jednání, schopný přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
 • Formuluje své myšlenky, respektuje názor druhých.
 • Dokáže řešit problémové situace a pracovat s chybou. 
 • Je zdravě sebevědomý a schopný sebehodnocení, umí pojmenovat své silné a slabé stránky. 
 • Spolupracuje v týmu, uvědomuje si důležitost spolupráce. 
 • Je čtenářsky gramotný. Rozumí psanému textu, je schopný z něj vyvodit závěry. Dokáže zpracovat získané informace. Využívá četbu k vlastnímu rozvoji v běžném životě.
 • Je finančně gramotný, své znalosti využívá ke správnému zacházení s financemi v různých životních situacích.
 • Je mediálně gramotný, schopný analyzovat vyhledané skutečnosti a informace a porovnávat s dosavadními zkušenostmi. 
 • Je schopen kriticky myslet, rozpozná manipulativní jednání, nenechá sebou manipulovat.
 • Zvládne aplikovat své znalosti v praxi. 
 • Je vnitřně motivovaný ke svému dalšímu rozvoji. Má pozitivní přístup k práci a je si vědom zodpovědnosti za své vzdělání  a další rozvoj.
 • Respektuje lidské hodnoty a váží si jich. 
 • Chrání přírodu a zajímá se o problémy kolem sebe. Chrání duševní zdraví své i ostatních. 
 • Je ohleduplný a tolerantní k ostatním, respektuje jinakost včetně spektra kulturních a duchovních hodnot.
nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se