UPOZORNĚNÍ
V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

kamera
zpětVedení školy, zaměstnanci

Vedení školy

3. 10. 2017 | školka
Telefon:
kancelář ZŠ 475 222 465, 775 732 953
ředitelka 776 500 003
mateřská škola 475 222 487, 775 732 955

E-mail:
skola@zsmslibouchec.eu
mateřinka@zsmslibouchec.eu


Zaměstnanci MŠ

3. 10. 2017 | školka
Ve školce na vše dohlíží vedoucí uč. MŠ - Štěpánka Strzepková

O děti se starají a zábavu zajišťují:

ve třídě Kulíšků
Marcela Lejnarová
Štěpánka Strzepková

ve třídě Berušek
Marie Liscová
Martina Krejčová

Úklid zajišťuje Božena Matýsková
V kuchyni vaří Hana Třešňáková