UPOZORNĚNÍ
V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

kamera
zpětAktuality

PRŮZKUM DOCHÁZKY + UZAVŘENÍ MŠ

16. 4. 2018 | školka
Žádáme rodiče o nahlášení docházky dětí na
pondělí 30.5.2018
i s délkou pobytu v MŠ – po obědě/do odpoledne

Docházku nahlaste do pátku 20.4.2018 !


V pondělí 7.5.2018 plánujeme uzavření MŠ

vzhledem k vyhlášení ředitelského volna v místní ZŠ.

JARNÍ BRIGÁDA V NAŠÍ ŠKOLCE

12. 4. 2018 | školka
čtvrtek 26. dubna od 14.30 hodin

JARNÍ BRIGÁDA V NAŠÍ ŠKOLCE
Dobrý den, vážení a milí rodiče,
máme několik nápadů, jak dětem umožnit využít k hraní a zkoumání celou naši zahradu. Sami na to bohužel nestačíme a tak si Vás dovoluji oslovit s prosbou o pomoc. Jarní brigáda se bude konat ve čtvrtek 26. dubna v časovém úseku mezi 14.30 hod až 18.00 hod (dorazit a ukončit svoji pomoc můžete kdykoliv během této doby).
Protože naše školka není dostatečně vybavena zahradním nářadím, prosím, přineste si vlastní - hrábě a rýče.
Rozpis "prací, činností" vám řekneme při příchodu na zahradu.
Bližší informace podá vedoucí učitelka MŠ Š. Strzepková.
Děkuji všem, kteří si najdou čas a pomohou nám zvelebit naši zahradu.

Plavání

11. 4. 2018 | školka
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČASU ODJEZDU NA PLAVÁNÍ !!!!!!!
Z organizačních důvodů plavecké haly nám změnili začátky kurzů na 8,30 h.
Odjezd autobusu od školky bude v 7,45 h. Dětem bude podávána svačina od 7,20 h.

Kapesníky

4. 4. 2018 | školka
Kulíšci a Berušky prosí
o kapesníky !
Dochází nám zásoby !

Informativní schůzka pro rodiče dětí, které jedou do školky v přírodě:

4. 4. 2018 | školka
v úterý 17.4.2018
od 15,30 h v tělocvičně MŠ

Skřítek Tisáček na kominikaci

11. 4. 2018 | školka
Tento termín byl zrušen, včas bude vyvěšen náhradní termín.

Ve středu 18.4. pojede 20 dětí do Tisé za skřítkem Tisáčkem
Tisáček je postavička z Tiských stěn, která bude děti provázet různými tématy.

Téma: Skřítek Tisáček na kominikaci
pojedou předškoláci doplněni ml. dětmi
doprava linkovým autobusem v 9,00 h zpět 10,45 h
vybíráme 15,- Kč ( jízdné)
program proběhne venku na hřišti v Tisé – vhodné sportovní oblečení - pokud bude pršet v kulturním sále /obecní úřad/
pitný režim + svačinka – zajistí školka

ZÁJEZD DO DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA

4. 4. 2018 | školka
ve čtvrtek 19.4.2018 pojedou děti do divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na představení „Pohádky pro Hurvínka“

Organizace zájezdu:
Děti přiveďte do školky nejpozději do 7,30 h.
Odjezd autobusu od školky v 8,00 h.
Po příjezdu do divadla dostanou děti svačinku a pití.
Představení začíná v 10,00 h.
Přibližná délka představení 1h 30 min. s přestávkou.
Po představení si děti dají svačinku s ovocem a pitím.
Příjezd do školky je naplánován cca v 13,30 h.
Po příjezdu bude připraven oběd ve školce.
Doporučená doba vyzvednutí dětí je nejdříve ve 14,30 h.

Cena zájezdu: vstupné je rovno 110,- Kč
doprava je rovno 7.000,-Kč
(2.000,- Kč uhradíme z výtěžku dobrovolného vstupného
z vánoční besídky, 5.000,- Kč bude rozpočítáno na počet 40 dětí + 4 dospělí. Pokud bude dětí méně bude částka doplacena z výtěžku za sběr druhotných surovin, při větším počtu dětí bude přeplatek zaúčtován do rodičovského příspěvku).

Vybíraná částka činí: 220,- Kč

(vstupné 110,- Kč + doprava 110,- Kč)
Pedagogický dozor zajišťují Š. Strzepková, M.Liscová, B.Matýsková, K. Záhorská
Doprava zajištěna – Autodoprava Višňák

Případné dotazy zodpoví vedoucí uč. MŠ Š. Strzepková.
Přejeme si, aby měly děti hezký kulturní zážitek.

Zápis dětí do mateřské školy

15. 3. 2018 | školka
Zápis dětí do mateřské školy v Libouchci
na školní rok 2018/2019

Podmínky přijetí  
Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka ZŠ a MŠ a vedoucí uč. MŠ v souladu s vyhláškou č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, § 34 z. č. 561/2004 Sb., zákon předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiné vzděláváním
(školský zákon ) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019 se uskuteční  3.5.2018 od  10,00 do 16,00 hod.
Žádosti o přijetí do mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí.
Formuláře Žádosti o přijetí do mateřské školy si zákonní zástupci dítěte vyzvednou v mateřské škole od 16.4. do 20.4.2018, od 10,00 h do 16,00 h. a nebo vytisknou na internet. adrese: http://www.zsmslibouchec.eu. Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019 a den otevřených dveří se uskuteční 3.5.2018 od 10,00 do 16,00 h.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ s vyjádřením lékaře o  zdravotním stavu a pravidelném očkování dítěte, občanský průkaz a rodný list dítěte. Bez těchto dokladů nemůže vydat ředitelka závazné rozhodnutí.
Po předložení všech náležitostí  v den zápisu, bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1.lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude zveřejněno na hl. dveřích MŠ, ZŠ a internet. adrese: www.zsmslibouchec.eu do 1 týdne ode dne zápisu. V seznamu nebudou uvedena jména dětí, ale pouze registrační čísla.
O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
V týdnu od 27.8. do 31.8.2018 od 9,00 do 15,00 h, zákonný zástupce dítěte doručí do MŠ vyplněný Evidenční list   a vyplněný Osobní dotazník. Bez těchto dokladů nebude dítě do MŠ přijato.
Děti jsou zapisovány na školní rok 2018/2019 , který začíná v pondělí 3.9.2018.
 
Kritéria přijetí dítěte k docházce do mateřské školy
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libouchec (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Týká se dětí s trvalým pobytem v obci, v které mateřská škola sídlí, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:
Přednostně se přijímají:
1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti starší, které mají rozhodnutí o odkladu školní docházky
2. děti, jejichž sourozenci již navštěvují mateřskou školu, ale pouze ti, co dovrší věku
3 let do 30. 9. v roce zápisu a budou přihlášeny k celodenní docházce
3. děti na celodenní docházku, které dovrší věku 3 let do 31. 8. v roce zápisu,
s upřednostněním starších dětí
4. děti na celodenní docházku, které dovrší věku 3 let do 31. 12. v roce zápisu,
s upřednostněním starších dětí
5. děti na celodenní docházku, které dovrší věku 3 let po 31. 12. v roce zápisu,
s upřednostněním starších dětí
6. děti na polodenní docházku.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
základní školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 6).

7. 3. 2018 | školka
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
16.7. - 10.8.2018
Vyvěšeno 7.3.2018