Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Hotovostní výběr stravné + provoz - květen/červen

Hotovostní výběr stravné + provoz za měsíce květen/červen se uskuteční na konci června ( termín a organizace budou včas upřesněny).

 

nejste přihlášen

- - -

INFORMACE K HOTOVOSTNÍ PLATBĚ

za stravné a úplatu za vzdělávání a školské služby

Vyúčtování za období Březen – Červen 2020

(doplatky/přeplatky)

 

+ platba na měsíc Červenec 2019

 

kdy: 30.6.2020 od 6,00 do 16,00 h

kde: v kanceláři zástupkyně řed. v MŠ

nejste přihlášen

Změna provozní doby MŠ v období červenec - srpen 2020

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MŠ

v období červenec – srpen 2020

 

6,00 – 16,00 h

 

vyplynulo z průzkumu docházky dětí

nejste přihlášen

- - -

Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v době mimořádného opatření:

březen 2020 – ½ z celkové částky = 150,- Kč
duben 2020 - osvobození od “úplaty”
květen 2020 – ¼ z celkové částky = 75,- Kč

nejste přihlášen

- - -

Už jste to viděli ?

Máme tablo ve výloze

U Ševíce“

Předškoláci

nejste přihlášen

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

obrázek
nejste přihlášen

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena v termínu:  

13.7. - 7.8.2020

 

 

nejste přihlášen

DESATERO PRO RODIČE

 

DESATERO základních provozních podmínek mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Výběr základních provozních podmínek, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických a dalších předpisů.

 

 1. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 
 2. Doprovázející osoba nemá přístup do budovy MŠ. V areálu MŠ se pohybuje pouze ve vymezeném prostoru.
 3. Děti se předávají u hlavního vchodu pověřené osobě. V odpoledních hodinách na zahradě MŠ, při nepříznivém počasí u hlavního vchodu MŠ.
 4. Při předávání dítěte je POVINNOSTÍ VŽDY nahlásit zdravotní stav dítěte (netrpí žádnými projevy respiračního, střevního, kožního a jiného onemocnění a cítí se zdrávo).
 5. Při obtížích, rodiče zajistí bezprostřední vyzvednutí dítěte.
 6. Pokud dítě trpí alergií, doloží potvrzení od lékaře.
 7. Děti nenosí do školky žádné hračky.
 8. V přihrádce bude mít roušku v igelitovém sáčku ( v případě obtíží některého z dětí nebo dospělých si ostatní přítomní nasadí roušky).
 9. Rodiče vybaví dítě baťůžkem, který bude pověšen v přihrádce a do kterého si bude dávat zbylé oblečení (bunda, mikina
  z chladného rána) proto, aby rodiče nevstupovali do MŠ.

10. Po vyzvednutí dítěte se rodiče nezdržují v areálu MŠ.

 

 

nejste přihlášen

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DNE

 

po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

 

6,00 – 8,20 – příchod Kulíšků do MŠ

*organizaci je věnován samostatný výklad

hry a hrové činnosti

6,30 – 8,20 - příchod Berušek do MŠ

*organizaci je věnován samostatný výklad

hry a hrové činnosti

8,20 – 8,45 – docházka, hygiena

8,20 – 9,20 – docházka, pohybová

chvilka, hygiena

8,45 – 9,10 - přesnídávka

9,20 – 9,45 - přesnídávka

9,10 – 11,00 – hygiena, obléknutí,

pobyt na zahradě/nepříznivé poč. - pobyt ve třídách

**organizaci je věnován samostatný výklad

9,45 – 11,45 - hygiena, obléknutí,

pobyt na zahradě/nepříznivé poč. - pobyt ve třídách

**organizaci je věnován samostatný výklad

11,00 – 11,15 – převléknutí, hygiena

11,45 – 12,00 – převléknutí, hygiena

11,15 – 11,45 - oběd

12,00 – 12,30 - oběd

11,45 – 12,00 – odvádění dětí po

obědě domů, po předchozím

nahlášení

12,30 – 12,45 – odvádění dětí po

obědě domů, po předchozím

nahlášení

11,45 – 13,50 – hygiena, příprava na odpočinek, četba, odpočinek

12,30 – 14,15 - hygiena, příprava na odpočinek, četba, odpočinek

13,50 – 14,10 – hygiena, oblékání

14,15 - 14,35 - hygiena, oblékání

14,10 – 14,25 – svačina

14,35 – 14,55 - svačina

14,25 – 16,30 – hygiena, obléknutí, pobyt na zahradě/ nepříznivé počasí – pobyt ve třídě, odvádění dětí

***organizaci je věnován samostatný výklad

14,55 – 16,30 - hygiena, obléknutí, pobyt na zahradě/ nepříznivé počasí – pobyt ve třídě, odvádění dětí

***organizaci je věnován samostatný výklad

 

 • Organizace příchodu dětí do MŠ:

Rodiče vstupují do areálu MŠ brankou. Pokud u vchodu nestojí žádní rodiče, zazvoní a vyčkají příchodu pověřené osoby. Pokud v areálu již čekají rodiče, vyčkají příchodu pověřené osoby. Dodržují rozestupy 2 m, netvoří hloučky. Pověřená osoba si přebírá vždy skupinu z jedné třídy, max. však 4 děti.

Při předání dítěte pověřené osobě, bude dítěti změřena teplota a rodič VŽDY nahlásí zdravotní stav dítěte.

** Řízená hygiena bude probíhat několikrát během dne. Ve stejnou dobu bude v umyvárně skupina max. 5 dětí. Při řízené hygieně se postupně vystřídají všechny děti dané skupiny. Čištění zoubků po obědě se ruší do konce prázdnin. Potřeby mimo řízenou hygienu budou moci děti vykonávat kdykoliv, tak jak je to obvyklé v normálním režimu.

Za příznivého počasí budou dopolední činnosti probíhat na zahradě MŠ – vždy zvažte vhodné oblečení – mějte na vědomí, že se děti mohou umazat v lesíku, na písku... ( je zbytečné, aby měly děti obavu, že za umazání dostanou vyhubováno !!!), může být i mokro, může drobně mrholit – je nutné, aby děti byly vybavany i do takového počasí.

Pitný režim během dne bude řešen řízeně – děti dostanou napít v danou chvíli, kelímky/ hrnky se poté odnesou k umytí. Pokud bude mít dítě potřebu mimo řízenou nabídku, dostane pití do jednorázového kelímku, který učitelka vyhodí do odpadků.

*** Organizace odpolední činnosti

Za příznivého počasí na zahradě. Děti z jedné třídy pobývají v určené části zahrady vždy jeden den. Třídy se v částech zahrady střídají obvykle ob den.

Pro zjednodušení orientace pro rodiče, bude u schodů před starým vchodem umístěn ukazatel se směrovkami, v které části zahrady daná třída pobývá.

Pokud bude třída pobývat v přední části zahrady, rodiče jdou směrem k zahradnímu domku, kde bude vymezen prostor, ve kterém se mohou pohybovat. Dítě si vyzvednou a neprodleně odchází z areálu MŠ.

Pokud bude třída v zadní části zahrady, rodiče jdou směrem za zdravotní středisko, projdou branku a jdou k vymezenému prostoru páskou. Vyzvednou si dítě a neprodleně opouští areál MŠ.

Každé dítě bude mít v šatně pověšený viditelně podepsaný baťůžek. Do baťůžku si dítě/paní učitelka dá věci, které si odnáší domů (bunda, mikina z chladného rána...). Rodiče nebudou mít do MŠ přístup. Z tohoto důvodu děti oblékejte prakticky/ na pobyt na zahradě.

Při nepříznivém počasí budou děti ve třídách. Rodič si zazvoní, vyčká příchod pověřené osoby. Dodržuje všechna bezpečnostní opatření.

Vážení rodiče,

uvědomujeme si, že jsme na vás vychrlili spoustu informací. Věřte, že v dobré víře, aby i vy jste měli přehled o organizaci dne během pobytu vašich ratolestí ve školce. Dali jsme si opravdu dost práce, abychom dostatečně zajistili pobyt vašich dětí v bezpečném prostředí.

Všichni si musíme uvědomit, že znovuotevření školky se obnovuje v zcela jiném režimu a především jako služba pro vás rodiče, aby i vy jste se mohli vrátit do zaměstnání.

S touto situací se všichni setkáváme poprvé, proto organizační opatření berme jako zkušební, jenž se může vyvíjet podle potřeb obou stran, aby vyhovovalo a bylo praktické pro nás všechny.

Dále apelujeme na rodiče, aby do školky předávaly pouze zdravé děti, bez jakýchkoliv respiračních, střevních, kožních a jiných obtížích. Uvědomte si, že neodpovědným přístupem ohrožujete nejen své dítě, ale všechny děti a osoby, které jsou s MŠ ve spojení. Upozorňujeme rodiče, že přebírání pouze zdravých dětí bude z naší strany přísně dodržováno.

Závěrem, pod všemi výše uvedeným opatřeními bych chtěla připomenout, že jsme všichni na jedné lodi, že nejsme soupeři, ale partneři, kteří mají stejný cíl - ochránit zdraví vašich/našich dětí.

Štěpánka Strzepková

nejste přihlášen

- - -

obrázek
nejste přihlášen

- - -

obrázek
nejste přihlášen

- - -

obrázek
nejste přihlášen

Kdo si hraje nezlobí :-))))

obrázek
nejste přihlášen

- - -

obrázek
nejste přihlášen

INFORMACE - STRAVNÉ

Vážení rodiče,
vzhledem k růstu cen potravin jsme i my nuceni zvýšit cenu stravného od 1.2.2020
Přestože při nákupu potravin pečlivě vybíráme dodavatele a využíváme různé akční nabídky, není možné zachovat stávající ceny potravin.
Naší prioritou je, aby děti měly zajištěnou pestrou a plnohodnotnou skladbu pokrmů během
celého dne.

                           Současné ceny:    Ceny po navýšení:

Děti do 6 let:           27,-                       30,-

 

Děti 7 let :              30,-                       38,-

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Pro platby bezhotovostní formou je třeba změnit částku měsíční zálohy :

Děti do 6 let - 650,- Kč

Děti 7 let      - 800,- Kč

 

 

Děkujeme za pochopení, pokud budete mít dotazy, neváhejte se obrátit na zástupce pro MŠ Š.Strzepkovou nebo vedoucí školní jídelny M.Backertovou.

 

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se