Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Výše záloh pro platby bezhotovostní formou na šk. rok 2019/2020

děti 3-6 let   510,-/měsíc

děti 7 let      560,-/měsíc

nejste přihlášen

- - -

PROSBA K RODIČŮM

 

Vážení rodiče, rozhodli jsme se zúčastnit

vánočních trhů u příležitosti rozsvícení vánočního

stromu u základní školy. Jako školka budeme mít

zapůjčený stánek, kde budeme moci prodávat svoje

výrobky. Výrobu dárečků začleníme do dopoledních činností, Maruška zorganizuje pro tento účel jedny Šikovné ručičky.

Na Vás se obracíme s prosbou – pokud byste nám mohli přispět čímkoliv ( pečete perníčky, zhotovujete vánoční dekorace…) do našeho stánku, ozvěte se paní učitelkám na třídách.

Výtěžek z prodeje bychom použili pro potřeby MŠ.

Termín dodání hotových výrobků – do 25.11.2019.

Vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromu u ZŠ jsou plánovány na pátek 29.11.2019.

 

nejste přihlášen

NEMOCNICE

Ve středu 23.10.2019 pojedou předškoláci do nemocnice v Ústí nad Labem

(dětské chirurgické odd.)

nemocnice pořádá pro děti z mateřských škol ukázku prostředí, zdravotnické techniky,  atd.

Děti pojedou linkovým autobusem:

odjezd v 8,26 h

příjezd do Libouchce v 11,00 h

Cestovné vybíráme 26,- Kč

Pg. dozor budou zajišťovat paní uč. Maruška Liscová a Martina Krejčová

nejste přihlášen

Průzkum docházky

PRŮZKUM DOCHÁZKY

Žádáme rodiče o nahlášení docházky dětí ( i skutečnost, že si dítě vyzvednete po obědě)
na podzimní prázdniny
(
út 29.10. a st 30.10.).
Průzkum bude ukončen v úterý 22.10.2019.

nejste přihlášen

Divadlo Děčín

V úterý 22.10.2019 pojedeme do Městského divadla v Děčíně
na představení „Čtyřlístek a talisman moci
Vybíráme vstupné 50,- + jízdné 50,- = 100,- Kč

 Je nutné, aby všechny děti byly ve školce nejpozději do 7,15 h !!!

 

Vhodné oblečení !

nejste přihlášen

- - -

Vážení rodiče, Vánoce už nám klepou na dveře. Na nadílku máme vyhrazenou částku z rozpočtu školy. Přesto se obracíme na ty rodiče, kteří mají možnost jakýmkoliv způsobem přispět na vánoční nadílku, aby se spojili se Štěpánkou /zástupkyní ředitelky pro MŠ/. Uvítáme jak finanční dar, tak i hračku, výtvarný materiál, boxy na stavebnice apod.

Za vstřícnost předem děkuji

Štěpánka

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se