Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

INFORMACE O VÝŠI STRAVNÉHO PRO ŠK. ROK 2020/2021

 

Děti do 6 let:
přesnídávka  6,- Kč
oběd            18,- Kč
svačina          6,- Kč

                    30,- Kč

 

Děti 7 let : 

přesnídávka   7,- Kč

oběd             25,- Kč

svačina           6,- Kč

                     38,- Kč

 

Hotovostní platba se hradí v kanceláři MŠ obvykle poslední pracovní den v měsíci – na následující měsíc.

 

Pro platby bezhotovostní formou je stanovena výše měsíční zálohy :

Děti do 6 let - 650,- Kč

Děti 7 let - 800,- Kč

Výše úplaty za školské služby - 300,- Kč (od úplaty jsou osvobozeny děti v posledním ročníku před zahájením školní docházky)

 

Pro trvalý příkaz zadávejte pouze 11 plateb

(prázdninový provoz = 1 platba). Platby stravného je nutné provést s časovým předstihem ( do 20. dne předchozího měsíce – na září je potřeba uhradit platbu do 20. srpna). Platby jsou zálohové, vyúčtování provádíme dvakrát ročně ( k 31.12. a k 31.8.). Každou změnu účtu nám, prosím, hlaste včas.

Pro kontrolu prosím uvádějte jméno strávníka do zprávy pro příjemce (př. - stravné/provoz – Jan Novák)

nejste přihlášen

- - -

stravné  +  provoz. příspěvek

Na měsíc prosinec 2020                           

 DEN 1.12.2020/úterý /

 ČAS   11,30 – 15,30

      

 v kanceláři zástupkyně řed.pro MŠ

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se