Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Pojďte s námi na návštěvu do naší školky.

obrázek

Zveme vás na návštěvu: račte vstoupit

Přání k svátku našim maminkám: najdete zde

Fotografie ze života mateřské školy najdete na této stránce vpravo - Užitečné odkazy _ Fotogalerie MŠ.

nejste přihlášen

Rozloučení s předškoláky

obrázek

Rozloučení s předškoláky plánujeme na čtvrtek 24.6. V odpoledních hodinách s rodiči. Bližší informace budou včas zveřejněny. 
Organizaci průběhu akce "Rozloučení s předškoláky" přizpůsobíme aktuálním protiepimiologickým opatřením
(Covid - 19).

nejste přihlášen

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

obrázek

 

 Mateřská škola bude uzavřena

26. 7. - 6. 8. 2021

nejste přihlášen

Zápis k předškolnímu vzdělávání

obrázek

Vzhledem k aktuálním okolnostem ve dnech 2. 5. - 16. 5. 2021 proběhne zápis dětí do mateřské školy elektronickou formou. K zapsání prosím využijte tento odkaz. V přiloženém letáčku najdete také podrobný postup. Těšíme se na vás i vaše děti.

 

Zveme vás na návštěvu naší mateřské školy - zde můžete vstoupit

nejste přihlášen

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání

obrázek

Po rozkliknutí obrázku se dočtete kritéria pro přijetí do naší mateřské školy pro školní rok 2021/2022. Zápis proběhne v květnu elektronickou formou. O postupu vás budeme informovat nejpozději poslední týden v dubnu.

 

nejste přihlášen

NEPŘEHLÉDNĚTE VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ!

obrázek

Velikonoční zajíček na vás čeká odkaz zde

Jak jsme zdobili Vajíčkovník odkaz zde

nejste přihlášen

Školní řád MŠ od 1. 2. 2021

obrázek

Vážení rodiče, od 1. 2. 2021 platí nový školní řád v mateřské škole. S jeho obsahem se můžete seznámit Školní řád MŠ.

nejste přihlášen

Opakovaná žádost o předávání informací o zdravotním stavu dětí

obrázek

Vážení rodiče,

opakovaně vás žádáme, abyste nás neprodleně informovali o změně zdravotního stavu vašeho dítěte. Tato povinnost vyplývá z právních předpisů. Nepředáním informace ohrožujete zdravotní stav všech zúčastněných (dětí a jejich rodinných příslušníků a personálu MŠ). Pokud není informace včas předána, je ohrožen chod celé MŠ.

Děkujeme, že v této nelehké době respektujete tuto povinnost.

 

 

nejste přihlášen

Mimořádná opatření v provozu MŠ

 

Výběr základních provozních podmínek, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Platnost těchto opatření je stanovena od 14.10. do odvolání.

 

PRAVIDLA PRO  RODIČE, PROSÍME O JEJICH RESPEKTOVÁNÍ

 

  1. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
  2. Rodiče předávají děti  pověřené osobě. Při předávání dítěte je povinností VŽDY nahlásit zdravotní stav dítěte (netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo).
  3. Při obtížích rodiče zajistí bezprostřední vyzvednutí dítěte.
  4. Pokud dítě trpí alergií, doloží potvrzení od lékaře.
  5. Děti nenosí do školky žádné hračky.
  6. V přihrádce bude mít roušku v igelitovém sáčku (v případě obtíží některého z dětí nebo dospělých si ostatní přítomní nasadí roušky).
nejste přihlášen

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

nejste přihlášen

NUTNOST - ROUŠKY

obrázek

 

Rodiče, vybavte děti

2 rouškami

- budou umístěné

v šatně - v přihrádce v obalu

nejste přihlášen

Nové kontakty do MŠ

obrázek

Kulíšci + Šnečci 

771 159 477
Berušky                608 988 663
Zást. řed. pro MŠ-Š.Strzepková          775 732 955

 

Prosím, využívejte k omlouvání dětí telefony do tříd.

Děkujeme

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se