nejste přihlášen

Kontakty na členky školního poradenského pracoviště 2022-2023

Také v tomto školním roce pracuje na škole Školní poradenské pracoviště. Na jeho členky se můžete kdykoli obrátit emailem nebo telefonicky. Věříme, že jejich práce napomůže řešení problémů, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.

Na vedoucí školního oradenského pracoviště, výchovnou a kariérovou poradkyni Mgr. Michaelu Sekalovou  (michaela.sekalova@zsmslibouchec.eutel: 771 165 505) se mohou obrátit děti i rodiče v případě výskytu problémů se vzděláváním a s otázkami v oblasti kariérního poradenství. Spolupracuje a vede tým asistentů pedagoga.

Po předchozí domluvě připraví v případě potřeby podklady pro šetření ve školském poradenském zařízení a naleznete u ní kontakty a další informace, které by Vám mohly pomoci při řešení vašich potíží.

Mgr. Pavlína Součková (pavlina.souckova@zsmslibouchec.eu, tel: 771 165 505) zastává pozici školního metodika prevence. Obrátit se na ni můžete v případě, že se setkáte s projevy rizikového chování (např. chování ostatních,  které vám není příjemné, šikana a další). Jako školní metodik prevence připravuje během školního roku preventivní programy pro žáky a učitele.

členkou ŠPP je zástupkyně asistentů pedagoga Jiřina Šifaldová (jirina.sifaldova@zsmslibouchec.eu, tel. 764 401 357).

Speciálně pedagogické záležitosti s Vámi bude řešit ředitelka školy - Mgr. Bc. Martina Vlachová - speciální pedagog.

nejste přihlášen

APLIKACE PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMAČKY

obrázek

Aplikace České školní inspekce InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky. Žáci 9. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Testy z matematiky a českého jazyka budou k dispozici od 1. 2. 2021. Více informací naleznete na příprava na přijímačky.

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se