nejste přihlášen

Přijímací řízení 2021/2022

obrázek

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v příloze, kterou obdrželi žáci ve škole. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit. 

 

Mgr. Michaela Sekalová

 

Přihlášky:

Střední školy (týká se i víceletých gymnázií)
Žáci odevzdají: do 1. března 2022 řediteli střední školy

Žáci mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky.

 

Termíny přijímacího řízení:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: 12. dubna 2022
2. termín: 13. dubna 2022

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: 19. dubna 2022
2. termín: 20. dubna 2022

 

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání:

 

Pozvání na Den otevřených dveří: Gymnázium v Pirně - 4. 2. 2022

nejste přihlášen

Školní podpora žákům nad rámec výuky

obrázek

Nad rámec výuky poskytují pedagogové školy podporu žákům v rámci předmětu speciálně pedagogické péče (dle doporučení školského poradenského zařízení), pedagogické intervence a národního doučování. Mimo tyto aktivity třídní učitelé realizují aktivity zaměřené na stmelení třídního kolektivu.

nejste přihlášen

Kontakty na členky školního poradenského pracoviště, školní rok 2021-2022

obrázek

Také v tomto školním roce pracuje na škole Školní poradenské pracoviště. Na jeho členky se můžete kdykoli obrátit emailem nebo telefonicky. Věříme, že jejich práce napomůže řešení problémů, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.

Na výchovnou a kariérovou poradkyni Mgr. Michaelu Sekalovou  (michaela.sekalova@zsmslibouchec.eutel: 771 165 505) se mohou obrátit děti i rodiče v případě výskytu problémů se vzděláváním a s otázkami v oblasti kariérního poradenství. Spolupracuje a vede tým asistentů pedagoga.

Po předchozí domluvě připraví v případě potřeby podklady pro šetření ve školském poradenském zařízení a naleznete u ní kontakty a další informace, které by Vám mohly pomoci při řešení vašich potíží.

Mgr. Pavlína Součková (pavlina.souckova@zsmslibouchec.eu, tel: 771 165 505) zastává pozici školního metodika prevence. Obrátit se na ni můžete v případě, že se setkáte s projevy rizikového chování (např. chování ostatních,  které vám není příjemné, šikana a další). Jako školní metodik prevence připravuje během školního roku preventivní programy pro žáky a učitele.

Tento poradenský tým koordinuje ředitelka školy - Mgr. Martina Vlachová.

nejste přihlášen

APLIKACE PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMAČKY

obrázek

Aplikace České školní inspekce InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky. Žáci 9. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Testy z matematiky a českého jazyka budou k dispozici od 1. 2. 2021. Více informací naleznete na příprava na přijímačky.

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se