nejste přihlášen
ROZVRH HODIN
123456
8:10 - 8:559:05 - 9:5010:10 - 10:5511:05 - 11:5012:00 - 12:4512:50 - 13:35
POČjČjAjMPrvVv
ÚTČjMTvTvDv
STSvAjMČj
ČTČjČjAjMPrv
MgeoČjHvČj
nejste přihlášen

- - -

Předmět: ÚKOLY 6
Odesláno: 23.03.2020 12:06
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine

 

Text zprávy:

Vážení rodiče, všichni již čtete náměty na úkoly v DM softwaru, nicméně vkládám pro jistotu ještě i sem.

Náměty pro učení na PO 23.3., ÚT 24.3. a ST 25.3. Ujistěte, prosím, děti, že každý pracuje svým vlastním tempem a že nezáleží na kvantitě, ale kvalitě. Pokud vynecháte nebo nestihnete, nic se neděje, důležité je, aby si děti k učení sedly alespoň na chvíli každý den a dobrovolně:-) Za úkoly hodnoceny známkami nebudou, používejme pochvalu :-)

UčíTelka: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-materialy/?datum=24.3.2020

„Pamětně sčítáme a odčítáme do 1000 – úterý 24.3., 10:10-10:35h

Budeme si povídat o lidském těle a zapojíme angličtinu - středa 25. 3., 10:10-10:35h


 

ČESKÝ JAZYK:  Vyjmenovaná slova: zelená učebnice s. 52/11 ústně, zdůvodnit i/y, napsat si pouze slova, která do věty doplňujeme. U 5. věty najděte, prosím, dětem na internetu obrázek síry, aby měly představu.

53/13

Slovesa: 80/1 podtrhat vlnovkou tužkou do učebnice

81/1 , pospojovat tužkou v učebnici. Žlutý rámeček nahoře – podle možností, prosím, dětem vysvětlete, děti se naučí zpaměti zájmena osob, jak jdou za sebou, mohou si vytvořit přehlednou tabulku a místo slovesa „nést“ si zvolí jiné.

MATEMATIKA: Příklady typu 30.8, 27.10 a obráceně: bílá učebnice s. 124/1,4 ústně. s. 125/7 ústně.

Příklady typu 90+4.80, přednost násobení: bílá učebnice s. 126/13 písemně (podle možností pak na přeskáčku ústně s tím, že děti příklad vidí.

Pracovní sešit 29/6 (příklad 4.25 rozložit na 4.20+4.5=80+20=100 a umět ho zpaměti. Příklad 4.15 rozložit na 4.10+4.5= 40+20=60

PRVOUKA na tento týdenPokračujeme v tématu vesmír, zaměříme se na souhvězdí. Učebnice s. 69 a pracovní sešit s. 60. Děti mohou mít znalost o prvním čl. ve vesmíru a prvním Čechovi ve vesmíru, pochopí slova kosmonaut, astronaut. Vyhledají si obr. na internetu.

Souhvězdí: vysvětlení v prac. sešitě na s. 60. Obrázky pro představu v učebnici nestačí, vyhledají další souhvězdí na internetu a překreslí několik souhvězdí do sešitu. 60/1,2 (délku úseček netřeba zapisovat),3

Do přílohy v sekci Domácí úkoly přikládám dobrovolný testík na opakování.

 

Tipy na nezávazné on-line procvičování: https://www.gramar.in/cs/#3 , https://www.matika.in/cs/#3 . Na těchto stránkách máme založenou třídu, děti mi mohou napsat, poradit se. Nebo mohou napsat přes DM software. Návod, jak se přihlásit, zde: https://www.gramar.in/cs/teacher.php

Další užitečné odkazy: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php , https://skolakov.eu/

nejste přihlášen

Úkoly 5

Vážení rodiče, dobrý den, kromě el. ŽK vkládám informaci i sem,

posílám další náměty pro učení:

 

Matematika:

Doporučuji dnešní dopolední vysílání UčíTelka od 10,10h-10,35, zaměřeno na násobilku a dělení: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-materialy/?datum=20.3.2020 

Bílá matematika s. 108/4, 2. sloupec ať děti přepíší a vypočítají. Potom přepsat znovu, ale bez závorek, vypočítat a sledovat, jak se změnil výsledek. Připomeňte, že pokud nejsou ve složeném příkladu závorky, má násobení a dělení přednost před + a -  

Potřebovali bychom začít dělit se zbytkem, v příštích týdnech se na to pozvolna zaměříme.

Několik dětí má bílou matematiku ve škole, podle dosavadního plánu by měli být učitelé ve škole ve středu 25.3. dopoledne, mohu vydat. Požadovaný sloupec a další příklady k procvičení vložím během dopoledne do el. ŽK do příloh v sekci Domácí úkoly.

 

Český jazyk: v příloze 2 listy na upevnění významu vyjm. slov po P,S

Pracovní sešit s. 23

Děkuji moc za učení s dětmi a vyřiďte jim, prosím, můj pozdrav.

Z.V. 

nejste přihlášen

Úkoly 4

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova po B, přiřazování slov příbuzných k vyjmenovaným slovům: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

 

Matematika:

Násobilka a dělení: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm

Pokud nemají děti přístup k internetu, procvičte Čj, prosím, tak, že dítě vypíše řadu vyjmenovaných slov po B a do vedlejšího sloupečku odvozuje slova příbuzná podle kořenu slova. Násobilku a dělení klasicky (několik příkladů na papírek i ústně).

Zkuste televizní vysílání "UčíTelka" https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-materialy/?datum=20.3.2020

nejste přihlášen

Úkoly 3

Vážení rodiče, posílám náměty na práci s dětmi.

Matematika:

https://www.youtube.com/watch?v=CXOe8qP4nbY - jedná se o video zaměřené na kruh a kružnici. Doporučuji používat pauzu a vracet se.

Pracovní sešit z M: s. 28/10, 9.   28/6

 

Český jazyk:

Pracovní sešit z Čj: s. 22/celá

Zelená učebnice Čj: s. 52/7, vypsat na papír nebo do sešitu

52/8 Vytvořit věty tázací a zároveň i oznamovací, kde si na otázku děti hned odpoví. Dbát na to, že každá věta musí mít aktivní sloveso, ne pouze infinitiv. Motivujte děti, aby používaly ve větách přídavná jména. Navrhuji první nápad napsat někde vedle na papír a pak větu obohacovat dalšími slovy. Pokud by se jim povedla i rozkazovací věta ke každému obrázku, z které by plynulo nějaké poučení, bude to skvělé :-) Napíší na papír a vloží do portfolia.

 

Prvouka:

PRV učebnice s. 41 - děti odpoví na otázky dole, promluvte s nimi o 6. obrázku, jak je v současnosti důležitý :-)

Do DM software - do oddílu Domácí úkoly vložím přílohu k ČJ - zaměřeno na přídavná jména a sloh, není nutné vše udělat v jeden den, je dobré při tvorbě vlastní bajky se k vytvořenému autorskému textu po 2-3 dny vracet a upravovat ho, teprve potom napsat finální verzi, pokud by nestačily řádky, pokračujte na dalším papíru;-) Přílohu dieálně vytiskněte a vložte do portfolia, jinak dle možností a konzultace se mnou.

Pozdrav dětem, budu ráda za zprávu.

Z.V.

nejste přihlášen

Úkoly 2

Vážení rodiče, v DM softwaru v sekci  Výuka›Úkoly›Domácí úkoly jsem dětem poslala zadání matematiky a čtení s porozuměním s přílohami. Pokud se Vám úkol nezobrazuje, zkuste se přihlásit přes žákovský PIN a sdělte, zda se zadařilo. Mohu ještě poslat přes e-mail, pokud mi jej napíšete.

V DM softwaru do zpráv rodičům nelze připojit přílohu (to je umožněno právě jen v sekci Domácí úkoly).

Z.V.

nejste přihlášen

Odkazy na on-line procvičování

nejste přihlášen

Výuka

Vážení rodiče, zítra, tj. v pondělí 16.3., pošlu další úkoly a náměty k učení. Využiji v DM softwaru kromě zpráv i oddíl "Domácí úkoly", kam budu vkládat přílohy. Sdělte mi, zda máte možnost listy dětem vytisknout, ráda bych Vás požádala o vzájemnou výpomoc. Prosím, aby si děti založily desky, kam si budou zakládat vše, co vypracovaly na papírech, na každý si napíší datum. Až znovu přijdou do školy, lépe se společně v tomto portfoliu zorientujeme. Vás prosím o zpětnou vazbu, zda si děti k učení sednou denně a zda poslané úkoly zvládají. 

Do zpráv budu rovněž vkládat odkazy na krátká videa s výkladem látky.

Pokusíme se učit i interaktivně:

https://www.matika.in/cs/me_class.php?msg=1  Pomozte dětem přihlásit se do 3. třídy ZŠ Libouchec, kód třídy "dalmatin" a napište, zda byly děti úspěšné. Po přihlášení všech dětí zkusím zadávat úkoly i touto cestou a zpětnou vazbu mi budou děti posílat samy.

Z.V.

nejste přihlášen

Úkoly 1

Vážení rodiče, posílám první úkoly do konce tohoto týdne, stejné sdělení naleznete i ve zprávách v elektronické ŽK. Ve spolupráci s Vámi bych ráda, aby si děti každý den k učení na chvíli sedly, aby se jim nenahromadilo, po jejich návratu do školy zkontroluji. Potřebné učebnice a pracovní sešity mají děti u sebe, podívejte se, prosím, s nimi, že to tak je. Pokud by dětem nějaké chyběly, budu ve škole 12.3 a 13.3 dopoledne, jinak mohu případně dovézt a vhodit do schránky.

 

Český jazyk:

Čj pracovní sešit: s.21, 22 celé. 34/3

Čj zelená učebnice: 51/2 do ČjŠ; 51/6 ústně

 

Matematika:

M pracovní sešit: 11/4; 28/8; 9/4, 5, 6; 12/11

 

Prvouka:

PRV učebnice s. 68-69 umět; PRV pracovní sešit s. 59. Do sešitu pod výčet planet nakreslit obrázky jednotlivých planet buď podle učebnice, nebo podle vhodných internetových stránek.

Pokud by děti v průběhu učení narazily na něco, co jim činí obtíže, napište, prosím, na papírek a děti mi po návratu do školy předají.

Pozdrav dětem :-)

Z.V.

 

 

nejste přihlášen

Momentky ze třídy z 20.12. 2019

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné svátky a v novém roce hodně zdraví a radosti z našich dětí :-)

Stav třídního fondu a poděkování za úžasnou spolupráci při organizaci školních vánočních trhů jsem Vám psala do zpráv v el. žákovské knížce, ještě jednou děkuji i touto cestou.

Několik momentek z Mikuláše a třídní vánoční besídky si můžete prohlédnout zde:

https://skolazsmslibouchec.rajce.idnes.cz/

Z.V.

nejste přihlášen

Procvičování Aj

nejste přihlášen

Koncert

Dnes se děti ve škole zúčastnily "Zpívání s kytarou".

Vstupenku 40 Kč za žáka jsme uhradili z třídního fondu.

nejste přihlášen

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

18.11. v pondělí vás zvu na třídní schůzku, která bude probíhat formou individuální konzultace. Předmětem bude prospěch a chování Vašich dětí.

Budu zde pro Vás od 16,30 do 18 h.

Z.V.

nejste přihlášen

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ TRHY

Milé maminky, termín konání školních vánočních trhů je stanoven na pátek 29.11. :-)

 

 

 

nejste přihlášen

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

na 30. 9. 2019 (pondělí) je naplánována třídní schůzka, a to od 16,30h. Tentokrát neproběhne formou individuální konzultace, promluvím k Vám všem najednou :-)

Z.V.

 

nejste přihlášen

- - -

Zítra - pátek 6. 9. 2019 se všichni žáci školy zúčastní akce

„Tažení napoleonských vojsk“

 • od 9:30 u sportovní haly.

Žáky převedou vyučující 2. hod, akce potrvá zhruba hodinu.

Ukončení vyučování dle rozvrhu.

Z.V.

nejste přihlášen

KONZULTAČNÍ HODINY

Vážení rodiče, konzultační hodiny jsou stanoveny na pondělí,

a to od 14 do 15 hodin, v této době mě zastihnete ve třídě.

Z.V.

nejste přihlášen

- - -

Vážení rodiče, milí moji žáci,

zdravím Vás srdečně na konci prázdnin.

Pro komunikaci se mnou používejte, prosím, nadále e-mailovou adresu

zdena.volhejnova@zsmslibouchec.eu

Telefon do kabinetu: 608313816 (změna)

Informace o prvním školním týdnu:

 

 • Pondělí 2. 9. 2019  1. školní den - pouze 1 vyuč. hodina - 8:10 - 8:55 
  přivítání žáků ve třídách, bez aktovky a přezůvek
  školní družina ani školní jídelna ještě nejsou v provozu
 • Úterý 3. 9. - středa 4. 9. 2019  do 11:50                          
  Školní jídelna, ranní i odpolední družina - již v provozu.
 • Od čtvrtka 5. 9. 2019 - výuka dle rozvrhu, který je aktualizovaný, viz výše.

 

Průběžně budu doplňovat další informace.

Z.V.

 

 

 Pomůcky do 3. třídy:

Penál:            

nůžky          

ořezávátko                                                                            

guma                                                                                     

malé pravítko do penálu                                                         

2x pero                                                                                 

2x tužka č.3                                                                           

2x tužka č.2

Pentil tužka na geometrii

                        pastelky

                        fixy (stačí základní barvy)

kružítko (funkční)

2 lepidla v tyčince (1 v penálu a 1 náhradní v boxu ve třídě)

Ostatní:                     

 • bačkory
 • trojúhelník s ryskou podepsaný lihovým fixem
 • velké desky na sešity, obaly na učebnice a sešity
 • papírové kapesníky (2 krabice)
 • papírové ubrousky na svačinu (2 balení po 100 ks)
 • Vv: igelit na lavici, zástěra,vodovky, tempery s paletkou,
 • anilinové barvy (12 barev), tuš, špejle, štětec plochý, štětce kulaté v několika velikostech,
 • hadřík, kelímek na vodu, 10 čtvrtek A3,  20 čtvrtek A4
 • cvičební úbor ( do haly i na ven)

 

Vážení rodiče, podepište, prosím, dětem vše, co půjde J,

zvl. pomůcky na VV, kružítko, trojúhelník, lepidlo.

                                              

 

nejste přihlášen

ŠKOLANDA 29.5.

nejste přihlášen

ŠKOLANDA 28.5.

nejste přihlášen

ŠKOLANDA 27.5.

nejste přihlášen

ŠKOLANDA 27.5.

nejste přihlášen

ŠKOLANDA 26.5.

nejste přihlášen

ŠKOLANDA 25.5.

nejste přihlášen

ŠKOLANDA 24.5.

nejste přihlášen

Návštěva divadla

Vážení rodiče,

v pondělí 11.2. máme jet ráno do Děčína do divadla, děti mají sraz v šatně v 7,40 h.
Vzhledem k tomu, že jsem od dnes nemocná, pojede s dětmi buď paní vychovatelka, nebo budou mít děti náhradní výuku. Předejte, prosím, informaci dalším rodičům a sledujte situaci v pondělí ráno ve škole.

Děkuji za pochopení.
Z.V.
nejste přihlášen

Návštěva skleníků a parku Přírodovědecké fakulty UJEP

nejste přihlášen

PRVNÍ DNY ŠKOLY + ZVÍŘÁTKOVÝ DEN

nejste přihlášen

FOTKY


http://skolazsmslibouchec.rajce.idnes.cz/1._trida_2017-2018_Mikulas/

http://skolazsmslibouchec.rajce.idnes.cz/1._trida_2017-2018_momentky_ze_tridy/
.


nejste přihlášen

FOTKY Z FOTKY Z VYSVĚDČENÍ 29.6.2018 A Z VÝLETU DO CHOMUTOVA DO ZOOPARKU A NA KAMENCOVÉ JEZERO 21.6.2018, 1. a 6. třída

nejste přihlášen

FOTKY Z VÝLETU DO PRAHY z 12.6.2018, 1. a 6. třída

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se