nejste přihlášen

Volby do školské rady

obrázek

V příloze najdete informace k volbám do školské rady.

Zvolenými členkami školské rady jsou:

Za pedagogické pracovníky: 

Alena Řezníčková - alena.reznickova@zsmslibouchec.eu

Za zákonné zástupce: 

Jitka Vospálková Slavíková - slavikovavospalkova@seznam.cz

Za zřizovatele: 

Iveta Mrázková - iveta.mrazkova@libouchec.cz

Všem členkám školské rady gratulujeme a přejeme hodně sil do tříletého období.

 

nejste přihlášen

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

nejste přihlášen

Jednání školské rady

Dne 2. 12. 2019 se v základní škole konalo 1. jednání Školské rady v novém personálním obsazení, svolané ředitelkou školy. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Iva Machová. Školská rada projednala znění jednacího řádu.

nejste přihlášen

Členové školské rady pro následující tříleté období

Pro následující tříleté období jsou zvoleni noví zástupci do školské rady. Za pedagogické pracovníky školy je to Mgr. Iva Machová, za zákonné zástupce paní Kateřina Fedorjaková/Suchá a za zřizovatele pan Jaroslav Zelený.

Všem novým členům gratulujeme ke zvolení.

za vedení školy Martina Vlachová

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se