nejste přihlášen

- - -

ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ LIBOUCHEC

Informace pro všechny strávníky


Placení stravného: - Platba hotově v kanceláři školní jídelny, poslední dva dny
v měsíci od 7:00 do 16:00 hodin. Platba vždy na
na následující měsíc.
- Bezhotovostní platba na účet školy GE Money Bank
č. ú. 100200157/0600
v. s. je šestimístný ( 10+ přidělené evidenční číslo)
Tímto způsobem se stravné platí zálohově a to vždy do
20. dne předchozího měsíce. Výše zálohy bude na každý
měsíc stejná. Můžete si tedy zadat trvalý příkaz.
- Platby nelze kombinovat !

Cena stravného : - žáci 7- 10 let 22,- kč/1 oběd
- žáci 11-14 let 25,- kč/ 1 oběd
- žáci 15- a více let 31,- kč/ 1 oběd
- zaměstnanci ZŠ 31,- kč/ 1 oběd
- cizí strávníci 51,-kč / 1 oběd

Odhlašování obědů : Strávník bude z oběda odhlášen pouze tehdy, když si
oběd odhlásí buď osobně, nebo telefonicky –
tel: 777 168 141, nebo mailem – e-mail :
jidelna@zsmslibuchec.eu
Při nečekané nepřítomnosti jako je nemoc nebo rodinné
důvody je možnost oběd odhlásit do 8:00 hodin téhož
dne. Ovšem u plánované nepřítomnosti jako je návštěva
lékaře, nebo školní výlety, Vás žádám o odhlašování
obědů co nejdříve. Je to z důvodů hospodárnosti a s tím
spojené kvality a rozmanitosti pokrmů.


Nárok na oběd : V případě nemoci mají strávníci nárok odnést si první
neodhlášený oběd v jídlonosičích. Další obědy musí být
odhlášeny nebo propadnou.

V Libouchci dne 15.6.2016 Markéta Backertová
Vedoucí školní jídelny
nejste přihlášen

Tým školní jídelny ZŠ

Potraviny pro vás chystají:

Budková Zdeňka - kuchařka

Borutová Miluše - kuchařka

Gondová Jana - kuchařka

Simonová Zdeňka - kuchařka

 

Jídelnu vede, na přípravu jídel dohlíží, jídelníček sestavuje:

Backertová Markéta - vedoucí ŠJ

tel: 777 168 141 , 603 313 610
mail: jidelna@zsmslibouchec.eu

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se