nejste přihlášen

Přihlášení obědů pro nově příchozí žáky. Školní rok 2021/2022

Obědy pro nově příchozí žáky lze přihlásit:

  • na telefonním čísle: 608 313 610
  • na email: jidelna@zsmslibouchec.eu.
nejste přihlášen

Zvýšení ceny obědů

Vážení rodiče našich školou povinných strávníků, vážení strávníci. 

Vzhledem k rychlému růstu cen potravin přistupujeme poprvé od roku 2016 ke zvýšení cen stravného od 1. 2. 2020.

Přestože při nákupu potravin pečlivě vybíráme dodavatele a využíváme různé akční nabídky, není možné zachovat stávající ceny.

Prvořadá je pro nás kvalita surovin a zajištění pestré nabídky pokrmů.

Při poskytování školního stravování jsme také vázáni právními předpisy, dle kterých musíme zajistit splnění tzv. výživových norem v rámci naplnění spotřebního koše. 

Prosíme o změnu záloh již v lednu.

 

Ceny stravného od 1. 2. 2020:

Žáci ZŠ        6 - 10 let    25,- Kč /oběd       měsíční záloha   530,- Kč

Žáci ZŠ        11-14 let    28,- Kč /oběd       měsíční záloha   600,- Kč

Žáci ZŠ   15 a více let     35,- Kč /oběd       měsíční záloha  740,- Kč

 

Cizí strávníci           55,- Kč /oběd               měsíční záloha 1100,-Kč

 

nejste přihlášen

Upozornění pro všechny strávníky

Vážení strávníci,

překontrolujte si prosím variabilní symboly na vašich příkazech pro platby stravného. Pro úplnost připomínám, že platba má být připsána na účet školy do 20. dne předchozího měsíce. FORMU PLATEB NELZE KOMBINOVAT, vždy musí být využita pouze jedna (vámi zvolená) forma platby.

Děkujeme za pochopení. Dodržování těchto pokynů usnadní naši práci.

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se