nejste přihlášen

Upozornění pro strávníky

obrázek

z důvodu zvyšujících se cen potravin jsme nuceni od 1. ledna 2023 přistoupit k úpravě plateb za stravování. Prosíme o navýšení vašich finančních limitů.

nejste přihlášen

Co bychom rádi realizovali ve školní jedině do konce školního roku 2022/2023

obrázek

Snažíme se propojit zdravé stravování v naší jídelně se vzděláváním a vést děti ke zdravému životnímu stylu. Co vše chceme zvládnout v tomto školním roce najdete v přiloženém letáčku.

nejste přihlášen

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

obrázek

V příloze najdete informace k dietnímu stravování, které poskytuje a může poskytovat naše školní jídelna dětem a žákům naší školy.

nejste přihlášen

ZMĚNA OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ

Abychom zjednodušili objednávání obědů, od února 2022 bude mít každé dítě, které má zaplacené obědy na daný měsíc, obědy objednané automaticky předem.

  • Přihlašování obědů na následující měsíc zajištuje vedoucí ŠJ (po připsání platby na účet).
  • Přihlášení obědů na celý následující měsíc proběhne vždy do 25. dne v aktuálním měsíci.
  • V případě potřeby si strávníci obědy odhlašují sami nejpozději den předem do 14:00 a to těmito způsoby:
  • na https://e-jidelnicek.cz/
  • e-mailem jidelna@zsmslibouchec.eu
  • telefonicky 608 313 610
  • ve výjimečných případech v kanceláři vedoucí školní jídelny, PO-PÁ 7:00- 15:00.

 

               Věříme, že tato změna Vám usnadní zajištění obědů

                                                                                            Lucie Nováková

                                                                                   vedoucí školní jídelny

nejste přihlášen

čipový systém od 1. září 2021

obrázek

Protože se snažíme zlepšit a zefektivnit naše služby, od 1. září 2021 přecházíme ve školní jídelně ZŠ k objednávání obědů pomocí identifikačního čipu.

 

Tento čip je potřebné si oproti vratné záloze (složené v hotovosti) vyzvednout osobně u vedoucí školní jídelny (v pondělí 30. 8. 2021 a v úterý 31. 8. 2021 od 8:00h do 15:00 h).


Tento moderní způsob výdeje stravy umožní lepší kontrolu vydané stravy a velikosti porce. Zákonní zástupci budou mít tedy přehled (přes objednávkový systém e-jidelnicek.cz ), zda jejich dítě v daný den oběd skutečně odebralo.V případě výjimečného zapomenutí čipu žák tuto skutečnost nahlásí při příchodu na oběd vedoucí školní jídelny. Oběd mu bude poté vydán. Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o spolupráci a nápravu. Pokud žák čip ztratí, musí si nejpozději do 5 dnů od zjištění této skutečnosti zakoupit čip nový.

 

Každý strávník si zakoupí identifikační čip za cenu 130,- Kč (vratná záloha), který slouží k výdeji oběda a je platný po celou dobu školní docházky.
Při koupi čipu dostane strávník vstupní hesla k přístupu na internetové stránky https://e-jidelnicek.cz , na kterých si bude každý strávník sám objednávat a odhlašovat obědy tak jak potřebuje, nejpozději však do 14h den dopředu.

Věříme, že tato změna bude přínosná pro všechny zúčastněné. 

 

nejste přihlášen

Tým školní jídelny ZŠ, školní rok 2021/2022

 

OBĚDY pro vás chystají:

 

Gondová Jana - kuchařka

Tomanová Dana - kuchařka

 

 

Jídelnu vede, na přípravu jídel dohlíží, jídelníček sestavuje:

Karásková Lenka - vedoucí ŠJ

tel.: 608 313 610

email: jidelna@zsmslibouchec.eu

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se