nejste přihlášen

Září ve školní družině - 2. oddělení

obrázek

Na začátku září jsme se seznámili s novými spolužáky. Věnovali jsme se zásadám slušného chování mezi lidmi, bezpečnosti ve třídě, jídelně i venku. Zopakovali si hygienická opatření. Děti si stanovily třídní pravidla, která se snaží dodržovat.

 

Vzpomínali jsme na prázdniny. Děti si ze svých zážitků vytvořily koláž, která nám zdobí vchod do třídy. Každý den jsme věnovali čtení a aktivitám na stmelování kolektivu po prázdninách.

 

Jelikož nám počasí přálo, trávili jsme mnoho času venku. Vydali jsme se do lesa, kde si děti nasbíraly přírodniny, které použily na stavbu domečků.

 

Čas jsme věnovali i sportovním aktivitám. Na hřišti u haly si děti zasoutěžily v družstvech.

 

Konec léta jsme zakončili indiánským týdnem. Povídali jsme si o indiánech, prohlédli si hudební nástroje, vyrobili si čelenky, totemy a náhrdelníky.

 

Dětem se výrobky moc dařily, všichni si zasloužili odměnu, družinovou korunu. Nasbírané koruny si utratí v ,,Družinovém jarmarku“.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

.

 

 

nejste přihlášen

Září ve školní družině - 1. oddělení

obrázek

Ve školní družině máme za sebou první měsíc plný nových zážitků a kamarádů. V září se dětmi zaplnily školní lavice, a také naše obě oddělení. Jak už to bývá, září bylo hlavně seznamovací. Po letních prázdninách jsme se přivítali s dětmi, které už naší školní družinu důvěrně znají a do našich řad uvítali prvňáčky i ostatní nové žáky.

 

V tomto měsíci jsme si zopakovali zásady slušného chování, hygienické návyky a povídali si o bezpečném chování v družině i při pobytu venku. Zahráli si spoustu seznamovacích her, společně vyrobili koláž, na které byly výkresy dětí a na nich namalované zážitky z prvního školního týdne. Nechyběla ani každodenní čtenářská chvilka „Letem pohádkovým světem“.

 

Dále byly děti seznámeny s celoroční družinovou hrou, při které sbírají družinové koruny, a za ně si mohou nakoupit drobnosti na „Družinovém jarmarku“. Při této příležitosti si na tyto koruny vyrobily obálky, které si krásně pomalovaly dle vlastní fantazie.

 

Jelikož nám počasí přálo, trávili jsme spoustu času na hřišti u ŠD i na vycházkách. Nasbírali přírodniny a následovala soutěž ve stavění domečků z tohoto materiálu.

 

Poslední týden tohoto měsíce patřil indiánům – vyráběly se čelenky, totemy, náhrdelníky a nechybělo ani indiánské malování na obličej:)

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Přihlášky do ŠD na školní rok 2021/2022

obrázek

Vážení rodiče,

od čtvtka 26. 8. 2021 je možné si ve školní družině vyzvednout přihlášku na školní rok 2021/2022 od 7:30 do 13 h, popřípadě si ji můžete stáhnout na webových stránkách školy zde.

Na všechny se už moc těšíme:)

 

Vychovatelky ŠD

nejste přihlášen

Červnová družina

Poslední měsíc tohoto školního roku jsme zahájili soutěží „Družina má talent“. Poté následovalo odpoledne plné bublin – každé dítko dostalo svůj bublifuk a soutěžilo se o největší a nejbarevnější bubliny. Jelikož se ale krásné bubliny dařily všem dětem, nebyl žádný výherce a všichni byli oceněni:)

 

Další akcí tohoto měsíce byl již 3. Družinový jarmark, na kterém děti utratily své poslední, vydělané družinové koruny za nákup malých drobností.

 

Ještě jsme se zapojili do výtvarné soutěže „Mapa mého budoucího světa“ a tento předprázdninový měsíc byl zakončen piknikem v přírodě, na kterém se konala oslava konce školního roku a rozdání vysvědčení. Piknik se vydařil, počasí nám přálo a všichni jsme se přejedli samých „nezdravých“ dobrot:)

 

Všem přeji teplé léto a dětem krásné prázdniny plné dobrodružství a zážitků.

Vychovatelka ŠD

V. Mileretová

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

nejste přihlášen

Dětský družinový den

První den v měsíci červnu patří samozřejmě dětem, a proto i my jsme si připravili u nás v družině -„Dětský družinový den“. Pro děti byly připravené různé soutěže – skákání v pytli, hod na cíl, opičí dráha, nošení pingpongového míčku na polévkové lžíci, střelba na branku, poznávání rostlin a následné kreslení vybrané květiny. Při plnění těchto úkolů nás navštívil veselý klaun, který nakonec všem dětem rozdal zaslouženou, vysoutěženou odměnu:)

Pomoci nám přišli žáci ze 6. třídy a dvě žákyně z 5. třídy, za což jim moc děkujeme!!!

 

Foto z tohoto dětského dne najdete zde:

nejste přihlášen

Naše květnová družina

Tento měsíc jsme měli v družině téma rodina a domácí mazlíčci.

Děti si mohly přinést do družiny svého mazlíčka, a tak se nám zde sešli králíčci, křeček a strašilky. Majitelé těchto zvířátek ostatním dětem připravili „přednášku“, jak se o ně starají, kde nebo v čem je chovají a co je potřeba k zakoupení, aby se zvířátko cítilo dobře v domácím prostředí.

Druhým tématem byla rodina. Zde jsme si povídali o tom, kdo patří do naší rodiny, co pro nás rodina znamená, jak slavíme svátky, narozeniny a v neposlední řadě, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas.

Dalšími aktivitami byly – výroba záložek do knížek, malování voskových obrázků a následné vyškrabávání různých motivů dle vlastní fantazie a modelování zvířat žijících v zoologických zahradách.  Ještě také proběhly týmové soutěže v šifrách i kvízech a výherci si tak mohli vydělat „družinové koruny“ - za které si již brzy budou moci nakoupit nějaké drobnosti na „Družinovém jarmarku“.

Měsíc jsme zakončili turnajem v kulečníku, do kterého se dobrovolně zapojila i děvčata a moc je to bavilo:)

Samozřejmě nechyběly diplomy a ceny pro výherce!!!

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Výlet do ZOO

Dne 5. 5. 2021 jsme uskutečnili v rámci odpolední družiny výlet do zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Toto odpoledne se nám vydařilo, počasí nám přálo a s dětmi jsme si to moc užili.

 

Foto z tohoto odpoledne najdete zde:

nejste přihlášen

Dubnová školní družina

Tento “střídavý měsíc dětí“ v družině hrozně rychle utekl, ale i tak jsme si ho všichni užili.

Výrobou tašek ze starých triček jsme se zapojili do „Kampaně obyčejného hrdinství“, dále jsme si povídali o ptácích žijících v naší přírodě i v zoologických zahradách. Také jsme měli možnost vidět maskovací stan, síť a převlek „hejkala“, jenž používají ornitologové při pozorování ptactva. Ve stanu se děti schovávaly a měly z toho velkou legraci.

 

Vyzkoušena byla také nová alternativní výtvarná technika „Válečkování“, která děti velmi zaujala a vznikly jim krásné výtvory.

 

Děti si navzájem zahrály divadlo s hodně starými loutkami a také proběhl družinový jarmark, na kterém děti utratily své „vydělané“ družinové koruny.

 

Dále se děti vyřádily na dětském hřišti a také zasadily květiny, abychom si zkrášlili venkovní prostory u školní družiny.

 

V posledním týdnu tohoto měsíce proběhlo v naší družině projektové odpoledne zaměřené na polytechnické vzdělávání, kde si děti vyzkoušely různé stavebnice, např. Magnetrix – experimentování s magnety, Flexistix XXl – barevné bambusové tyčinky s flexibilními spojkami, které děti lákaly ke kreativnímu stavění.

 

Měsíc jsme zakončili výrobou origami čarodějnice a následovalo povídání o tradici „Pálení čarodějnic“.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

Foto z projektového odpoledne najdete zde:

nejste přihlášen

Naše družina v únoru

Tento měsíc jsme se v naší školní družině zaměřili na polární zvířata a také na zvířata a ptáky, kteří žijí u nás. O těchto zvířatech jsme si povídali, kreslili je, shlédli nějaké krátké dokumenty  a dozvěděli se, jak a čím přikrmovat ptáčky v zimě.  Ihned nás napadlo, že si nějaká krmítka vyrobíme.

Vyrobená krmítka jsme rozvěsili v okolí školní družiny a celý měsíc poctivě doplňovali krmení a pozorovali, jak ptáčkům chutná :)

 

Dále jsme si udělali takový malý piknik ve třídě, při kterém shlédli videa, která jsme natočily s dětmi v družině a náramně se přitom pobavili.

 

Také proběhl již 2.„Družinový jarmark“ na kterém děti utratily své družinové koruny za drobné dárky, ať už pro sebe nebo pro své blízké.

 

Dalšími aktivitami tohoto měsíce byly – výroba papírových dvojníků v životní velikosti, hra na „Popelky“ a soutěže v týmech (oblékání židlí na čas a skládání rozstříhaných obrázků s polárními zvířaty).

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

nejste přihlášen

Další měsíc v naší školní družině

V prvním týdnu tohoto nového roku jsme si povídali o prožitých Vánocích a děti donesly nové hračky, aby se pochlubily svým kamarádům s dárky, které jim Ježíšek přinesl.

 

Celý tento měsíc byl zaměřen na využití pěti smyslů (čich, hmat, chuť, sluch a zrak), proto jsme poslepu ochutnávali různé druhy potravin, hráli hmatové pexeso, pexeso pro uši a očichávali příjemné i méně příjemné vůně.

 

Dále jsme si povídali o zdravém životním stylu, správné hygieně, vitamínech a zdravých i nezdravých potravinách. Toto téma jsme zakončili přípravou zeleninového salátu a pak společně „zdlábli“ tuto zdravou svačinu.

 

Jelikož nám tento měsíc počasí opravdu přálo a napadlo spousta sněhu, každý den jsme si užívali venku na kopci u školní družiny, kde se děti dostatečně vyřádily bobováním, koulováním, stavění skokánků a sněhuláků :-)

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Prosinec v naší školní družině

Poslední měsíc v roce patří k nejkrásnějším obdobím, které si s dětmi ve školní družině opravdu užíváme. Vánoční nálada provázela všechny naše činnosti. Děti s láskou tvořily různá přáníčka, dekorace nebo malé dárečky pro své nejbližší.

 

Začátkem měsíce proběhl Čertí rej, na kterém se děti „vyřádily“ při soutěžích a hrách v maskách, které si přinesly, nebo vyrobily ve školní družině.

 

Další akcí v tomto měsíci byl turnaj v ping pongu. Děti v sobě probudily sportovního ducha a touhu po výhře. Všem dětem se velice dařilo a turnaj byl velmi napínavý až do konce. Po čtyřech dnech byli známi výherci, kteří byli náležitě oceněni.

 

Tento měsíc jsme zakončili vánočním posezením s poslechem koled, ochutnávkou cukroví, (které nám napekly maminky a babičky), a poté jsme se vydali ke stromečku, kde na děti už čekaly dárečky, ze kterých měly velkou radost a po zbytek odpoledne si s nimi hrály:)

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Listopad v naší ŠD

Listopad byl v naší školní družině opět krátký a utekl jako voda. Během těchto dnů jsme hodně času trávili venku na školní zahradě a na hřišti.

Vzhledem k blížícímu se družinovému jarmarku, si všichni ještě chtěli přivydělat nějaké ty družinové koruny, takže s radostí uklízeli zahradní domek, hrabali a zametali listí v okolí ŠD, plnili různé úkoly a soutěže. Dlouho očekávaný družinový jarmark proběhl v posledním listopadovém týdnu, na kterém děti nevěděly, co dříve si za své vydělané korunky nakoupit :-)

Dále jsme vyráběli přáníčka a drobné dárečky pro seniory do domova důchodců, abychom jim zpříjemnili nadcházející adventní čas.

 Foto najdete zde:

nejste přihlášen

Informace k nadcházejícímu týdnu v ŠD

Milí rodiče.

 

Od pondělí 30.11. do pátku 4.12.2020 si můžete při vyzvednutí svých dětí ze ŠD, zakoupit  v našem "družinovém stánku" vánoční výrobky a dekoraci. Výdělek z této akce použijeme na zakoupení nových hraček, sportovního náčiní, popřípadě pojedeme s dětmi na nějaký výlet.

 

Další informace se týká středy 2.12.2020

 

Ve středu 2.12. proběhne v ŠD "Čertovský rej". Bude to odpoledne plné soutěží a her. Masky vítány, (nejsou však podmínkou).

 (vzhledem k aktuální situaci nás letos Mikuláš, čert ani anděl nenavštíví. Ale i bez nich, si toto odpoledne určitě užijeme)  :-)

 

Žádáme o vyzvednutí svých dětí ze ŠD nejdříve kolem 15h.

Vychovatelky ŠD

 

nejste přihlášen

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

obrázek

Vážení zákonní zástupci,

za měsíc říjen budeme při vyúčtování vracet 57 Kč v souvislosti s uzavřením ŠD v době mimořádných opatření.

Poměrná část se vrací také za měsíc listopad. Informace pbdržíte prostřednictvím zprávy v DM software.

Vedení školy

 

nejste přihlášen

Říjen v naší školní družině

Ačkoliv byl měsíc říjen ve školní družině velmi krátký, i tak jsme si stihli alespoň trochu pohrát s našimi oblíbenými hračkami a stavebnicemi. V týmech jsme soutěžili v luštění kvízů, hádání předmětů a ve sběru žaludů. Jako tradičně byla na pořadu dne i výroba draků, obkreslování listů a s tím spojená vnitřní i venkovní podzimní výzdoba naší družiny. Děti se při tvoření opravdu snažily a tak si všichni „vydělaly“ nějaké ty družinové koruny, které budou moci utratit na družinovém jarmarku, který proběhne při návratu do školy:-)

Foto najdete zde:

nejste přihlášen

Září v naší školní družině

V měsíci září jsme se seznámili s novými spolužáky, povídali si o zážitcích z prázdnin, vyzdobili si družinu našimi výkresy, hráli různé hry a stavěli stavebnice. Hodně času jsme trávili venku na školní zahradě a na hřišti, kde jsme soutěžili, učili se hrát badminton, florbal a také jsme si zahráli ping pong.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde: Září v naší školní družině

nejste přihlášen

Potřeby do školní družiny (nutné), kontakt

Provoz školní družiny 5.45 - 16.30 hod., příchod do ranní školní družiny nejpozději v 7.30 hod. 
Odpolední provoz: 11.50 - 16.30, v době mezi 13.30 - 14.30 je možné vyzvedávat děti pouze po předchozí domluvě (jsme na vycházce, vyrábíme...) 


Potřeby do školní družiny: přezůvky, věci na převlečení do třídy i na ven, převlečení a přezůvky do tělocvičny, starší triko na malování + 1 balení papírových kapesníků (lepší v krabičce).  Bližší informace u vychovatelek ŠD

Vychovatelky :

1. oddělení - Veronika Mileretová, 

telefonní kontakt: 775 732 954

e-mail: veronika.mileretova@zsmslibouchec.eu

 

2. oddělení - Dana Vrbová

telefonní kontakt: 775 732 956

e-mail: dana.vrbova@zsmslibouchec.eu


                      

nejste přihlášen

Vhodné oblečení do ŠD

obrázek

Žádáme rodiče, aby přizpůsobili oblečení dětí danému počasí, (teplé oblečení na ven a čisté tepláky do třídy). Chodíme ven za každého počasí!!! 

Prosíme, připravte dětem oblečení vhodné k pobytu venku.

nejste přihlášen

Kontakty - školní družina, školní rok 2020 - 2021

Vychovatelky:  
  Veronika Mileretová 775 732 954
  veronika.mileretova@zsmslibouchec.eu  
  Dana Vrbová 775 732 956
  dana.vrbova@zsmslibouchec.eu  
     
   
     
     

 

nejste přihlášen

Dubnová školní družina

Tento "střídavý měsíc dětí“ v družině hrozně rychle utekl, ale i tak jsme si ho všichni užili.

Výrobou tašek ze starých triček jsme se zapojili do „Kampaně obyčejného hrdinství“, dále jsme si povídali o ptácích žijících v naší přírodě i v zoologických zahradách. Také jsme měli možnost vidět maskovací stan, síť a převlek „hejkala“, jenž používají ornitologové při pozorování ptactva. Ve stanu se děti schovávaly a měly z toho velkou legraci.

Vyzkoušena byla také nová alternativní výtvarná technika „Válečkování“, která děti velmi zaujala a vznikly jim krásné výtvory.

Děti si navzájem zahrály divadlo s hodně starými loutkami a také proběhl družinový jarmark, na kterém děti utratily své „vydělané“ družinové koruny.

Dále se děti vyřádily na dětském hřišti a také zasadily květiny, abychom si zkrášlili venkovní prostory u školní družiny.

V posledním týdnu tohoto měsíce proběhlo v naší družině projektové odpoledne zaměřené na polytechnické vzdělávání, kde si děti vyzkoušely různé stavebnice, např. Magnetrix – experimentování s magnety, Flexistix XXl – barevné bambusové tyčinky s flexibilními spojkami, které děti lákaly ke kreativnímu stavění.

Měsíc jsme zakončili výrobou origami čarodějnice a následovalo povídání o tradici „Pálení čarodějnic“.

Foto z tohoto měsíce najdete

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se