nejste přihlášen

Únor v naší ŠD - I. oddělení

obrázek

 Měsíc únor byl zaměřen na využití pěti smyslů a zdravou výživu – povídali jsme si o vhodných a nevhodných potravinách, vyráběly ovocný i zeleninový salát a celý měsíc si děti nosily do družiny zdravé svačiny, se kterými se ihned po příchodu rády pochlubily.

Na svátek Sv. Valentýna jsme si vyrobili „Srdíčkovník“ a na něj zavěsili vyrobená srdíčka se vzkazy pro naše blízké.

Dále proběhla soutěž „Družina má talent“ – na které děti předvedly svá taneční, pěvecká i kouzelnická vystoupení a také akce „Bobřík kondice“ – zde děti plnily sportovní úkoly, dle svých možností.

Ještě jsme zapojili do soutěží „Vzduch pro život“ a Didaktikasowa, a poté se už všichni těšili na jarní prázdniny:)

 

 Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Únor ve školní družině - II. oddělení

obrázek

Měsíc únor byl ve znamení zdravého životního stylu a smyslů.

Povídali jsme si o zdravé a nezdravé stravě, jak pečovat o tělo a chrup  a o důležitosti pohybu. Děti nosily zdravé svačiny a každý den plnily sportovní úkoly. Vytvořili jsme si zdravé jídelníčky a talíře. Ochutnávali a poznávali jsme ovoce a zeleninu, které si děti i namalovaly.

Den sv. Valentýna byl plný vyrobených srdíček, které děti zavěsily na vytvořený strom srdíčkovník.

Proběhla soutěž Družina má talent, kde děti předvedly zpěv, tanec, kouzla, divadlo.

Zapojili jsme se do soutěže Didaktikasowa a do výtvarných soutěží.

Děti si zahrály nové hry na spolupráci ve skupině a vyzkoušely Montessori aktivity.

 

Foto najdete zde:

nejste přihlášen

Leden v ŠD - I. oddělení

obrázek

V lednu jsme si s dětmi povídali o prožitých Vánocích, zhlédli pohádku Chaloupku na vršku – Jak to bylo na Tři krále a začali číst novou knížku.

Dále se děti dozvěděly něco nového o polárních zvířatech a velice jednoduchým způsobem (pomocí číslice 8) nakreslily tučňáky - toto kreslení děti velmi bavilo:)

 

Další činností byla výroba krmítek pro ptactvo, následné zavěšení v okolí naší družiny a pozorování návštěvníků krmítek.

Uskutečnili jsme soutěž v jazykolamech a také Rekordiádu – hod sněhovou koulí na cíl.

 

Ke konci měsíce proběhl 2. Družinový jarmark, na kterém děti utratily své „vydělané“ družinové koruny a poslední lednový den se všichni pochlubili svým vysvědčením a dostali za něj malou sladkou odměnu.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Leden v ŠD - II. oddělení

obrázek

V lednu si děti opět užily sněhovou nadílku, bobovaly, stavěly sněhuláky a zaházely  sněhovou koulí na cíl. Povídali jsme si o třech králích.

Děti poznávaly ptáky a vyrobily krmítka, kam pravidelně připravujeme ptáčkům potravu. Rozpoznavali jsme emoce a zkoušeli je napodobovat. Dozvěděli jsme se něco o polárních zvířatech, děti si vytvořily plakát s polárními zvířaty.

Ukázali jsme si , co udělá mráz s vodou a vytvořili si dinosaury v ledu.

Přečetli jsme další knihy a vytvořili si k nim myšlenkové mapy. Proběhl družinový jarmark, kde si děti nakoupily za ušetřené družinové koruny.

Hodně času jsme věnovali rovněž aktivitám na spolupráci ve skupině.

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

nejste přihlášen

Uzavření ŠD

obrázek

 

Z důvodu velmi nízkého počtu zájemců, bude ŠD o pololetních prázdninách uzavřena (pátek 3.2.2023)

 

Děkujeme za pochopení

 

 

nejste přihlášen

Prosinec v naší družině - II. oddělení

obrázek

Poslední měsíc v roce byl plný sněhu, ledu a těšení na Ježíška.

Děti se vydováděly na sněhu, bobovaly, koulovaly se a zahrály si i fotbal, vyrobily si přáníčka a dárečky pro rodiče, zazpívaly si koledy.

Povídali jsme si o vánočních tradicích a zvycích, které doma dodržujeme.

Děti si užily čertí rej s maskami a soutěžemi. Poslední den před vánočními prázdninami jsme příjemně strávili u stromečku s koledami, pohoštěním a dárečky od Ježíška.

Foto z tohoto měsíce zde: 

nejste přihlášen

Prosinec ve školní družině 1. oddělení

obrázek

Prosinec jsme v naší družině zahájili Čertím rejem. Bylo to odpoledne plné her, soutěží a nechyběla také nadílka od Mikuláše plná dobrot.

Jelikož nám začalo dost chumelit, neotáleli jsme a hned se vydali na kopec bobovat, koulovat a prostě dovádět na sněhu, abychom si ten sníh pořádně užili.

V adventním čase, jsme si při tvoření zazpívali, povídali si o vánočních, zvycích a tradicích.

Děti hodně vyráběly a malovaly, zahrály si ve skupinách spoustu her, stavěly kostky a lego.

Dočetli jsme další knihu, vyrobili přáníčka a skládali origami.

Konec měsíce byl zakončen vánoční besídkou, na které jsme si zazpívali koledy, snědli připravené pohoštění a nakonec rozbalili dárky, které nám přinesl Ježíšek.

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

 

nejste přihlášen

Vánoční a novoroční přání

obrázek

Všem dětem i rodičům, přejeme klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně štěstí a zdraví:)

 

Vychovatelky ŠD

nejste přihlášen

Uzavření ŠD

V době vánočních prázdnin (pátek 23.12.2022 - pondělí 2.1.2023) ŠD uzavřena.

nejste přihlášen

Listopad ve školní družině - I. oddělení

obrázek

Tento měsíc jsme nejvíce času trávili vyráběním drobné vánoční dekorace na adventní trhy a také zimní výzdobou v naší družině.

Tvořili jsme obrázky pomocí různých technik, vystřihávali vločky z papíru a také si vybarvili adventní kalendář, abychom ho měli připravený na 1.prosince a mohli si zaškrtnout první políčko.

 Vyrobili jsme betlém, který je vystaven v Kostele Narození Panny Marie v Chabařovicích, naučili se básničku pro Mikuláše a zahráli si spoustu jak společenských, tak i pohybových her.

 Jako každý rok jsme se zapojili do výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“ a nově uskutečnili Rekordiádu – soutěž ve skocích přes švihadlo.

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

 

 

nejste přihlášen

Poděkování

obrázek

Děkujeme všem rodičům, kteří zakoupili výrobky v našem družinovém stánku na adventních trzích :)

Finanční výdělek bude použit na hry a sportovní vybavení pro děti navštěvující školní družinu.

 

Vychovatelky ŠD

 

 

nejste přihlášen

Listopad ve školní družině - II. oddělení

obrázek

Listopad v naší družině, utekl jako voda. Připravovali jsme výrobky na vánoční trhy, které se opět dětem moc zdařily.

Povídali jsme si o vitamínech a jak předcházet nemocem. Hodně času jsme věnovali spolupráci a upevńování vztahů ve skupině. Děti si v týmech zahrály různé kvízy, luštily křížovky a šifry. Týmová práce se jim moc dařila. Začali jsme číst knihu Nejkrásnější pohádky. Zapojili jsme se opět do výtvarné soutěže Příroda kolem nás. Společně jsme vytvořili betlém, který bude vystavený v kostele v Chabařovicích.

Prostory družiny jsme si vyzdobili kresbami a výrobky se zimní a vánoční tématikou. Všichni už se těšíme na adventní čas.

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Říjen v naší družině - I. oddělení

obrázek

Říjen se nesl ve znamení podzimu a krásné počasí nám umožnilo hodně času trávit venku. Tento čas jsme využili k aktivitám na hřišti (míčové hry, pohybové hry …), také jsme si zahráli „Čáru“ - turnaj v céčkách.

Při pobytu venku jsme se seznámili s proměnami přírody, nasbírali listy a pomocí těchto listů a válečkové techniky vytvořily děti krásné výtvory.

Dále v tento měsíc nechyběla výroba papírových draků, jejich pomalování dle fantazie dětí a dále výroba vážek z dvounažek javoru.

Jelikož 20.10. byl Den stromů, tak jsme tento svátek oslavili zasazením stromků, které nám zdobí vchod u družiny.

 V druhé polovině měsíce, jsme se pustili do příprav výzdoby na strašidelný svátek Halloween. Všechny děti se aktivně zapojily, jak do malování a tvoření papírových dýní, tak i do výroby lucerniček. Společnými silami, nám tak vznikla krásná díla, ze kterých měly děti velikou radost.

Tento měsíc jsme zakončili Družinovým jarmarkem, na kterém děti utratily své „vydělané“ družinové koruny:)

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

nejste přihlášen

Říjen v naší družině - II. oddělení

obrázek

Přestožě je říjen měsícem podzimu, neobvykle teplé a slunečné počasí nám umožnilo trávit mnoho času venku.Děti sbíraly přírodniny, skládaly z nich písmenka a geometrické tvary. S nasbíraných šišek jsme vyrobili poletuchy, děti se s nimi vydováděly na hřišti. Zahráli jsme si soutěž s céčky, kreslili na chodník  a kamínky, zasadili nové stromečky , zahrali si míčové hry.

Děti si vyrobily barevné dráčky a namalovaly hallowenské dýničky. Diskutovali jsme o  28.říjnu a Hallowenu.

Začali jsme číst další knihu Kosí bratři a vytvořili si myšlenkovou mapu z přečtené knihy Kocour Modroočko. 

Uskutečnil se Družinový jarmark, kde si děti nakoupily za družinové koruny.

Vyzkoušeli jsme si nové techniky. Listy z kartonu omotávali vlnou, ježka vytvořili pomocí tempery a vidličky, frotáž listí voskovou. Vzniklo nám mnoho pěkných prací, které nám zdobí družinu.

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Září v naší družině - 1. oddělení

obrázek

V září se dětmi zaplnily školní lavice, a také naše obě oddělení. Jak už to bývá, září bylo hlavně seznamovací. Po letních prázdninách jsme se přivítali s dětmi, které už naší školní družinu důvěrně znají a do našich řad uvítali prvňáčky i ostatní nové žáky.

 V tomto měsíci jsme si zopakovali zásady slušného chování, hygienické návyky a povídali si o bezpečném chování v družině i při pobytu venku. Zahráli si spoustu seznamovacích her, pustili se do „gumičkování“ a tím nám vznikly krásné náramky. Společně vyrobili narozeninovou nástěnku a vytvořili koláž na téma – symbol přátelství a dobrých vztahů ve ŠD. Navlékali jsme korálky a jimi potom ozdobili stromy u družiny. Nechyběla ani každodenní čtenářská chvilka „Letem pohádkovým světem“.

 

 Velkou radost udělaly druháčkům ušité žabky, které jim byly předány za 1.místo v soutěži „Ptačí pitný režim“:)

 

 Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

 

nejste přihlášen

Září ve školní družině - II. oddělení

obrázek

Měsíc září byl plný nových zážitků a seznamování. Třída se nám zaplnila novými spolužáky z první třídy. Zahráli jsme si společně hry, abychom se navzájem poznali.

Zopakolali jsme si zásady hygieny, slušného chování a jak se bezpečně chovat ve třídě i venku.

Přečetli jsme celou knihu Příběhy kocoura Modroočka, dětí si vyrobily z dlaní symbol kamarádství a obálky na družinové koruny, které sbírají za odměnu. Poznávali jsme podzimní ovoce a houby. Děti kreslily, malovaly, modelovaly, pracovaly s přírodninami a barevným papírem, navlékaly korálky, kterými nazdobily stromy u družiny. 

Čas jsme trávili i venku na hřišti u družiny a zvládli jsme i první družinovou procházku po louce a okolí.

Foto z tohoto měsíce najdete

zde:

nejste přihlášen

Provozní doba školní družiny

obrázek

První školní den bude pro přihlášené děti v provozu i ranní družina a to od 6:00 hodin. Odpolední družina otevřena do 16:30 hodin.

Na děti se už moc těšíme:)

Vychovatelky ŠD

nejste přihlášen

Hurááááá prázdniny:)

obrázek

Všem přejeme krásné léto a dětem prázdniny plné dobrodružství a zážitků.

 

Vychovatelky ŠD

nejste přihlášen

Koncert pod širým nebem s piknikem

obrázek

V pondělí 13.6. jsme uskutečnili ve spolupráci se ZUŠ Chabařovice, koncert pod širým nebem spojený s piknikem.

 

Děti navštěvující uměleckou školu nám zahrály na klávesy, flétnu a kytaru, v doprovodu jejich učitelů. Po jejich vystoupení se přidaly i děti, které sice do ŽUŠ nechodí, ale chtěly si vyzkoušet vystupovat před obecenstvem.

 

Během koncertu se děti mohly posilnit připraveným občerstvením v podobě chipsů, křupek, popcornu, tyčinek… (každý si zde mohl najít to, co má rád – ale bylo vidět, že všem chutná všechno) :-)

Nakonec skupinky dívek zazpívaly známé písničky a tím byl náš koncert zakončen.

 

Počasí nám přálo a příští rok tuto akci rádi zopakujeme.

 

Foto z této akce můžete zhlédnout zde:

nejste přihlášen

Dětský den v naší družině

obrázek

 Ani v naší družině jsme nezapomněli na děti a společně tak oslavili jejich svátek formou soutěží a her.

Pro děti bylo připraveno 6 stanovišť, na kterých plnily nejen sportovní, ale i naučné úkoly. Po zvládnutí všech disciplín, obdržel každý zaslouženou medaili.

Bylo připraveno i překvapení – návštěva klauna. S klaunem byla veliká legrace, fandil dětem při plnění úkolů a ty nejrychlejší obdaroval nafouknutými balónky.

Děti vše krásně zvládly a za odměnu dostaly bonbóny a nanuky, které jim za hezkého počasí přišly k chuti:)

 

Foto z tohoto odpoledne najdete zde:

nejste přihlášen

Naše květnová družina - I. oddělení

obrázek

Měsíc květen začal u nás v družině výrobou drobných dárečků a tvořením přáníček pro naše maminky ke Dni matek. Pokračovali jsme kreslením portrétu naší maminky a skončili povídáním o celé rodině a našich domácích mazlíčcích. Některé mazlíčky přinesly děti i do družiny a udělaly svým spolužákům malou přednášku o tom, jak se o svá zvířátka starají.

Zapojili jsme se do výtvarné soutěže s názvem „Státní symboly české republiky“, luštili přesmyčky, křížovky, vyráběli 3D obrázky zvířat, hráli společenské hry, stavěly lego a měnili kartičky Pokémonů.

Hodně času jsme věnovali pohybu na hřišti u ŠD. Hráli míčové hry, „vařili“ v naší venkovní kuchyňce a tvořili stavby z písku.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

nejste přihlášen

Květen v naší družině - II. oddělení

obrázek

Tento měsíc jsme věnovali povídání o rodině a domech, ve kterých žijeme.

Děti si nakreslily portréty maminek, vyrobily přáníčka ke Dni matek.

Zahráli jsme si na architekty a stavitele, děti si vytvořily zajímavé koláže domů, které nám zdobí chodbu družiny.

Poznávali jsme zvířata v zoo, motýly a domácí mazlíčky. Vytvořili jsme si plakát motýla a zoo s oblíbenými zvířaty.

Hodně času jsme trávili opět venku, kde si děti zasportovaly, vytvořily stavby z písku, četly v trávě a užívaly si sluníčka.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

 

nejste přihlášen

Duben v naší družině -II. oddělení

obrázek

Tento měsíc byl ve znamení aprílového počasí, přesto jsme trávili dost času venku, kde si děti zasportovaly na hřišti a postavily mnoho staveb z písku.

Zapojili jsme se do soutěže, složili básničku a vyrobili pítko pro ptáčky, které nám zdobí školní zahradu. Každé z dětí si pokreslilo svůj kamínek a nalepilo na pítko.

Na Velikonoce si děti vyrobily zápichy vajíček, ovečky z popcornu a papírová kuřátka a slepičky.

Nechyběla ani nadílka od zajíčka.

Konec měsíce patřil tradičně čarodějnicím. Děti si vyrobily pěkné klobouky i čarodějnice.

Na čarodějnickém reji jsme si umíchali lektvar, vyhodnotili nejlepší masku a zasoutěžili si.

Povídali jsme si o naší planetě, jak ji chránit, jak třídit odpad a šetřit energiemi.

Zopakovali jsme si znovu bezpečné přecházení vozovky.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

nejste přihlášen

Naše dubnová družina - I. oddělení

obrázek

V dubnu jsme v naší školní družině zažili mnoho činností a aktivit. Dlouho očekávané teplejší počasí si děti užívaly venku na hřišti, v novém pískovišti stavěly různé stavby z písku, a v dětské kuchyňce připravovaly různé lektvary a dobroty.

Začátkem měsíce jsme se připravovali na svátky jara – Velikonoce. Malovali jsme vajíčka voskovou technikou, inkoustem, zmizíkem a také vyškrabáváli ornamenty do papírových vajíček potřených tuší.

Dále jsme se zapojili do dvou soutěží – „Ptačí pitný režim“ (zde byly pokyny vyrobit pítko pro ptáčky a složit k němu básničku) a v druhé soutěži bylo téma – malování pohádkových postav.

Také jsme si připomněli každoroční celosvětovou událost – Den Země (zopakovali jsme, jak třídíme odpad a jak chráníme naše životní prostředí.

Poslední týden tohoto měsíce patřil čarodějnicím. Probírali jsme zvyky a tradice spojené s pálením čarodějnic. Samozřejmostí byla výroba škrabošek, papírových čarodějnic, a to vše bylo zakončeno čarodějnickým rejem, který byl plný tance, soutěží a vyhlášení nejhezčích masek:)

 

 Foto z tohoto měsíce si můžete prohlédnout zde:

nejste přihlášen

Zajíčkova nadílka

obrázek

Ve středu 13.4. proběhlo u nás v družině odpoledne plné soutěží a her. Děti plnily ve dvojicích dané úkoly (sportovní, výtvarné a postřehové). Po splnění těchto úkolů, všichni společně přivolali zajíčka, který jim rozdal sladkou odměnu a do družiny jim přinesl nové fotbalové míče a nádobíčko do kuchyňky. Všichni jsme si toto odpoledne pěkně užili :)

 

Foto z tohoto odpoledne můžete zhlédnout zde:

nejste přihlášen

Poděkování

obrázek

Děkujeme všem rodičům, kteří si zakoupili u nás v družině, dětmi vyrobenou velikonoční dekoraci.

 

Finanční výdělek bude použit pro děti navštěvující školní družinu.

Vychovatelky ŠD 

nejste přihlášen

Překvapení ve školní družině

obrázek

Ve středu 6. 4. 2022 nás ve školní družině čekalo překvapení  -  návštěva Balónkové Evičky, která si pro děti připravila krásný program. Během vystoupení dětem předvedla jak vznikají z balónků zvířátka, květiny a známé postavičky. Děti byly nadšené:-)

Na závěr každý dostal krásný balónkový dárek pro radost.

 

Toto představení bylo uhrazeno z peněz, vydělaných v listopadu na adventních trzích v našem družinovém stánku. Tímto ještě jednou moc děkujeme všem, kteří si nějaký ten výrobek u nás zakoupili:)

 

Foto z této akce můžete vidět zde:

nejste přihlášen

Březen ve školní družině - I. oddělení

obrázek

Tento měsíc byl ve znamení knihy. Hodně jsme si četli, povídali o knížkách, o pohádkových postavách, vyrobili loutky a s nimi si potom zahráli divadlo.

Začali jsme malovat obrázky s jarní tématikou a tvořili výrobky na velikonoční jarmark, který byl připravený pro rodiče na pondělí 4. 4. 2022.

V polovině měsíce nás krásné počasí vylákalo ven a my si s dětmi udělali jarní výzdobu u naší družiny, nasadili si rukavice a posbírali všechny odpadky válející se v okolí školní zahrady a také připravili „Galerii na plotě“.

Dále se konala soutěž „Družina má talent“, ve které děti ukázaly své schopnosti a nadání.

Nadání také ukázali žáci 3. ročníku při turnaji v ping pongu, který byl velmi napínavý a dost vyrovnaný.

Konec měsíce jsme zakončili 2. Družinovým jarmarkem, na který se děti moc těšily a utratily všechny své „vydělané“ koruny :)

 

Foto z tohoto měsíce můžete zhlédnout zde:

 

                                                                                                                                                                                    

nejste přihlášen

Březen ve školní družině - II. oddělení

obrázek

V březnu jsme trávili hodně času venku a užívali si jarního počasí. 

Děti se věnovaly sportovním aktivitám na hřišti u ŠD, uklidili jsme okolí družiny, sbírali jsme a třídili odpadky, zasadili květiny a vytvořili galerii na plot. 

Povídali jsme si o změnách v přírodě a pozorovali venku hmyz.

Jelikož byl březen měsícem knihy, četli jsme a povídali si o pohádkách a pohádkových bytostech.  Děti nakreslely nejoblíbenější pohádkovou bytost.

Vytvořili jsme a namalovali spoustu prací s jarní a velikonoční tématikou.

Konal se 2. družinový jarmark, kde si děti utratily našetřené družinové koruny.

V soutěži Družina má talent, děti předvedly své znalosti v recitaci, zpívání. kouzlení, tancování.

Rovněž jsme se věnovali aktivitám na kooperaci ve skupině.  Zapojili jsme se do  literárně výtvarné soutěže Dýně pro všechny .

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

nejste přihlášen

Únor ve školní družině.

obrázek

Začátkem února si děti užily sněhové nadílky, dováděly na sněhu, stavěly sněhuláky.

Jelikož začala Zimní olympiáda, povídali jsme si o sportovcích a zimních sportech.

Děti vyrobily plakát s informacemi o olympiádě, vytvořily olympijskou pochodeň.

Dověděly se , co znamenají olympijské kruhy a z kousků papíru vytvořily olympijské čepice.

Ke dni Svatého Valentýna jsme si vyrobili zápichy veselých srdíček.

Týden před prázdninami jsme věnovali smyslům.Děti si vyzkoušely hmatové a zvukové pexeso, kolíčkování a domečky, kam přiřazovaly kartičky se smysly.

Naše aktivity byly rovněž zaměřeny na kooperaci ve skupině.

Věnovali jsme se i pohybu, zahráli si živé pexeso, sochy, stolní tenis i házenou s pěnovým míčkem.

Začali jsme číst další knihu a postavili spoustu staveb z kostek a lega.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

nejste přihlášen

Leden ve školní družině - I. oddělení

obrázek

První lednový týden byl spíše vzpomínkový na Vánoce a vánoční prázdniny. Děti kreslily obrázky dárečků, které jim Ježíšek přinesl, nějaké přinesly ukázat naživo a předbíhaly se ve vyprávění svých zážitků.

 Jelikož nám počasí moc nepřálo a sněhu se nedočkali, vytvářeli jsme si zimu v prostorách školy. Vyráběli jsme koláž s polárními zvířaty, malovali kouzelné zimní obrázky pomocí inkoustu a zmizíku, otiskávali dlaně a tím dokreslili křídla kosákům, předem vystřiženým z papíru a také jsme vyrobili krmítka pro ptáčky, která jsme zavěsili na stromy kolem ŠD.

Další aktivitou, která děti velmi bavila, bylo soutěžení v týmech - luštění vzkazu pomocí Morseovy abecedy, stavění domina a také si každý vyzkoušel pletení náramku pomocí kartonového kolečka a vlny.

Poslední lednový den se děti pochlubily svým vysvědčením a také jsme se společně se „třeťáky“ rozpovídali o nadcházejících zimních olympijských hrách.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

 

nejste přihlášen

Leden v ŠD - II.oddělení

obrázek

V lednu jsme si povídali o třech králích, děti si hodně hrály ve skupinách se stavebnicemi a hračkami od Ježíška. Skládaly obrázky ze zažehlovacích korálků. Začali jsme číst novou knihu pohádek a založili si mapu, do které zapisujeme postřehy z přečtených příběhů.

Děti se dozvěděly o polárních zvířatech a o jejich životě na pólech. Vyrobily si tučňáky a iglú, namalovaly ledního medvěda. Nalepily domečky z barevných papírů, zmizíkem kreslily zimní květinu a voskovkami stopy zvířátek. Přiřazovaly stopy ke zvířátkům a hledaly je v mouce. Vyrobili jsme si ptáčky z bambulek a kosa s kulichem.

Pozorovali a povídali si o ptáčcích. Děti jim vytvořily krmítka se směsí tuku a zrní. Krmítka nám visí u družiny a děti mají radost, když vidí, jak sýkorkám chutná.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Vánoční a novoroční přání

obrázek

Všem dětem i rodičům, přejeme klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně štěstí a zdraví:)

 

Vychovatelky ŠD

nejste přihlášen

Listopad a prosinec ve školní družině - II. oddělení

obrázek

V listopadu jsme připravovali výrobky na vánoční trhy, které se dětem moc zdařily.

Povídali jsme si o zdravé stravě a vitamínech. Poznávali jsme jehličnaté stromy a přiřazovali k nim šišky.

Uskutečnil se družinový jarmark, kde si děti utratily naspořené družinové koruny.

Zapojili jsme se do výtvarných soutěží Příroda kolem nás, Namaluj svého anděla.

V prosinci se děti vydováděly na prvním sněhu, stavěly sněhuláky a koulovaly se.

Přišel nás navštívit čert, donesl nadílku od Mikuláše, děti si zasoutěžily a zatancovaly.

V adventním čase, jsme si při tvoření zazpívali  koledy. Povídali si o Vánocích, zvycích a tradicích.

Děti hodně vyráběly a malovaly, zahrály si ve skupinách spoustu her, stavěly kostky a lego.

Dočetli jsme další knihu, vyrobili přáníčka a vyzkoušeli si kreslení zmizíkem.

Děti si užily vánoční besídku s pohoštěním a dárečky od Ježíška.

 

 Foto najdete zde:

nejste přihlášen

Listopad a prosinec v naší ŠD - I. oddělení

obrázek

Listopad v naší školní družině utekl jako voda. Během těchto dnů jsme hodně času trávili venku na školní zahradě a na hřišti.

Dále jsme vyráběli dekoraci k prodeji na vánoční trhy, na které jsme se všichni moc těšili.

 

Vzhledem k blížícímu se družinovému jarmarku, si všichni ještě chtěli přivydělat nějaké ty družinové koruny, takže s radostí uklízeli zahradní domek, hrabali a zametali listí v okolí ŠD, plnili různé úkoly a soutěže. Dlouho očekávaný družinový jarmark proběhl v posledním listopadovém týdnu, na kterém děti nevěděly, co dříve si za své vydělané korunky nakoupit 

 

Prosinec - poslední měsíc v roce patří k nejkrásnějším obdobím, které si s dětmi ve školní družině opravdu užíváme. Vánoční nálada provázela všechny naše činnosti. Děti s láskou tvořily různá přáníčka, dekorace nebo malé dárečky pro své nejbližší.

 

Začátkem měsíce proběhl Čertí rej, na kterém se děti „vyřádily“ při soutěžích a hrách v maskách, které si přinesly, nebo vyrobily ve školní družině.

 

Dále jsme se zúčastnili dvou výtvarných soutěží - „Příroda kolem nás“ a „Anděl v rouše“.

 

Tento měsíc jsme zakončili vánočním posezením s poslechem koled, pestrým pohoštěním, kde byly samé dobroty a poté jsme se vydali ke stromečku, u kterého na děti už čekaly dárečky, z nichž měly velkou radost a po zbytek odpoledne si s nimi hrály:)

 

 Foto z těchto dvou měsíců najdete zde:

nejste přihlášen

Poděkování

obrázek

Děkujeme všem rodičům, kteří si zakoupili výrobky v našem družinovém stánku na adventních trzích :-)

Finanční výdělek bude použit na hry a sportovní vybavení pro děti navštěvující školní družinu.

 

Vychovatelky ŠD

 

nejste přihlášen

Říjen v naší družině - II. oddělení

obrázek

Měsíc říjen byl opět velice pestrý. Jelikož nám počasí přálo,

trávili jsme hodně času na čerstvém vzduchu. Děti si zasportovaly

na hřišti, hrabaly listí a vyzdobily si vchod do družiny. Vydlabaly a

pomalovaly dýně.

K podzimu patří pouštění draků, které jsme si také užili. Děti

ve skupinách sestavily draky a pouštěly je na louce za družinou.

Povídali jsme si o přírodě, zvířátkách, stromech, plodech a houbách.

Děti si vyrobily zápichy hub, koláže z přírodnin, dýničky z vlny,

netopýry a lucerničky z papíru.

Vyzkoušeli jsme si další výtvarné techniky – frotáž listí voskovkami,

malování dýně temperami, foukané obrázky tuší.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Říjen ve školní družině - I. oddělení

obrázek

Říjen se nesl ve znamení podzimu a krásné počasí nám umožnilo hodně času trávit venku. Tento čas jsme využili k aktivitám na hřišti (míčové hry, pohybové hry …), a také k pouštění draků.

Při procházce jsme se seznámili s proměnami přírody na podzim, nasbírali listy, které jsme obtiskávali a použili je i na výrobu ježků.

 

Dále nesměla chybět ani výroba papírových draků a jejich pomalování dle fantazie dětí.

 

V druhé polovině měsíce, jsme se pustili do příprav výzdoby na strašidelný svátek Halloween. Všechny děti se aktivně zapojily, jak do malování a vydlabávání dýní, tak i do výroby lucerniček, do tvoření duchů, netopýrů a pavouků. Společnými silami, nám tak vznikla krásná díla, ze kterých měly děti velikou radost.  

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Září ve školní družině - 2. oddělení

obrázek

Na začátku září jsme se seznámili s novými spolužáky. Věnovali jsme se zásadám slušného chování mezi lidmi, bezpečnosti ve třídě, jídelně i venku. Zopakovali si hygienická opatření. Děti si stanovily třídní pravidla, která se snaží dodržovat.

 

Vzpomínali jsme na prázdniny. Děti si ze svých zážitků vytvořily koláž, která nám zdobí vchod do třídy. Každý den jsme věnovali čtení a aktivitám na stmelování kolektivu po prázdninách.

 

Jelikož nám počasí přálo, trávili jsme mnoho času venku. Vydali jsme se do lesa, kde si děti nasbíraly přírodniny, které použily na stavbu domečků.

 

Čas jsme věnovali i sportovním aktivitám. Na hřišti u haly si děti zasoutěžily v družstvech.

 

Konec léta jsme zakončili indiánským týdnem. Povídali jsme si o indiánech, prohlédli si hudební nástroje, vyrobili si čelenky, totemy a náhrdelníky.

 

Dětem se výrobky moc dařily, všichni si zasloužili odměnu, družinovou korunu. Nasbírané koruny si utratí v ,,Družinovém jarmarku“.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

 

.

 

 

nejste přihlášen

Září ve školní družině - 1. oddělení

obrázek

Ve školní družině máme za sebou první měsíc plný nových zážitků a kamarádů. V září se dětmi zaplnily školní lavice, a také naše obě oddělení. Jak už to bývá, září bylo hlavně seznamovací. Po letních prázdninách jsme se přivítali s dětmi, které už naší školní družinu důvěrně znají a do našich řad uvítali prvňáčky i ostatní nové žáky.

 

V tomto měsíci jsme si zopakovali zásady slušného chování, hygienické návyky a povídali si o bezpečném chování v družině i při pobytu venku. Zahráli si spoustu seznamovacích her, společně vyrobili koláž, na které byly výkresy dětí a na nich namalované zážitky z prvního školního týdne. Nechyběla ani každodenní čtenářská chvilka „Letem pohádkovým světem“.

 

Dále byly děti seznámeny s celoroční družinovou hrou, při které sbírají družinové koruny, a za ně si mohou nakoupit drobnosti na „Družinovém jarmarku“. Při této příležitosti si na tyto koruny vyrobily obálky, které si krásně pomalovaly dle vlastní fantazie.

 

Jelikož nám počasí přálo, trávili jsme spoustu času na hřišti u ŠD i na vycházkách. Nasbírali přírodniny a následovala soutěž ve stavění domečků z tohoto materiálu.

 

Poslední týden tohoto měsíce patřil indiánům – vyráběly se čelenky, totemy, náhrdelníky a nechybělo ani indiánské malování na obličej:)

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Přihlášky do ŠD na školní rok 2021/2022

obrázek

Vážení rodiče,

od čtvtka 26. 8. 2021 je možné si ve školní družině vyzvednout přihlášku na školní rok 2021/2022 od 7:30 do 13 h, popřípadě si ji můžete stáhnout na webových stránkách školy zde.

Na všechny se už moc těšíme:)

 

Vychovatelky ŠD

nejste přihlášen

Červnová družina

Poslední měsíc tohoto školního roku jsme zahájili soutěží „Družina má talent“. Poté následovalo odpoledne plné bublin – každé dítko dostalo svůj bublifuk a soutěžilo se o největší a nejbarevnější bubliny. Jelikož se ale krásné bubliny dařily všem dětem, nebyl žádný výherce a všichni byli oceněni:)

 

Další akcí tohoto měsíce byl již 3. Družinový jarmark, na kterém děti utratily své poslední, vydělané družinové koruny za nákup malých drobností.

 

Ještě jsme se zapojili do výtvarné soutěže „Mapa mého budoucího světa“ a tento předprázdninový měsíc byl zakončen piknikem v přírodě, na kterém se konala oslava konce školního roku a rozdání vysvědčení. Piknik se vydařil, počasí nám přálo a všichni jsme se přejedli samých „nezdravých“ dobrot:)

 

Všem přeji teplé léto a dětem krásné prázdniny plné dobrodružství a zážitků.

Vychovatelka ŠD

V. Mileretová

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

nejste přihlášen

Dětský družinový den

První den v měsíci červnu patří samozřejmě dětem, a proto i my jsme si připravili u nás v družině -„Dětský družinový den“. Pro děti byly připravené různé soutěže – skákání v pytli, hod na cíl, opičí dráha, nošení pingpongového míčku na polévkové lžíci, střelba na branku, poznávání rostlin a následné kreslení vybrané květiny. Při plnění těchto úkolů nás navštívil veselý klaun, který nakonec všem dětem rozdal zaslouženou, vysoutěženou odměnu:)

Pomoci nám přišli žáci ze 6. třídy a dvě žákyně z 5. třídy, za což jim moc děkujeme!!!

 

Foto z tohoto dětského dne najdete zde:

nejste přihlášen

Naše květnová družina

Tento měsíc jsme měli v družině téma rodina a domácí mazlíčci.

Děti si mohly přinést do družiny svého mazlíčka, a tak se nám zde sešli králíčci, křeček a strašilky. Majitelé těchto zvířátek ostatním dětem připravili „přednášku“, jak se o ně starají, kde nebo v čem je chovají a co je potřeba k zakoupení, aby se zvířátko cítilo dobře v domácím prostředí.

Druhým tématem byla rodina. Zde jsme si povídali o tom, kdo patří do naší rodiny, co pro nás rodina znamená, jak slavíme svátky, narozeniny a v neposlední řadě, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas.

Dalšími aktivitami byly – výroba záložek do knížek, malování voskových obrázků a následné vyškrabávání různých motivů dle vlastní fantazie a modelování zvířat žijících v zoologických zahradách.  Ještě také proběhly týmové soutěže v šifrách i kvízech a výherci si tak mohli vydělat „družinové koruny“ - za které si již brzy budou moci nakoupit nějaké drobnosti na „Družinovém jarmarku“.

Měsíc jsme zakončili turnajem v kulečníku, do kterého se dobrovolně zapojila i děvčata a moc je to bavilo:)

Samozřejmě nechyběly diplomy a ceny pro výherce!!!

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Výlet do ZOO

Dne 5. 5. 2021 jsme uskutečnili v rámci odpolední družiny výlet do zoologické zahrady v Ústí nad Labem. Toto odpoledne se nám vydařilo, počasí nám přálo a s dětmi jsme si to moc užili.

 

Foto z tohoto odpoledne najdete zde:

nejste přihlášen

Dubnová školní družina

Tento “střídavý měsíc dětí“ v družině hrozně rychle utekl, ale i tak jsme si ho všichni užili.

Výrobou tašek ze starých triček jsme se zapojili do „Kampaně obyčejného hrdinství“, dále jsme si povídali o ptácích žijících v naší přírodě i v zoologických zahradách. Také jsme měli možnost vidět maskovací stan, síť a převlek „hejkala“, jenž používají ornitologové při pozorování ptactva. Ve stanu se děti schovávaly a měly z toho velkou legraci.

 

Vyzkoušena byla také nová alternativní výtvarná technika „Válečkování“, která děti velmi zaujala a vznikly jim krásné výtvory.

 

Děti si navzájem zahrály divadlo s hodně starými loutkami a také proběhl družinový jarmark, na kterém děti utratily své „vydělané“ družinové koruny.

 

Dále se děti vyřádily na dětském hřišti a také zasadily květiny, abychom si zkrášlili venkovní prostory u školní družiny.

 

V posledním týdnu tohoto měsíce proběhlo v naší družině projektové odpoledne zaměřené na polytechnické vzdělávání, kde si děti vyzkoušely různé stavebnice, např. Magnetrix – experimentování s magnety, Flexistix XXl – barevné bambusové tyčinky s flexibilními spojkami, které děti lákaly ke kreativnímu stavění.

 

Měsíc jsme zakončili výrobou origami čarodějnice a následovalo povídání o tradici „Pálení čarodějnic“.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

Foto z projektového odpoledne najdete zde:

nejste přihlášen

Naše družina v únoru

Tento měsíc jsme se v naší školní družině zaměřili na polární zvířata a také na zvířata a ptáky, kteří žijí u nás. O těchto zvířatech jsme si povídali, kreslili je, shlédli nějaké krátké dokumenty  a dozvěděli se, jak a čím přikrmovat ptáčky v zimě.  Ihned nás napadlo, že si nějaká krmítka vyrobíme.

Vyrobená krmítka jsme rozvěsili v okolí školní družiny a celý měsíc poctivě doplňovali krmení a pozorovali, jak ptáčkům chutná :)

 

Dále jsme si udělali takový malý piknik ve třídě, při kterém shlédli videa, která jsme natočily s dětmi v družině a náramně se přitom pobavili.

 

Také proběhl již 2.„Družinový jarmark“ na kterém děti utratily své družinové koruny za drobné dárky, ať už pro sebe nebo pro své blízké.

 

Dalšími aktivitami tohoto měsíce byly – výroba papírových dvojníků v životní velikosti, hra na „Popelky“ a soutěže v týmech (oblékání židlí na čas a skládání rozstříhaných obrázků s polárními zvířaty).

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

 

nejste přihlášen

Další měsíc v naší školní družině

V prvním týdnu tohoto nového roku jsme si povídali o prožitých Vánocích a děti donesly nové hračky, aby se pochlubily svým kamarádům s dárky, které jim Ježíšek přinesl.

 

Celý tento měsíc byl zaměřen na využití pěti smyslů (čich, hmat, chuť, sluch a zrak), proto jsme poslepu ochutnávali různé druhy potravin, hráli hmatové pexeso, pexeso pro uši a očichávali příjemné i méně příjemné vůně.

 

Dále jsme si povídali o zdravém životním stylu, správné hygieně, vitamínech a zdravých i nezdravých potravinách. Toto téma jsme zakončili přípravou zeleninového salátu a pak společně „zdlábli“ tuto zdravou svačinu.

 

Jelikož nám tento měsíc počasí opravdu přálo a napadlo spousta sněhu, každý den jsme si užívali venku na kopci u školní družiny, kde se děti dostatečně vyřádily bobováním, koulováním, stavění skokánků a sněhuláků :-)

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Prosinec v naší školní družině

Poslední měsíc v roce patří k nejkrásnějším obdobím, které si s dětmi ve školní družině opravdu užíváme. Vánoční nálada provázela všechny naše činnosti. Děti s láskou tvořily různá přáníčka, dekorace nebo malé dárečky pro své nejbližší.

 

Začátkem měsíce proběhl Čertí rej, na kterém se děti „vyřádily“ při soutěžích a hrách v maskách, které si přinesly, nebo vyrobily ve školní družině.

 

Další akcí v tomto měsíci byl turnaj v ping pongu. Děti v sobě probudily sportovního ducha a touhu po výhře. Všem dětem se velice dařilo a turnaj byl velmi napínavý až do konce. Po čtyřech dnech byli známi výherci, kteří byli náležitě oceněni.

 

Tento měsíc jsme zakončili vánočním posezením s poslechem koled, ochutnávkou cukroví, (které nám napekly maminky a babičky), a poté jsme se vydali ke stromečku, kde na děti už čekaly dárečky, ze kterých měly velkou radost a po zbytek odpoledne si s nimi hrály:)

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde:

nejste přihlášen

Listopad v naší ŠD

Listopad byl v naší školní družině opět krátký a utekl jako voda. Během těchto dnů jsme hodně času trávili venku na školní zahradě a na hřišti.

Vzhledem k blížícímu se družinovému jarmarku, si všichni ještě chtěli přivydělat nějaké ty družinové koruny, takže s radostí uklízeli zahradní domek, hrabali a zametali listí v okolí ŠD, plnili různé úkoly a soutěže. Dlouho očekávaný družinový jarmark proběhl v posledním listopadovém týdnu, na kterém děti nevěděly, co dříve si za své vydělané korunky nakoupit :-)

Dále jsme vyráběli přáníčka a drobné dárečky pro seniory do domova důchodců, abychom jim zpříjemnili nadcházející adventní čas.

 Foto najdete zde:

nejste přihlášen

Informace k nadcházejícímu týdnu v ŠD

Milí rodiče.

 

Od pondělí 30.11. do pátku 4.12.2020 si můžete při vyzvednutí svých dětí ze ŠD, zakoupit  v našem "družinovém stánku" vánoční výrobky a dekoraci. Výdělek z této akce použijeme na zakoupení nových hraček, sportovního náčiní, popřípadě pojedeme s dětmi na nějaký výlet.

 

Další informace se týká středy 2.12.2020

 

Ve středu 2.12. proběhne v ŠD "Čertovský rej". Bude to odpoledne plné soutěží a her. Masky vítány, (nejsou však podmínkou).

 (vzhledem k aktuální situaci nás letos Mikuláš, čert ani anděl nenavštíví. Ale i bez nich, si toto odpoledne určitě užijeme)  :-)

 

Žádáme o vyzvednutí svých dětí ze ŠD nejdříve kolem 15h.

Vychovatelky ŠD

 

nejste přihlášen

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

obrázek

Vážení zákonní zástupci,

za měsíc říjen budeme při vyúčtování vracet 57 Kč v souvislosti s uzavřením ŠD v době mimořádných opatření.

Poměrná část se vrací také za měsíc listopad. Informace pbdržíte prostřednictvím zprávy v DM software.

Vedení školy

 

nejste přihlášen

Říjen v naší školní družině

Ačkoliv byl měsíc říjen ve školní družině velmi krátký, i tak jsme si stihli alespoň trochu pohrát s našimi oblíbenými hračkami a stavebnicemi. V týmech jsme soutěžili v luštění kvízů, hádání předmětů a ve sběru žaludů. Jako tradičně byla na pořadu dne i výroba draků, obkreslování listů a s tím spojená vnitřní i venkovní podzimní výzdoba naší družiny. Děti se při tvoření opravdu snažily a tak si všichni „vydělaly“ nějaké ty družinové koruny, které budou moci utratit na družinovém jarmarku, který proběhne při návratu do školy:-)

Foto najdete zde:

nejste přihlášen

Září v naší školní družině

V měsíci září jsme se seznámili s novými spolužáky, povídali si o zážitcích z prázdnin, vyzdobili si družinu našimi výkresy, hráli různé hry a stavěli stavebnice. Hodně času jsme trávili venku na školní zahradě a na hřišti, kde jsme soutěžili, učili se hrát badminton, florbal a také jsme si zahráli ping pong.

 

Foto z tohoto měsíce najdete zde: Září v naší školní družině

nejste přihlášen

Potřeby do školní družiny (nutné), kontakt

Provoz školní družiny 5.45 - 16.30 hod., příchod do ranní školní družiny nejpozději v 7.30 hod. 
Odpolední provoz: 11.50 - 16.30, v době mezi 13.30 - 14.30 je možné vyzvedávat děti pouze po předchozí domluvě (jsme na vycházce, vyrábíme...) 


Potřeby do školní družiny: přezůvky, věci na převlečení do třídy i na ven, převlečení a přezůvky do tělocvičny, starší triko na malování + 1 balení papírových kapesníků (lepší v krabičce).  Bližší informace u vychovatelek ŠD

Vychovatelky :

1. oddělení - Veronika Mileretová, 

telefonní kontakt: 775 732 954

e-mail: veronika.mileretova@zsmslibouchec.eu

 

2. oddělení - Dana Vrbová

telefonní kontakt: 775 732 956

e-mail: dana.vrbova@zsmslibouchec.eu


                      

nejste přihlášen

Vhodné oblečení do ŠD

obrázek

Žádáme rodiče, aby přizpůsobili oblečení dětí danému počasí, (teplé oblečení na ven a čisté tepláky do třídy). Chodíme ven za každého počasí!!! 

Prosíme, připravte dětem oblečení vhodné k pobytu venku.

nejste přihlášen

Kontakty - školní družina, školní rok 2020 - 2021

Vychovatelky:  
  Veronika Mileretová 775 732 954
  veronika.mileretova@zsmslibouchec.eu  
  Dana Vrbová 775 732 956
  dana.vrbova@zsmslibouchec.eu  
     
   
     
     

 

nejste přihlášen

Uzavření ŠD

Vážení rodiče,

z důvodu velmi nízkého počtu zájemců, bude o pololetních prázdninách (3.2.2023) ŠD uzavřena.

 

 

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se