UPOZORNĚNÍ
V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

kamera
zpětVýukové materiály Zeměpis Matematika Informatika Angličtina