nejste přihlášen
ROZVRH HODIN
12345678
8:10 - 8:559:05 - 9:5010:10 - 10:5511:05 - 11:5012:00 - 12:4512:50 - 13:3513:40 - 14:2514:30 - 15:15
POMOvFChDČj
ÚTSmTvTvMNj
STČjDChMAjVp
ČTNjMČjAjZ Vv
ČjHvFAjZ
nejste přihlášen

Nákup pracovních sešitů

Na pracovní sešity z českého jazyka a  angličtiny přinést 184,-Kč (85,- čj, 99,-aj) do 28.6.2019

nejste přihlášen

Mýdlárna Rubens

Dne 20.června pojedeme na exkurzi do Mýdlárny Rubens v Růžové u Děčína, kde se seznámíme s ruční výrobou mýdel a s využitím bylinek v přírodní kosmetice.

 

Odjezd po 1.vyučovací hodině (9.05) návrat v 15.50 na autobusové nádraží v Libouchci.

 

Cena 150Kč + doprava (bus linka)

nejste přihlášen

Lubenec 2019 - škola v přírodě

Odjezd: čtvrtek 23.5. ve 13:00 z autobusového nádraží Libouchec

Příjezd: čtvrtek 30.5. cca v 11:30 opět na autobusové nádraží v Libouchci

nejste přihlášen

Odjezdové informace Švédsko

Vážení rodiče, milí účastníci zájezdu :-) ,

připomínám: odjezd pondělí 13. 5. 2019 12.20 z autobusové točny v Libouchci
(nechávám na uvážení rodičů, zda pošlou své děti dopoledne do školy)

Kdo ještě neodevzdal:

 • bezinfekčnost (prohlášení rodičů)
 • lékařský posudek
 • kopii kartičky pojištěnce v ČR
 • číslo pasu/OP

odevzdá v úterý 7. 5. 2019!!! Bez těchto dokumentů nelze odjet!!!

S sebou:

 • platný cestovní doklad
 • léky
 • kinedryl+sáček (nepromokavý :-) )
 • svačinu do oběda 14. 5. 
 • Pití (ideálně voda) NEPERLIVÉ!
 • Do autobusu polštářek, lehkou deku
 • Kapesné (dánské, švédské, české koruny, příp. eura)
 • ostatní dle seznamu

!!! zavazadlo do 15 kg!!!

Návrat - neděle 19. 5. 2019 kolem 8. hod. ráno Libouchec - autobusová točna

Těšíme se

Libuše Krupičková

Michaela Sekalová

nejste přihlášen

Schůzka rodičů - výjezd Švédsko

ŠVÉDSKO 2019 (13. – 19. 5. 2019)

Vážení rodiče,

připomínám druhé setkání rodičů účastníků výjezdu do Švédska, které se uskuteční dne 8. 4. 2019 v rámci třídních schůzek – sejdeme se v 17:10 v kulturní místnosti školy (přízemí). Pozor – změna termínu v souvislosti se změnou třídních schůzek!
Zodpovím Vaše dotazy, rozdám seznam doporučeného vybavení na cestu, prohlášení rodičů a formuláře zdravotní dokumentace. Připomínám, že potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte má nově platnost dva roky – je možno použít opakovaně. Prosím, zkontrolujte znovu platnost cestovních dokladů Vašich dětí. S sebou si připravte:

• Cestovní doklad dítěte (číslo pasu/ OP + datum platnosti dokladu)
• Telefonní číslo na Vaše dítě
• Kopii kartičky pojišťovny
• Posudek lékaře (pokud už máte vyplněný, nebo loňský)
• Seznam alergií Vašeho dítěte, případně seznam léků, které dítě poveze s sebou

Děkuji za spolupráci a těším se na shledanou

Mgr. Libuše Krupičková
zastupce@zsmslibouchec.eu
nejste přihlášen

Doučování

Dne 21.března odpadne doučování z důvodu účasti na školení. Doučování bude nahrazeno ve středu 27.3.2019 od 13.40. M.Horáčková
nejste přihlášen

Den pro lepší angličtinu

Vážení rodiče, žáci

ve čtvrtek 28.března 2019 se zúčastníme akce v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem - Den pro lepší angličtinu.

Odjezd během výuky, v 9.56 link.autobusem, návrat cca ve 13 hod.

Cena: doprava 12Kč
nejste přihlášen

Výjezd Švédsko - doplatky

ŠVÉDSKO 2019 (13. – 19. 5. 2019)

Vážení rodiče,

nejpozději do 28. 2. 2019 je potřeba uhradit doplatek zájezdu do Švédska: 5500,- Kč.
Peníze je možné předat osobně na třídních schůzkách dne 14. 1. 2019 – v kanceláři zástupkyně ředitele, potom kdykoli do termínu. Je možné peníze zaslat na účet školy:
174990534/0300. V tomto případě musí být ve zprávě pro příjemce uvedeno:
„Platba za žáka (jméno a příjmení) – výjezd Švédsko“ a variabilní symbol. Ten obdrželi žáci na lístku s informacemi dne 8. 1. 2019
Žádám vás o včasné uhrazení, případné prodlení úhrady ohrozí všechny ostatní účastníky výjezdu.
Dne 15. 4. 2019 se v rámci rodičovských schůzek uskuteční druhé naše společné setkání, kde zodpovím Vaše dotazy, rozdám seznam doporučeného vybavení na cestu, prohlášení rodičů a formuláře zdravotní dokumentace. Připomínám, že potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte má nově platnost dva roky – je možno použít opakovaně. Prosím, zkontrolujte znovu platnost cestovních dokladů Vašich dětí.

Děkuji za spolupráci a těším se na shledanou

Mgr. Libuše Krupičková
zastupce@zsmslibouchec.eu
nejste přihlášen

Zajímavé stránky: matematika, fyzika, chemie, informatika.

http://http://www.jane111.chytrak.cz

Na uvedených stránkách najdete probíranou látku z výše uvedených předmětů od šesté do deváté třídy včetně příkladů na procvičování, pracovních listů apod.
nejste přihlášen

Příklady z matematiky včetně výsledků k možné kontrole

nejste přihlášen

Konzultační hodiny (matematika, fyzika).

Konzultační hodiny z matematiky a fyziky budou každý den kromě středy vždy od 7,10 hod. ve třídě 8. A. V odpoledních hodinách mohou žáci i rodiče konzultovat po předchozí domluvě tamtéž.
nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se