nejste přihlášen
ROZVRH HODIN
12345678
8:10 - 8:559:05 - 9:5010:10 - 10:5511:05 - 11:5012:00 - 12:4512:50 - 13:3513:40 - 14:2514:30 - 15:15
POČjMDAjNjRv
ÚTAjMChČjZHv
STMČjFTvTv
ČTSmMDNjČjVv
AjFZChOv
nejste přihlášen

Přijímací řízení na SŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

 

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ

 

obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 31. října 2019

ostatní obory vzdělání

do 31. ledna 2020

Odevzdání přihlášek na SŠ

 

obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

do 30. listopadu 2019

ostatní obory vzdělání

do 1. března 2020

Talentové přijímací zkoušky

 

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

dva termíny v období 2.–15. ledna 2020

talentová zkouška v konzervatoři

dva termíny v období 15.–31. ledna 2020

talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

dva termíny v období 2. ledna–15. února 2020

Přijímací zkoušky jednotné

 

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání

od 12. do 28. dubna 2020

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

od 12. do 28. dubna 2020

náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

květen 2020

Školní přijímací zkoušky

 

školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory s maturitní zkouškou

od 12. do 28. dubna 2020

školní přijímací zkoušky v 1. kole – obory se závěrečnou zkouškou

22. – 30. dubna.2020

školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy SŠ

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Žáci odevzdají výchovné poradkyni podklady pro vyplnění přihlášky - ideálně Atlasy školství s informacemi o vybraných středních školách. Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v Dm Software – zejména kontaktní informace!

Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě.

 

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

nejste přihlášen

Návštěva Domova pro seniory Děčín

17. 12. 2019 navštívili vybraní žáci 8. a 9. třídy Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem v Děčíně. Část žáků si se seniory zahrála společenské hry. Druhá skupina v doprovodu zaměstnanců oddělení sociálně terapeutického navštívila většinu klientů přímo v pokojích, ve kterých jim předala krásná vánoční přáníčka a drobné ručně vyráběné dárečky. Na závěr žáci zahráli na kytary a zazpívali píseň Václava Neckáře – Půlnoční.

Bylo to velice příjemné dopoledne, žáci byli k seniorům moc milí a empatičtí. Tímto bych ráda poděkovala nejen žákům, kteří přímo v Domově reprezentovali naši školu, ale i ostatním žákům, kteří přáníčka vyrobili.

Fotografie z akce naleznete zde.

nejste přihlášen

Procvičování chemie

nejste přihlášen

Procvičování matematiky

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se