Základní škola a Mateřská škola Libouchec
 

Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

Den pro lepší angličtinu

8. 3. 2019    |    Martina Horáčková
Vážení rodiče, žáci

ve čtvrtek 28.března 2019 se zúčastníme akce v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem - Den pro lepší angličtinu.

Odjezd během výuky, v 9.56 link.autobusem, návrat cca ve 13 hod.

Cena: doprava 12Kč

Výjezd Švédsko - doplatky

8. 1. 2019    |    Libuše Krupičková
ŠVÉDSKO 2019 (13. – 19. 5. 2019)

Vážení rodiče,

nejpozději do 28. 2. 2019 je potřeba uhradit doplatek zájezdu do Švédska: 5500,- Kč.
Peníze je možné předat osobně na třídních schůzkách dne 14. 1. 2019 – v kanceláři zástupkyně ředitele, potom kdykoli do termínu. Je možné peníze zaslat na účet školy:
174990534/0300. V tomto případě musí být ve zprávě pro příjemce uvedeno:
„Platba za žáka (jméno a příjmení) – výjezd Švédsko“ a variabilní symbol. Ten obdrželi žáci na lístku s informacemi dne 8. 1. 2019
Žádám vás o včasné uhrazení, případné prodlení úhrady ohrozí všechny ostatní účastníky výjezdu.
Dne 15. 4. 2019 se v rámci rodičovských schůzek uskuteční druhé naše společné setkání, kde zodpovím Vaše dotazy, rozdám seznam doporučeného vybavení na cestu, prohlášení rodičů a formuláře zdravotní dokumentace. Připomínám, že potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte má nově platnost dva roky – je možno použít opakovaně. Prosím, zkontrolujte znovu platnost cestovních dokladů Vašich dětí.

Děkuji za spolupráci a těším se na shledanou

Mgr. Libuše Krupičková
zastupce@zsmslibouchec.eu

Zajímavé stránky: matematika, fyzika, chemie, informatika.

10. 12. 2018    |    Zdeněk Fikar
http://http://www.jane111.chytrak.cz

Na uvedených stránkách najdete probíranou látku z výše uvedených předmětů od šesté do deváté třídy včetně příkladů na procvičování, pracovních listů apod.

Konzultační hodiny (matematika, fyzika).

9. 10. 2018    |    Zdeněk Fikar
Konzultační hodiny z matematiky a fyziky budou každý den kromě středy vždy od 7,10 hod. ve třídě 8. A. V odpoledních hodinách mohou žáci i rodiče konzultovat po předchozí domluvě tamtéž.

ROZVRH
12345678
8:10 - 8:559:05 - 9:5010:10 - 10:5511:05 - 11:5012:00 - 12:4512:50 - 13:3513:40 - 14:2514:30 - 15:15
Po M Ov F Ch D Čj
Út Sm Tv Tv M Nj
St Čj D Ch M Aj Vp
Čt Nj M Čj Aj Z Vv
Čj Hv F Aj Z

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se