UPOZORNĚNÍ
V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

kamera
zpět3. třída
ROZVRH
12345678
8:10 - 8:559:05 - 9:5010:10 - 10:5511:05 - 11:5012:00 - 12:4512:50 - 13:3513:40 - 14:2514:30 - 15:15
Po Čj Čjčt M Aj Mgeo Dv
Út Čj Tv Tv Prv Sv
St Aj M Čj Vv
Čt Čj M Aj Čj Hv
M Čj Prv Čjčt

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

16. 4. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče,
třídní schůzka se koná dnes 16.4.od 16.30 hodin.
Omlouvám se za chybné uvedení v notýskách.

DIVADLO

9. 4. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
Dne 13. 4. jedeme do DC na pořad "Pověsti pro štěstí". Pokud nám neujede autobus, návrat do 12.00 hod.

DOUČOVÁNÍ

9. 4. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
V období duben-květen bude každé úterý od 7.35 do 8.00h probíhat pro zájemce doučování. Podmínka účasti: na lístečku si přinést konkrétní téma, které žák potřebuje dovysvětlit. Na doučování nebudou zařazeny děti, které přijdou s problémem typu: "Neumím vyjmenovaná slova", "Neumím angličtinu". S dětmi jsem domluvená, že si dají tu práci a zamyslí se nad tím, čemu nerozumí. Nejedná se o suplování domácí přípravy a nepozornosti při vyučování.

DOPLATEK NA ŠvP 2018

16. 4. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče,
připomínám úhradu doplatku na ŠvP
s datem splatnosti nejpozději 27. 4. 2018
ve výši 1600 Kč.
Hradit lze též na třídní schůzce konané dne
16. 4. od 16.30 hodin.

14. 3. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
Dne 15. 3. 2018 jsou zrušeny konzultace.

DIVADLO

9. 2. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
Dne 21.2. jdeme do divadla na pohádku "Kocour v botách" a 22. 2. se v prostorách školy koná představení pro děti "Prodaná nevěsta".

ZKRÁCENÉ VYUČOVÁNÍ

29. 1. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
Ve středu 31. 1. 2018 obdrží děti ve škole výpis z vysvědčení. Vyučování končí po 4. vyučovací hodině.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

9. 1. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče, o prospěchu a chování svého syna/dcery se můžete informovat dne 18. 1. 2018 mezi 15.00 a 17.00 hodinou, kdy se konají individuální konzultace.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

5. 1. 2018 | Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče, vyplňte prosím závaznou přihlášku na školu v přírodě, kterou dnes nesou děti domů. Cena za ŠvP je 2100 Kč včetně dopravy. Do 26.1.2018 vybíráme zálohu 500 Kč.

PODĚKOVÁNÍ

27. 12. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Děti děkují za krásné dárečky od rodičů, které našly pod třídním vánočním stromečkem. Měly z nich velkou radost.

PŘÁNÍ

21. 12. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Přeji všem dětem i rodičům spokojené svátky a úspěšný nový rok 2018.

POSEZENÍ U STROMEČKU

21. 12. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče, v pátek 22.12.budou mít děti tradiční posezení u třídního vánočního stromečku, děti si přinesou trošku cukroví a dárečky pro kamarády. Od 11.00 hodin si poslechnou v kostele školní pěvecký sbor. Po zpívání v kostele bude vyučování ukončeno. Předpokládané ukončení do 12.00 hodin.

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET

1. 12. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče, máte možnost přihlásit Vašeho syna/dceru na předvánoční výlet na pevnost Konigstein a vánoční trhy v Pirně. Výlet se koná v úterý 19. 12. 2017 od 8 do 15 hodin. Cena 250 Kč obsahuje dopravu, vstupné a pojištění. Nutný je pas. Doporučuji kapesné v eurech. Dětem bych přispěla 50 Kč z výdělku z prodeje výrobků na školních vánoční trzích. Zájemku je nutné doručit do pondělí 4. 12. 2017.

DIVADLO

28. 11. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Dne 12. 12. 2017 jedeme do divadla na pohádku "Čertův švagr". Vybíráme 50 Kč, dopravu uhradím z třídního fondu.

PODĚKOVÁNÍ

27. 11. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Děkujeme paní Altnerové za příspěvek 200 Kč dětem na Mikuláše, paní Hronové za ozdobičky na stromeček, paní Matýskové za pomoc při prodeji výrobků na vánočních trzích a starost o pokladnu a též všem rodičům, kteří si zakoupili dětské výrobky a tím přispěli dětem do třídního fondu.

OD 21.11.17 ZMĚNA ROZVRHU

20. 11. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková

CO SE BUDE DÍT V PROSINCI

14. 11. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
24.11.- Vánoční trhy v areálu školy (vyrábíme s dětmi výrobky, které si budou děti prodávat)
1.12. - Zdobení vánočního stromečku ve třídě
5.12. - Mikulášská nadílka ve škole
22.12. - Posezení u stromečku, mlsání cukroví, darování dárečků svým kamarádům, od 11.00 zpívání v kostele

PODĚKOVÁNÍ

14. 11. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Děkujeme paní Kubátové za zapůjčení světýlek na vánoční stromeček, paní Borutové a paní Špatenkové za příspěvek 200 Kč na Mikuláše.


DIVADLO

10. 10. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Dne 10. 11. 2017 jedeme do divadla v DC. Vybíráme 60 Kč na vstup. Doprava je hrazena z fondu.

VÁNOČNÍ FOCENÍ

10. 10. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 proběhne během 1. a 2. vyučovací hodiny, pro zájemce, vánoční focení. Cena za sadu 250 Kč. (Stolní kalendář 2018 s portrétní fotografií 10x15 cm, 3 ks portrétní fotografie 10x15 cm v rámečcích, 4 ks malé fotografie 3,5 x 4,5 cm. Svůj zájem potvrďte podpisem v notýsku.

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ 27. 9.

28. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Aj - 1.část lekce školní potřeby + PS
M - umět zpaměti řady příkladů násobilek 2,3,4,5 (opakování ze 2.tř.), UČ str.9 cv.1 a 4 do sešitu
Čj - děti byly zkoušené z přednesu básně Cestička k domovu, Písanka str. 5

ÚKOLY PRO NEMOCNÉ 25. 9.

25. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
ČJ - PS str. 6
Čtení - procvičovat přednes básně "Cestička k domovu", Hravá čítanka str. 9
M - procvičovat písemné +/-, UČ str. 9/5, str.9/1.
G - PS str. 2
PRV - PS str. 4 a 5
AJ - umět napsat diktované pozdravy (AJ - AJ)diktujte anglicky, PS str. 7

20. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Na Pč 27. 9. přinést bavlnky, jehlu s větším ouškem, háček na háčkování, knoflík

Aj

20. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Během domácí přípravy na hodiny Aj pracujte též se slovníčkem v PS str. 64.
Kdo by potřeboval, doporučuji pořídit si CD k učebnici, které lze objednat v Poprokanu v Ústí nad Labem, https://www.poprokan.cz/. Děti se letos učí slova číst i psát. Do výuky děti potřebují desky se slovíčky ze 2. ročníku, přidáváme nové listy, opakujeme známá slova.

DOČASNÁ ÚPRAVA ROZVRHU PLATNÁ PO DOBU PLAVÁNÍ

20. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
PONDĚLÍ - poslední hodina PRV
ÚTERÝ - první hodina DV, poslední hodina Čj

Čtvrtek 7. 9.

6. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Přinést:
1. pomůcky na VV
2. ručník
3. obalené učebnice dle rozvrhu
Od 12. 9. do 14. 11. 2017 bude v rámci úterních hodin Tv a Sv probíhat v DC výuka plavání. Odchod ze školy vždy v 8.30 hod. S sebou: plavky, ručník, sprchový šampon, hřeben,
v chladném počasí čepice. Tv a Sv vyučuje
Mgr. Michaela Sekalová.

PLAVÁNÍ

5. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Od 12.9. do 14.11. 2017 bude v rámci úterních hodin Tv a Sv probíhat v DC výuka plavání. Odchod ze školy vždy v 8.30 hod. S sebou: plavky, ručník, sprchový šampon, hřeben, v chladném počasí čepice,

Středa 6.9.

5. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Přinést:
1)vyplněný formulář o zapůjčených učebnicích
2)vyplněnou a obalenou ŽK
3)podepsané prohlášení o seznámení se se Školním řádem
4)sešity dle seznamu se jmenovkou
Vybíráme částku za zakoupené pracovní sešity, viz faktura, kterou jste obdrželi.

5.9. úterý

4. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Žáci si přinesou aktovku, vybavený penál, notýsek, lepidlo.

Stránky třídy Knedlíčci jsou aktualizované

3. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
http://stranky-tridy6.webnode.cz/

MILÉ DĚTI, MILÍ RODIČE, VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

3. 9. 2017 | Mgr. Blanka Kůrková
Organizace prvních dnů školy:

4. 9. - pondělí – slavnostní zahájení školního roku, konec po 1. vyuč. hodině
- děti přijdou rovnou do třídy, nepřezouvají se

5. 9. - úterý – třídnické práce, konec po 4. vyuč. hodině

6. 9. - středa - třídnické práce, konec po 4. vyuč. hodině

od 7. 9. (od čtvrtka) - výuka dle rozvrhu hodin