Základní škola a Mateřská škola Libouchec
 

Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

ROZVRH
12345678
8:10 - 8:559:05 - 9:5010:10 - 10:5511:05 - 11:5012:00 - 12:4512:50 - 13:3513:40 - 14:2514:30 - 15:15
Po M Čj Čjčt Aj
Út Čj Hv Aj M Vv Vv
St Čj Čjčt M Mgeo
Čt Čj Čjsl Tv Tv Vl
Čj Aj M Vl

DOČASNÁ ÚPRAVA ROZVRHU

21. 9. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče, vezměte prosím na vědomí dočasnou úpravu rozvrhu třídy.

Příprava žáků do školy

18. 9. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče, dohlédněte prosím na každodenní přípravu svých dětí do školy.
Děti si odvykly připravovat a ve škole jim často chybí sešity, učebnice, nůžky, lepidlo aj., což je omezuje ve školní práci a při výuce.
Děkuji za pochopení.

Fotografie z 1. týdne školního roku

14. 9. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
https://skolazsmslibouchec.rajce.idnes.cz/1._skolni_tyden_2018_2019_-_4._trida/

14. 9. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
Pokud má některý z rodičů možnost pro děti zajistit nepotřebné zbytky látek, vlny, korálků, knoflíků aj., které bychom mohli využít při Pč a VV, budeme moc rádi. Za všechny děti předem děkuji.

MIUČ - mtematika

14. 9. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
Děti obdržely aktivační kódy k žákovské licenci k MIUČ pro Matýskovu matematiku 1., 2.díl a geometrii. Multimediální verzi učebnice a sešitu si tak mohou stáhnout do svých notebooků, tabletů či PC s platností do 3. 9. 2019.

Výuka AJ

10. 9. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče,
v letošním roce jsou děti rozděleny v rámci výuky AJ do dvou skupin. Každá skupina má svého vyučujícího. Skupina A) Mgr. L. Krupičková, skupina B) Mgr. B. Kůrková.

Výuka od 10. 9. 2018

10. 9. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
Vážení rodiče, tento týden se učíme již podle rozvrhu, děti si budou postupně odnášet domů učebnice a pracovní sešity, které si obalí. Za pracovní sešity vybíráme částku dle faktury, kterou jste prostřednictvím dětí obdrželi již v pátek. Dále prosím vyplňte Žákovský zápisník, který je součástí elektronické ŽK a seznamte se se Školním řádem. Pomůcky na VV, tzv.do boxíku, zatím ponechte dětem doma, po osazení dveří ve třídě si pomůcky do boxíku přinesou. Na Vv potřebují děti triko, nové nebo starší, které si dozdobí.

MILÉ DĚTI, MILÍ RODIČE, VÍTÁM VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

30. 8. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
Organizace prvního týdne školního roku 2018/2019:

Po celý týden bude probíhat výuka mimo budovu školy. Do školy vstupují žáci předním vchodem a to pouze z důvodu stravování ve školní jídelně.

Po – Slavnostní zahájení školního roku v areálu školy. Žáci budou ve škole pouze 1 vyuč. hodinu.

Út – Promítání v kině Hraničář. Cena 60 Kč/os. Tento den vybíráme 200 Kč na výukové programy a dopravu ve dnech 4.- 6. 9. 2018. Sraz před budovou školy v 7.35 hodin. Návrat do 12.00 hodin.
S sebou svačinu, pití, 200 Kč.

St – Výlet do ZOO DC, kde máme rezervovaný výukový program „Putování po NP České Švýcarsko“. Cena 60 Kč/os. S sebou přezůvky, svačinu, pití. Sraz před budovou školy v 7.45 hodin. Návrat do 12.00 hodin, pokud nám neujede autobusový spoj.

Čt – Výlet do muzea v ÚL, kde máme rezervovaný výukový program „Zubr Emil v pravěku“. Cena 35 Kč/os. S sebou svačinu, pití, možno kapesné do mléčného baru, kde se zastavíme, pokud zbude čas. Sraz před budovou školy v 7.35 hodin. Návrat do 12.00 hodin.

Pá – Výuka ve výtvarném ateliéru v budově družiny. Vyučování začíná v 8.10 hod. Žáci si přinesou přezůvky, psací potřeby, svačinu. Tento den obdrží žáci Žákovský zápisník a omluvný list, budou seznámeni se Školním řádem, zásadami BOZP a PO a ostatních bezpečnostních opatřeních školy. Konec vyučováni v 11.50 hodin.
Stránky třídy Knedlíčci jsou aktualizované

30. 8. 2018    |    Mgr. Blanka Kůrková
http://stranky-tridy6.webnode.cz/

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se