Základní škola a Mateřská škola Libouchec
 

JUMP 20.března 2019

8. 3. 2019    |    Martina Horáčková
Vážení rodiče, žáci

ve středu 20.března 2019 se někteří žáci zúčastní sportovní akce "JUMP" v Ústí nad Labem.

Sraz žáků je na autobusovém nádraží v Libouchci v 8.15 (u mladších žáků dle domluvy s třídním učitelem). Odjezd cca v 8.25

Návrat cca v 11.30, žáci pokračují ve výuce od 5.vyučovací hodiny dle rozvrhu.

S sebou: sportovní oblečení, protiskluzové ponožky (možno koupit na místě za 89Kč), svačinu a pití.

Ocenění žáků naší školy

20. 2. 2019    |    Libuše Krupičková
Obec Libouchec udělila žákům Základní školy a Mateřské školy Libouchec, p.o. ocenění za reprezentaci obce a školy v roce 2018.
Oceněno bylo 22 žáků, kteří se v loňském roce umístili na předních příčkách vědomostních a dovednostních soutěží či odborných olympiád .
Ke slavnostnímu předání plaket a dárkových poukázek došlo 18. 2. 2019 za přítomnosti vedení obce, zastupitelů, rodičů žáků a dalších hostů. Vážnosti tomuto poděkování aktivním dětem Libouchecka dodaly i jejich podpisy u zápisu o této události v Pamětní knize obce Libouchec.

Hlasujte pro naše deváťáky!

20. 2. 2019    |    Libuše Krupičková
Naši deváťáci se zapojili do celostátního projektu Srdce s láskou darované.Prosíme podpořte je svým hlasem na tomto odkazu:

http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2018?paginator-page na stránce 23 pod názvem SRDCE PRO SABINU A JEJÍ ZVÍŘÁTKA

Děkujeme! :-)

MAPA ŠKOLY - výstupy dotazníkového šetření

3. 7. 2018    |    Bc. Martin Elgr
Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci naší základní školy, děkujeme Vám za Vaše odpovědi v dotazníkovém šetření Mapa školy, které proběhlo v 2. pololetí šk. roku 2017/2018.
Shrnutí informací z šetření najdete na tomto odkazu http://zsmslibouchec.eu/docs/souhrn-scio.pdf .
Souhrnná zpráva, kterou Vám předkládáme, je praktickým dvoustránkovým shrnutím informací z šetření. Výsledky jsou zpracovány přístupnou a srozumitelnou formou.

Kromě této souhrnné zprávy obdržela naše škola od společnosti SCIO i analytickou zprávu s grafy k jednotlivým otázkám a srovnání s ostatními školami a dále percentilové tabulky, které byly předány jednotlivým vyučujícím, ze kterých se dozvěděli, jakého výsledku naše škola dosáhla ve srovnání s ostatními zapojenými školami v jednotlivých otázkách.

Tyto informace bereme jako podklad pro stanovení silných a slabých stránek naší školy a jako nejkomplexnější výstup pro směřování naší školy do dalších let.

Děkujeme všem za účast v dotazníkovém šetření.

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se