nejste přihlášen

Indiánská stezka

Děti, kteří jely do Krásné Lípy na soutěž - Indiánská stezka, jsou již v pořádku na místě. Ubytovaly se a nyní si už užívají opékání buřtíků a příjemné atmosféry u táboráku.

V případě jakýchkoliv dotazů, můžete volat na tel.:608 212 058 

nejste přihlášen

Návštěva čističky odpadních vod v Libouchci

 

V pondělí 20.5. se vypraví žáci 6.třídy a 8.B na čističku odpadních vod v Libouchci. Po čtvrté vyučovací hodině si žáci dojdou na oběd a ve 12:10 nás čeká prezentace o číštění vody. Po shlédnutí prezentace se autobusem (linkou) přesuneme na ČOV v Libouchci. Konec akce a rozchod cca ve 14:00 na místě prohlídky (ČOV Libouchec). Kdo bude mít zájem, může se s učiteli vrátit ke škole. Tato akce je určena pouze pro žáky VIII.B a VI.třídy. Prezentace i exkurze je zdarma, žáci si hradí pouze linkový autobus.

 

 

nejste přihlášen

Fakescape

V pondělí 3.6. se žáci celého druhého stupně zúčastní únikové hry s názvem Fakescape. Tuto hru nám přijedou představit studenti politologie z Masarykovy univerzity v Brně. Naši žáci se stanou na chvíli novináři, kteří hrají důležitou roli v souboji mezi pravdou a manipulacemi, fakty a dezinformacemi. Žáci budou nuceni si ověřovat informace, vyhledávat a poznávat kvalitní zdroje. Zároveň si procvičí i koordinaci a práci v týmu. 

Více informací zde:  http://fakescape.cz/

nejste přihlášen

Škola v přírodě - Lubenec 2019

Odjezd: čtvrtek 23.5. ve 13:00 z autobusového nádraží Libouchec

Příjezd: čtvrtek 30.5. cca v 11:30 opět na autobusové nádraží v Libouchci

nejste přihlášen

Kroužek her a logiky

Ve dnech 21.5. a 28.5. 2019 odpadá Kroužek her a logiky z důvodu probíhajících škol v přírodě. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou opět v úterý 4.6. 2019.

nejste přihlášen

Branný den - poděkování

obrázek

V pondělí 6. 5. 2019 uspořádaly dámy z TJ Sokol Libouchec a Mladí hasiči Libouchec pod vedením paní Alenky Flígrové 1. ročník branného závodu pro naše žáky 5. - 9. třídy. Účastnily se dokonce i dva týmy z řad učitelů! :-)

Na trase dlouhé cca 3,5 km (z kopce do kopce) číhalo 8 stanovišť, kde bylo třeba prokázat nejen znalosti, ale i fyzičku, tvořivost, týmovou souhru a nezlomnost ducha (těla též :-))

Všechny týmy bojovaly statečně, oceňujeme, že si navzájem fandily, porota byla spravedlivá, ale nesmlouvavá! :-), odměna sladká!

Moc děkujeme všem organizátorům branného dopoledne za zážitky a už se těšíme na 2.ročník!

nejste přihlášen

Focení tříd

Dne 7.5.2019 proběhne focení tříd. Třídní fotografie 35,-Kč, skupinová 15,-Kč.

nejste přihlášen

Odjezdové informace Švédsko

Vážení rodiče, milí účastníci zájezdu :-) ,

připomínám: odjezd pondělí 13. 5. 2019 12.20 z autobusové točny v Libouchci
(nechávám na uvážení rodičů, zda pošlou své děti dopoledne do školy)

Kdo ještě neodevzdal:

 • bezinfekčnost (prohlášení rodičů)
 • lékařský posudek
 • kopii kartičky pojištěnce v ČR
 • číslo pasu/OP

odevzdá v úterý 7. 5. 2019!!! Bez těchto dokumentů nelze odjet!!!

S sebou:

 • platný cestovní doklad
 • léky
 • kinedryl+sáček (nepromokavý :-) )
 • svačinu do oběda 14. 5. 
 • Pití (ideálně voda) NEPERLIVÉ!
 • Do autobusu polštářek, lehkou deku
 • Kapesné (dánské, švédské, české koruny, příp. eura)
 • ostatní dle seznamu

!!! zavazadlo do 15 kg!!!

Návrat - neděle 19. 5. 2019 kolem 8. hod. ráno Libouchec - autobusová točna

Těšíme se

Libuše Krupičková

Michaela Sekalová

nejste přihlášen

MEZIŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE V PETROVICÍCH

ZŠ a MŠ Petrovice
Mgr. Pavla Vaicová

Na recitační soutěži v Petrovicích se sešlo pět škol
Děti prvního stupně poznaly pocit „stát na prknech, která znamenají svět“.

Nejlepší recitátoři z prvních až pátých tříd pěti škol se na Den učitelů sešli v petrovickém Kulturním domě. Petrovičtí školáci podporovali nejen své spolužáky, ale i děti ze škol v Chabařovicích, v Tisé, v Libouchci a ve Velkém Chvojně. „Potěšilo nás, že z Chabařovic přijely i dvě starší děti, které mimo soutěž předvedly krásnou vyzrálou recitaci,“ uvedla ředitelka petrovické školy Mgr. Květa Leistnerová. Porota, složená z učitelek pozvaných škol, vybrala v první kategorii jako nejlepšího Miroslava Marka z Chabařovic, který přednesl báseň „Jak děda vyzrál nad smrtí“ od ………… Ve druhé kategorii byl nejúspěšnější Vojtěch Bureš z Tisé s básní „Létání“ od Miloše Kratochvíla. Diplom a dárek dostali ještě Viktorka Kašáková a Anička Janotková z Tisé, Terezka Uhlířová z Libouchce, také Míša Pružinec z Petrovic, Šimon Mišičko i Eliška Zounková z Tisé a Terezka Bušková z Libouchce.

nejste přihlášen

POZOR - rekonstrukce chodníku před školou

POZOR!!!!

od pondělí 1. 4. 2019 bude probíhat rekonstrukce chodníku před školou.
Po dobu rekonstrukce bude
uzavřen přední vchod do školy
– použijte boční vchod.

Dbejte zvýšené opatrnosti!
Zároveň žádáme rodiče, aby nevjížděli osobními vozy na školní dvůr!!!
nejste přihlášen

Schůzka rodičů - výjezd Švédsko

ŠVÉDSKO 2019 (13. – 19. 5. 2019)

Vážení rodiče,

připomínám druhé setkání rodičů účastníků výjezdu do Švédska, které se uskuteční dne 8. 4. 2019 v rámci třídních schůzek – sejdeme se v 17:10 v kulturní místnosti školy (přízemí). Pozor – změna termínu v souvislosti se změnou třídních schůzek!
Zodpovím Vaše dotazy, rozdám seznam doporučeného vybavení na cestu, prohlášení rodičů a formuláře zdravotní dokumentace. Připomínám, že potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte má nově platnost dva roky – je možno použít opakovaně. Prosím, zkontrolujte znovu platnost cestovních dokladů Vašich dětí. S sebou si připravte:

• Cestovní doklad dítěte (číslo pasu/ OP + datum platnosti dokladu)
• Telefonní číslo na Vaše dítě
• Kopii kartičky pojišťovny
• Posudek lékaře (pokud už máte vyplněný, nebo loňský)
• Seznam alergií Vašeho dítěte, případně seznam léků, které dítě poveze s sebou

Děkuji za spolupráci a těším se na shledanou

Mgr. Libuše Krupičková
zastupce@zsmslibouchec.eu
nejste přihlášen

JUMP 20.března 2019

Vážení rodiče, žáci

ve středu 20.března 2019 se někteří žáci zúčastní sportovní akce "JUMP" v Ústí nad Labem.

Sraz žáků je na autobusovém nádraží v Libouchci v 8.15 (u mladších žáků dle domluvy s třídním učitelem). Odjezd cca v 8.25

Návrat cca v 11.30, žáci pokračují ve výuce od 5.vyučovací hodiny dle rozvrhu.

S sebou: sportovní oblečení, protiskluzové ponožky (možno koupit na místě za 89Kč), svačinu a pití.
nejste přihlášen

Ocenění žáků naší školy

Obec Libouchec udělila žákům Základní školy a Mateřské školy Libouchec, p.o. ocenění za reprezentaci obce a školy v roce 2018.
Oceněno bylo 22 žáků, kteří se v loňském roce umístili na předních příčkách vědomostních a dovednostních soutěží či odborných olympiád .
Ke slavnostnímu předání plaket a dárkových poukázek došlo 18. 2. 2019 za přítomnosti vedení obce, zastupitelů, rodičů žáků a dalších hostů. Vážnosti tomuto poděkování aktivním dětem Libouchecka dodaly i jejich podpisy u zápisu o této události v Pamětní knize obce Libouchec.
nejste přihlášen

Hlasujte pro naše deváťáky!

Naši deváťáci se zapojili do celostátního projektu Srdce s láskou darované.Prosíme podpořte je svým hlasem na tomto odkazu:

http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2018?paginator-page na stránce 23 pod názvem SRDCE PRO SABINU A JEJÍ ZVÍŘÁTKA

Děkujeme! :-)
nejste přihlášen

MAPA ŠKOLY - výstupy dotazníkového šetření

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci naší základní školy, děkujeme Vám za Vaše odpovědi v dotazníkovém šetření Mapa školy, které proběhlo v 2. pololetí šk. roku 2017/2018.
Shrnutí informací z šetření najdete na tomto odkazu http://zsmslibouchec.eu/docs/souhrn-scio.pdf .
Souhrnná zpráva, kterou Vám předkládáme, je praktickým dvoustránkovým shrnutím informací z šetření. Výsledky jsou zpracovány přístupnou a srozumitelnou formou.

Kromě této souhrnné zprávy obdržela naše škola od společnosti SCIO i analytickou zprávu s grafy k jednotlivým otázkám a srovnání s ostatními školami a dále percentilové tabulky, které byly předány jednotlivým vyučujícím, ze kterých se dozvěděli, jakého výsledku naše škola dosáhla ve srovnání s ostatními zapojenými školami v jednotlivých otázkách.

Tyto informace bereme jako podklad pro stanovení silných a slabých stránek naší školy a jako nejkomplexnější výstup pro směřování naší školy do dalších let.

Děkujeme všem za účast v dotazníkovém šetření.
nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se