nejste přihlášen

Prázdninové přání

obrázek

Vážení příznivci naší školy,

děkujeme všem za spolupráci v tomto školním roce. Přejeme vám krásné a zdravé letní prázdniny. Těšíme se na shledání dne 1. 9. 2020 v 8:10 hod. 

Prázdninový režim: úřední hodiny v hlavní budově budou v pracovní dny  9:00 - 12:00 hodin.

nejste přihlášen

Nabídka - zájmové kroužky v DDM Ústí nad Labem

obrázek
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás upozornili na kroužky a kluby v DDM Ústí nad Labem, které budou probíhat ve školním roce 2020/2021. Mimořádně jsou některé kroužky zcela zdarma a to i pro věkovou kategorii 15 až 20 let. Počet míst je omezen, tudíž pokud máte zájem, přihlášení neodkládejte.  http://www.ddmul.cz/krouzky
nejste přihlášen

Vyhlášení ředitelského volna

obrázek

Na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy. Dle zájmu bude v provozu školní družina a školní jídelna. Podrobnosti zde.

 

Martina Vlachová

ředitelka školy

nejste přihlášen

Pro rodiče žáků 1. stupně, kteří se chystají do školy a zájem potvrdili v dotazníkovém šetření....

obrázek

Vážení rodiče,

zde najdete znění dopisu s bližšími informacemi o průběhu nástupu a docházky dětí do školy, který vám byl v týdnu doručen prostřednictvím DMsoftware. Na příchod dětí už se všichni moc těšíme.

 

nejste přihlášen

Informace o uzavření cesty areálem školy

obrázek

Po dohodě s vedením obce Libouchec bude

CESTA AREÁLEM ŠKOLY

v době, kdy v areálu školy pobývají žáci

(do konce školního roku)

UZAVŘENA

Děkujeme, že nám v tomto mimořádném období pomáháte
vytvářet bezpečné prostředí pro děti :-)

Obědy je možno si vyzvednout vstupem do areálu 
od hlavní silnice.

nejste přihlášen

Desatero pro rodiče dospívajících.....

obrázek

V dokumentech zde najdou především rodiče žáků 2. stupně pár rad a povzbuzení, jak zvládnout současnou situaci distančního vzdělávání.

nejste přihlášen

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

obrázek

Níže zveřejňujeme seznam registračních kódů žádostí o přijetí pro školní rok 2020/2021. Tyto děti jsou přijaty k základnímu vzdělávání v naší škole od 1. 9. 2020. Dokument ke stažení zde. Bližší informace budou zákonným zástupcům zaslány emailem. 

Mgr. Martina Vlachová, ředitelka školy

SDXI2

7U2QB

X0NF3

21086

JV91P

NYLF9

5ISGZ

7YFYT

D86QP

V26Q2

AX2EX

4OQPA

ZY7O5

1R9WG

BBJKT

OQP16

UDTOE

JBA9Z

3DEMV

UM3XH

HW2SU

YQOO8

7Q0WI

HHL5M

VP6HL

YRBT8

YG3E9

8XCPW

3YRYT

 

 

nejste přihlášen

Informace k přípravě žáků 9. ročníku na jednotné přijímací zkoušky

obrázek

Ve čtvrtek 7. 5. 2020 obdrží zákonní zástupci žáků 9. ročníku, kteří se budou přípravy účastnit, bližší informace přes DMsoftware. Konzultace budou probíhat ve dvou skupinách - úterý a čtvrtek, pro každou skupinu 1x týdně.

Po dni zahájení výuky v daných skupinách nelze skupiny doplňovat dalšími žáky ani měnit. Přihlášené žáky v případě absence omlouvají zákonní zástupci třídním učitelům prostřednictvím DMsoftware. Ukončení docházky do školy je v kompetenci zákonného zástupce žáka (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku, atd.). V případě ukončení docházky před koncem školního roku 30. 6. 2020 sdělí tuto informaci zákonní zástupci třídnímu učiteli písemně.

Před prvním vstupem do budovy (skupina B - 12. 5. 2020, skupina A - 14. 5. 2020) vyučující od žáků vybere zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory s datací prvního dne přípravy zde. V papírové podobě k vyzvednutí v budově školy v pondělí 11. 5. 2020 9:00 - 12:00 hod. Bez vyplněného prohlášení se nemůže žák konzultací účastnit. 

nejste přihlášen

Informace k nástupu žáků 1. stupně ZŠ

obrázek

Vážení rodiče,

pro ty z vás, kteří máte nezodpovězené dotazy k organizaci pobytu Vašich dětí ve škole od 25. 5. 2020:

 • škola bude začínat dle běžného rozvrhu, podle počtu skupin bude začátek časově rozfázován. První skupina by se mohla scházet již v cca 7:15 hod. To vše závisí na počtu přihlášených žáků.
 • Stravování bude zajištěno školní jídelnou (obědy) za respektování stanovených hygienických podmínek, svačiny vlastní.
 • Provoz školy bude maximálně do 16:00.
 • Studijní skupiny budou tvořeny dle potřeby zákonných zástupců ponechat dítě ve škole - tedy podle toho, jak budou děti setrvávat ve školní družině. Zatím to vypadá na max. 2 skupiny dětí i s odpoledním programem. Složení studijních skupin se nesmí v průběhu dne měnit.
 • Jak určilo MŠMT, nebude se jednat o klasickou výuku dle původního rozvrhu. Provoz skupin dopoledne budou zajišťovat kvalifikovaní učitelé 1. stupně ZŠ, popř. asistentka pedagoga (dle množství přihlášených žáků), nicméně skupiny budou patrně tvořit žáci více ročníků (min. 2). Aktivity budou zaměřené na učení v souvislostech, vrstevnické učení, kooperativní výuku, dle složení jednotlivých skupin. Učitelé budou současně pokračovat v distančním vzdělávání žáků, kteří nenastoupí, což bude nutné časově skloubit.
 • Odpolední program bude v režii vychovatelek školní družiny. 

 

Další dotazy zodpovím ráda emailem či telefonicky.

Martina Vlachová, ředitelka školy

nejste přihlášen

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

obrázek

Vážení rodiče, 

MŠMT vydalo soubor pokynů, kterými se musí školy řídit po znovuotevření:
tedy od 11. 5. 2020 (žáci deváté třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušku) a
25. 5. 2020 žáci 1. - 5. ročníku. ZŠ

Najdete zde informace o organizaci výuky, pravidla pro školní stravování, vysvětlení - co je to "riziková skupina" atd.

MŠMT - soubor hygienických opatření

s přáním pěkného dne     

vedení školy

nejste přihlášen

Nástup žáků do školy

obrázek

Vážení rodiče,

v systému DM software vám byl zaslán dotazník zájmu o docházku vyšeho dítěte do ZŠ (od 11. 5. 2020 žáci 9. ročníku, od 25. 5. 2020 žáci 1. - 5. ročníku). Prosím o jeho vyplnění. Informace nám pomohou při plánování organizace školních aktivit v období do konce školního roku.

Děkujeme.

 

nejste přihlášen

Hodnocení žáků na konci 2. pololetí 2019/2020

obrázek

Dne 27.4. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Žáci budou hodnoceni známkou doplněnou o informaci o průběhu distančního vzdělávání a hodnocení bude vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žáci řádně docházeli do školy (do 10.3.2020),
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (např. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku)
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Se zněním vyhlášky se můžete seznámit zde.

 

nejste přihlášen

Podpora výuky - DIDAKTA

obrázek

Zde můžete procvičovat prostřednictvím interaktivních programů Didakta. Při problémech se spuštěním doporučujeme otevřít v prohlížeči Explorer. 

 

nejste přihlášen

Časopisy BRIDGE

obrázek

Dear pupils,

pokud vás studium anglického jazyka baví, zadané úkoly již máte zvládnuté a rádi byste se dál rozvíjeli a nevíte jak, zde je jedna z mnoha možností. Vydavatelství časopisu BRIDGE nyní kompletně zpřístupnilo březnové vydání všech svých časopisů včetně poslechů a jejich přepisů, výukových karet. V časopisech najdete spoustu zajímavých článků k aktuálním tématům, různá cvičení, spoustu nové slovní zásoby a cvičení k poslechům.

 

Play-online - časopis pro nejmenší (2. - 4. třída)

R&R-online - časopis pro 5. - 7. třídu

Gate-online - časopis pro mírně pokročilé (7. - 9. třída)

Bridge-online - časopis pro zdatné angličtináře

 

Just read, learn and have fun!

nejste přihlášen

Desatero pro rodiče - jak si poradit v tomto období

Vážení rodiče, 

zde vám budeme postupně vkládat odkazy, které by nám všem mohli pomoci přečkat toto období v klidu a s úsměvem

Desatero - pro rodiče a jejich děti - aneb - jak přežít vyuku online

Škola zvesela - vzdělávání online - pro rodiče, děti a učitele

 

 

Přejeme všem pevné zdraví

nejste přihlášen

ČT pomáhá s výukou

Pořad UčíTelka na programu ČT2 se v pondělí 16. března od 9:00 zaměří na český jazyk, vysílání pro mladší žáky skončí ve 12:00. Následovat bude Odpoledka, tento program ČT připravila pro starší studenty a pondělní vysílání se bude věnovat například fyzice nebo dějepisu.

Speciální výukový program ale nabídne i program ČT1. Vždy v úterý a ve čtvrtek po skončení pořadu Sama doma začne pořad Škola doma. Ten by měl sloužit těm, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy nebo víceletá gymnázia. 

Odpoledka - program

UčíTelka - rozvrh

vzdělávání Déčko

nejste přihlášen

Upozornění

obrázek

UPOZORNĚNÍ

 • Činnost školy (základní a zájmové vzdělávání) je pozastavena do odvolání.
 • Žádost o ošetřovné zasíláme na vyžádání elektronicky.
 • Úřední hodiny v případě potřeby  - po předchozí dohodě.
 • Veškeré mimoškolní aktivity na základě pronájmu jsou až do odvolání pozastaveny.
 • Zaměstnance školy lze kontaktovat telefonicky v běžné pracovní době (8 -16 hod.) či e-mailem.
nejste přihlášen

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, 

o žádost na ošetřovné si napište mailem, bude Vám zaslána elektronicky. Do mailu uveďte jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

reditel@zsmslibouchec.eu

zastupce@zsmslibouchec.eu

skola@zsmslibouchec.eu

materinka@zsmslibouchec.eu

s pozdravem

vedení ZŠ a MŠ Libouchec

nejste přihlášen

Prosba o podporu našich žáků v soutěži Srdce s láskou darované

Zpěváčci školní pěveckého sboru V kulichu se zapojili do celostátního projektu:
Srdce s láskou darované. Jak jsme již na našich stránkách informovali v prosinci, svá srdíčka věnovali statečným babičkám z Hobby klubu -  sdružení pro onkologické pacienty Arcus v Ústí nad Labem.
Prosím, podpořte je svým hlasem zde:  Srdce s láskou ZŠ Libouchec

Děkuji a držím Kulíškům palce! :-)

Libuše Krupičková

nejste přihlášen

Poděkování

Děkuji všem žákům 9.tř.,kteří se zúčastnili nácviku a vystoupení na plese SRPDŠ.

Bylo to super.        

                      Tř.uč. O.Medunová

nejste přihlášen

Sportovní kroužek - základy míčových her

Sportovní kroužek - základy míčových her

Přihlásit můžete děti od 4 do 10 let.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 15:30 do 16:30 hodin.

Ve sportovní hale v Libouchci.

Cena je stanovena na 300,- kč/pololetí

Kroužek povedou Zdeňka Patzeltová a Markéta Backertová.

Děti potřebují pouze sportovní oblečení, sálovou obuv a švihadlo.

Do batůžku vždy přibalte pití.

První hodina se uskuteční v úterý 17.9.2019.

Můžeme si Vaše děti jak ve školce, tak ve školní družině vyzvednout a do haly si je odvést.

Musíme mít však Váš písemný souhlas.

Přihlášku musí vyplnit i rodiče dětí, které na kroužek chodily už loni.

Kontakt - Backertová 777 168 141

              - Patzeltová  775 314 587

TĚŠÍME SE NA VÁS :)

 

nejste přihlášen

Organizace školního roku 2019 - 2020

Organizace školního roku 2019-2020

 

Začátek školního vyučování:             2. září 2019

Ukončení 1. pololetí:                          30. ledna 2020

Konec školního vyučování:                 30. června 2020

Podzimní prázdniny:                      29. 10. a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:                         23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Začátek výuky po vánoč. pr.:              6. ledna 2020

Pololetní prázdniny:                       31. ledna 2020

Jarní prázdniny pro okres UL:          3. 2. - 9. 2. 2020     

Velikonoční prázdniny:                   9. dubna 2020

Hlavní prázdniny:                           1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Konec letního času:                            27. 10. 2019

Začátek letního času:                          29. 3. 2020

nejste přihlášen

Kroužek německého jazyka

Kroužek německého jazyka začína v pondělí 7.10.2019 ve 13.10hod. Přihlášené žáky si vyzvednu v jídelně, v šatně, v družině.

Žáci potřebují jen psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo.

 

S pozdravem Martina Horáčková

nejste přihlášen

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ

V aktuálním školním roce maji všichni pedagogové základní školy konzultační hodiny v pondělí do 15:00 hodin. Prosíme rodiče, aby si přesný termín schůzky dohodli s pedagogem vždy předem - telefonicky či e-mailem. V případě potřeby je samozřejmě možné si dohodnout i jiný (pro vás vhodnější) termín.

 

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se