nejste přihlášen

SRPDŠ HLEDÁ NOVÉ ČLENY

Vážení rodiče, SRPDŠ hledá nové členy z řad rodičů a přátel školy, ketří se s námi budou podílet na propagaci školy na veřejnosti a pomáhat při školních a mimoškolních aktivitách. Současný nový tým by rád navázal na práci SRPDŠ z minulých let.

Blizší informace Vám poskytnou třídní učitelé na dnešních třídních schůzkách.

Budeme se na Vás těšit

pedagogický sbor a zaměstnanci školy

nejste přihlášen

Dobročinná sbírka Bílá pastelka

Vážení rodiče, milí žáci,

 

rádi bychom vám ve spolupráci s TyfloCentrem v Ústí nad Labem nabídli možnost podpořit projekt: Bílá pastelka a to zakoupením bílé pastelky, kterou nám dne 16. 10.  2019 přijdou v rámci již 20. ročníku sbírky nabídnout do školy zástupci TyfloCentra.

 

Zakoupením pastelky podpoříte speciální služby pro nevidomé a slabozraké, např.: výcvik vodicích psů pro nevidomé, zaměstnávání zrakově postižených atd.
Více informací naleznete na webových stránkách:

https://www.bilapastelka.cz  a  www.tyflocentrumusti.cz

 

Zároveň tak máte možnost účastnit se  dne 16. 10. 2019 v atriu u Magistrátu města Ústí nad Labem orientačního pochodu „Potmě 2019“.

 

V rámci projektu na podporu nevidomých se někteří žáci naší školy zúčastní „Dne bílé hole“ v Severočeské vědecké knihovně, následně naváží na získané poznatky školními projektovými dny a zároveň uskutečníme zážitkový seminář se zástupci TyfloCentra přímo u nás ve škole.

Věříme, že tento projekt pomůže našim žákům alespoň trochu poznat svět nevidomých, vcítit se do života lidí s hendikepem, rozvíjet v žácích pocit solidarity.

 

Cena bílé pastelky: 30,- Kč.

 

Děkujeme za spolupráci,

 

vedení ZŠ a MŠ Libouchec, příspěvk. org.

nejste přihlášen

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

zveme vás na třídní schůzky, které se konají v pondělí 30. 9. 2019 od 16:30 v jednotlivých třídách.

Součástí schůzek bude navržení kandidátů z řad zákonných zástupců do školské rady a SRPDŠ, informace o možnosti testování Mensa, plánu akcí, lyžařském výcviku atd.

Děkujeme za vaši účast,

vedení školy

nejste přihlášen

PROJEKTOVÝ DEN 19. 9. 2019

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve čtvrtek 19. 9. 2019 proběhne celoškolní akce s názvem:

 

Umění spolupráce aneb Ať to sviští v mraveništi!“

 

Akce se zúčastní všichni žáci I. i II. stupně ZŠ, výuka podle rozvrhu neprobíhá, odpolední výuka žáků II. stupně odpadá. Žádné pomůcky ze strany žáků nejsou potřeba. Svačinku a pití s sebou.

 

Průběh projektového dne:

 

1.-  2. vyučovací hodinu  žáci spolupracují  ve svých třídách.

 1. -  4.vyučovací hodinu  procházejí žáci ve smíšených družstvech (1. – 9.třída)
 2. po stanovištích ve škole a plní společně zajímavé úkoly. (Do družstev budou děti vylosovány ve středu 18. 9.)

Po 12. hodině  akce končí a žáci I. stupně odcházejí  na oběd, žáci II. stupně pomohou uklidit stanoviště a končí  ve 12:45.

Dva žáci z každé třídy 2. stupně – zástupci do žákovského parlamentu, kteří budou třídou zvoleni v rámci ranních aktivit  -  se zúčastní aktivity zaměřené na podporu jeho vzniku, pod vedením externího lektora.

 

Na společnou akci se těší  pedagogičtí pracovníci ZŠ :-)

nejste přihlášen

Sportovní kroužek - základy míčových her

Sportovní kroužek - základy míčových her

Přihlásit můžete děti od 4 do 10 let.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 15:30 do 16:30 hodin.

Ve sportovní hale v Libouchci.

Cena je stanovena na 300,- kč/pololetí

Kroužek povedou Zdeňka Patzeltová a Markéta Backertová.

Děti potřebují pouze sportovní oblečení, sálovou obuv a švihadlo.

Do batůžku vždy přibalte pití.

První hodina se uskuteční v úterý 17.9.2019.

Můžeme si Vaše děti jak ve školce, tak ve školní družině vyzvednout a do haly si je odvést.

Musíme mít však Váš písemný souhlas.

Přihlášku musí vyplnit i rodiče dětí, které na kroužek chodily už loni.

Kontakt - Backertová 777 168 141

              - Patzeltová  775 314 587

TĚŠÍME SE NA VÁS :)

 

nejste přihlášen

Informace k 1. školnímu týdnu

 •  Pondělí 2. 9. 2019 1. školní den - pouze 1 vyuč. hodina - 8:10 - 8:55 
  přivítání žáků ve třídách,  
  školní družina ani školní jídelna ještě nejsou v provozu
 • Úterý 3. 9. - středa 4. 9. 2019
   
  -třídnické hodiny, I. stupeň - do 11:50
                             II. stupeň - do 12:45
  Školní jídelna, ranní i odpolední družina - již v provozu.
 • Od čtvrtka 5. 9. 2019 - výuka dle rozvrhu. 
  (Odpolední vyučování začíná v úterý 10. 9. 2019)

  Žáci 6. ročníku obdrží návratky - pro výběr volitelného předmětu. Návratky nutno odevzdat do 5. 9. 2019. (čtvrtek)

  Podrobné informace o organizaci začátku školního roku podají třídní učitelky na webových stránkách jednotlivých tříd.
 • Přejeme všem našim žákům příjemný vstup do nového školního roku a úspěšný celý rok! :-)
nejste přihlášen

Nabídka volnočasových aktivit v ZŠ 2019-20

Nabídku aktivit pro rok 2019-20 najdete v červené záložce AKTIVITY

nejste přihlášen

Kroužek německého jazyka

Kroužek německého jazyka začína v pondělí 7.10.2019 ve 13.10hod. Přihlášené žáky si vyzvednu v jídelně, v šatně, v družině.

Žáci potřebují jen psací potřeby, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo.

 

S pozdravem Martina Horáčková

nejste přihlášen

Testování IQ - MENSA ČR

V pátek 4.10. 2019 dopoledne proběhne na naší škole testování IQ, které provádí MENSA ČR. Zájemci o testování musí vyplnit přihlášku v elektronické podobě na tomto odkazu:

testování školních dětí: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=10172

Tato nabídka je platná pouze pro žáky naší školy a cena testování je 150,-Kč za žáka. Celá částka se bude hradit až v den testování!

Pokud máte zájem o testování dětí (od 5 let), které nejsou žáky naší školy nebo o testování dospělých, je možné se přihlásit na odpoledne ve 14:00, kdy proběhne testování veřejnosti. Opět elektronicky na tomto odkazu:

testování veřejnosti: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=10173

Cena pro tyto děti je 200,-Kč, pro dospělé 300,-Kč. Opět splatné až v den testování přímo na místě, tudíž v ZŠ Libouchec.

Elektronické přihlašování bude zhruba týden před testem uzavřeno, proto se prosím přihlašte včas.

Více o samotném testování zde: http://www.mensa.cz/testovani-iq/

Pokud budete mít jakýkoli dotaz k testování, neváhejte se na mne obrátit.                                                                                                                Lenka Kalinová

nejste přihlášen

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dobrý den,

ráda bych pozvala žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.
KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz 

do 30. září 2019. 

Do registračního formuláře je nutno zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí, který udělí kliknutím na linku v emailu. Bez tohoto souhlasu se dítě nemůže zúčastnit soutěže.

V období registrace probíhá korespondenční soutěž, kterou najdete v menu nahoře na záložce "KORESP. SOUTĚŽ". Jeden vylosovaný výherce v každé věkové kategorii vyhraje karetní rébusy IQ Fitness z řady Mozkovna od Albi.  

Všem přeji letos v soutěži hodně štěstí.           Lenka Kalinová – učitelka matematiky

 

nejste přihlášen

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ

V aktuálním školním roce maji všichni pedagogové základní školy konzultační hodiny v pondělí do 15:00 hodin. Prosíme rodiče, aby si přesný termín schůzky dohodli s pedagogem vždy předem - telefonicky či e-mailem. V případě potřeby je samozřejmě možné si dohodnout i jiný (pro vás vhodnější) termín.

 

nejste přihlášen

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 - 1. třída

obrázek

Vážení rodiče a moji noví žáčci, 

ráda bych Vás pozvala na slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 spojené s přivítáním našich prvňáčků, které proběhne dne 2. září 2019 v kmenové učebně 1. třídy (hlavní budova ZŠ, 1 patro vpravo). 
Vezměte si s sebou dobrou náladu, aktovku a pokud máte i kornout s dobrotami. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

nejste přihlášen

Organizace školního roku 2019 - 2020

Organizace školního roku 2019-2020

 

Začátek školního vyučování:             2. září 2019

Ukončení 1. pololetí:                          30. ledna 2020

Konec školního vyučování:                 30. června 2020

Podzimní prázdniny:                      29. 10. a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:                         23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Začátek výuky po vánoč. pr.:              6. ledna 2020

Pololetní prázdniny:                       31. ledna 2020

Jarní prázdniny pro okres UL:          3. 2. - 9. 2. 2020     

Velikonoční prázdniny:                   9. dubna 2020

Hlavní prázdniny:                           1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Konec letního času:                            27. 10. 2019

Začátek letního času:                          29. 3. 2020

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se