UPOZORNĚNÍ
V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

kamera
Dokumenty ZŠ Dokumenty MŠ Dokumenty školní jídelny Dokumenty školní družiny ŠVP "Škola pro život" Školní řád