UPOZORNĚNÍ
V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

kamera
zpětDokumenty MŠ

     nahrál(a) školka dne 16. 4. 2018