Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Letní tábor veselé vědy pro předškoláky a školáky z 1. stupně ZŠ

obrázek

V kulturním domě Telnice, 7. 8. - 11. 8. 2023. Více v letáčku

nejste přihlášen

Ukliďme okolí školy.

obrázek
nejste přihlášen

Sbírka pro útulek

obrázek
nejste přihlášen

Akreditovaný seminář a beseda pro rodiče

obrázek

Dvě akce s tématem digitalizace

nejste přihlášen

Aktivity z OP VVV - Zodpovědné vzdělávání pro budoucnost

obrázek

V rámci projektu Zodpovědné vzdělávání pro budoucnost jsou pro II. pololetí otevřené tyto skupiny doučování a kluby.

 

nejste přihlášen

Doučování a rozvoj nadání pro žáky naší školy

obrázek

Také ve druhém pololetí školního roku 2022/2023 škola nabízí široké spektrum aktivit, které přispívají k rozvoji žáků. 

nejste přihlášen

Vyhodnocení Adventní stezky

obrázek

V den vysvědčení byli také oceněni vítězové adventní stezky, kterým se podařilo vyluštit tajenku (emailovou adresu) a najít na webových stránkách školy správnou odpověď. Oceněni byli i ti, kteří splnili pouze část úkolu.

Všem, kteří připravili zastávku v průběhu adventní stezky doručil náš poštovní holub krátké poděkování v průběhu vánočních prázdnin.

Děkujeme za účast všem a těšíme se na další ročník.

 

nejste přihlášen

Adopce outloně malého v ZOO Děčín

obrázek

Před Vánocemi uspořádal školní Ekotým bazárek. Účast byla veliká, z výtěžku je financována adopce outloně malého v ZOO Děčín na jeden rok (2750 Kč). Naše základní škola se stala adoptivním rodičem.

Cílem bazárku bylo mj. také nezatěžovat životní prostředí a nabídnout ostatním funkční věci, které už nepotřebujeme. Do bazárku přispěli žáci i zaměstnanci školy, v nabídce byly knihy, oblečení, šperky, přílušenství k elektrotechnice a další.

Děkujeme všem zúčastněným

 

 

nejste přihlášen

Žákovské volby prezidenta republiky

obrázek

V rámci získávání občanských kompetencí - důležité výbavy do běžného života - si žáci naší školy vyzkoušeli, jak probíhají volby, co je k nim třeba a prožili si pocit zodpovědnosti, který při volbách volič prožívá. Žákovská účast ve volbách byla vysoká, děkujeme žákům devátého ročníku a členům volební komise složené ze zástupců tříd II. stupně pod vedením třídní učitelky IX. A Mgr. Michaely Sekalové a asistentky pedagoga Jiřiny Šifaldové za skvělou přípravu a realizaci voleb a pořízení fotodokumentace.

nejste přihlášen

Nabídka DDM Ústí nad Labem na jarní prázdniny

obrázek
nejste přihlášen

Nabídka DDM v Ústí nad Labem na pololetní prázdniny

obrázek
nejste přihlášen

Výstava betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

obrázek

Zde nás bude reperezentovat betlém dětí z výtvarného kroužku pod vedením Mgr. Aleny Řezníčkové.

 

 

nejste přihlášen

Výstava betlémů v Chabařovicích

obrázek

V Chabařovicích nás na výstavě betlémů rerezentují hned dva betlémy. Jeden vytvořily děti z keramického kroužku pod vedením Mgr. Aleny Kahounové. Druhý připravily děti ze školní družiny s paní vychovatelkou Veronikou Mileretovou.

nejste přihlášen

I v tomto roce u nás řádili čerti, andělé a Mikuláš

obrázek

Děkujeme deváťákům za uspořádání Mikulášské nadílky pro mladší spolužáky a děti v v mateřské škole.

nejste přihlášen

EKOBAZÁREK - 22. 12. 2022

obrázek

KDE? - ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ

nejste přihlášen

Krajské kolo - turnaj Pišqworky

obrázek

Dne 10. 11. postoupilo naše družstvo ve složení Johanka Altnerová, Michaela Borutová a Markéta Kubátová do krajského kola v turnaji Pišqworek.

28. 11. se po statečném pišqworkovém boji děvčata umístila na 15. místě. 

 

Více z oblastního kola zde a z krajského zde.

Díky za statečnou reprezentaci školy

 

nejste přihlášen

Vánoční burza

obrázek
nejste přihlášen

Bobřík informatiky už je tu

obrázek

Soutěžíme 7. 11. - 18. 11. 2022

nejste přihlášen

Roadshow 1. 11. 2022

obrázek
Spolek Educator, jehož cílem je adaptovat český vzdělávací systém na možnosti a realitu 21. století, Vás zve na pilotní zastávku Educator roadshow po školách, která proběhne 1. 11. 2022 od 9:30 v naší základní škole.
Hlavním cílem roadshow je představit žákům, pedagogům, rodičům a široké veřejnosti moderní a efektivní metody, technologie a nástroje ve vzdělávání a zároveň ukázat studentům důležitost vzdělávání a jeho napojení na praxi a reálný život.
 
Celou akcí Vás provede moderátor Miky Škoda.
 
Řečníci:
- Markéta Fibigerová - Ředitelka a zřizovatelka 1. IT Gymnázia
- Robin Zoot & Shaka CG - příběh raperů ze Sudet
 
Workshopy:
- Virtuální realita (VR LAB)
- 3D tisk (Educator, Bedna)
- Steam Academy (Rostislav Konopa)
- Aspintoa - moderní výuka jazyků
- Coding Giants - úvod do programování
- Hudební výchova jinak (100K)
- VividBooks
 
Generálním partnerem iniciativy Educator je společnost 7 Group: https://www.7energy.com/cz
 
Partneři:
O2 Chytrá škola: https://o2chytraskola.cz/
Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium: https://www.ssps.cz/
 
Přijďte se také aktivně zapojit.
Těšíme se na Vás!
nejste přihlášen

Pokud chcete oslavit společně Halloween

obrázek

30. 10. 2022 od 15:00 hod., Dům svobody. Pořádá Spolek vesnické zábavy s obcí Libouchec

nejste přihlášen

Zažít školu jinak

obrázek

Přijďte s námi oslavit 20 let společného působení základní a mateřské školy, přijďte si vyzkoušet, jak se učí Vaše děti a zavzpomínat na Vaše školní léta. V neděli 25. 9. 2022, od 13:00 hodin. U základní i mateřské školy. 

V 16:00 hodin, i pro ty, kteří nezamíří do školy, koncert v kostele Tří králů v Libouchci - Fragium 16, aneb co dělají učitelé ve volném čase. 

Více informací najdete v přiloženém letáčku. Jste srdečně zváni.

nejste přihlášen

Krkonoše - chata Výrovka

obrázek

V pondělí 20.6. 2022 jsme se vydali s devátou třídou na ozdravný pobyt do Krkonoš na chatu Výrovku. Chata leží v nadmořské výšce 1356 m n.m.  a její historie sahá až do 18.století. Počasí nám vyšlo a tak se nám podařilo našlapat přes 63 km. Na fotografie z celé akce se můžete podívat zde.

nejste přihlášen

Zastávka Libouchec - obecní úřad

obrázek

Ve spolupráci s vedením obce, které zajistilo výmalbu podkladu,  proběhla dne 25. 5. 2022 výzdoba budovy na zastávce Libouchec-obecní úřad. Členové výtvarného kroužku a skupina žáků IX. ročníku pod vedením paní učitelky Řezníčkové vytvořili výtvarnou mapku s dominantami Libouchce. Přidanou hodnotou jsou QR kódy, které zájemce odkážou na informace k jednotlivým budovám. 

Všichni pevně věříme, že tato výzdoba na zastávce vydrží bez zásahu vandalů delší čas. 

nejste přihlášen

Zápis žáků do ZUŠ Chabařovice pro školní rok 2022/2023

obrázek

Pro všechny zájemce - Chabařovice 13. 6. - 17. 6. 2022,13:00 - 17:00 hod.

nejste přihlášen

POKOS (Příprava občanů k obraně státu) - Den s Armádou České republiky

obrázek

Dne 6. dubna 2022 proběhl na fotbalovém hřišti B a ve dvou učebnách základní školy.

Příprava občanů k obraně státu je zaměřena zejména na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně,  přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci 5. - 9. ročníku získali základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách a závazcích vyplývajících z členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámili s povinnostmi, které jim, jako občanům ČR ve vztahu k obraně státu, vyplývají ze zákonů.

nejste přihlášen

Znovuotevření školní knihovny

obrázek

Od 2. 3. 2022 je znovu otevřena školní knihovna. Přijďte si vybrat knížku, číst si o přestávce, zahrát hru, popovídat si.

 

Knihovnu vede paní učitelka Vladimíra Marhanová.

nejste přihlášen

Krajský přebor škol v šachu

obrázek

Ve středu 2.2. 2022 jsme se vydali hájit barvy naší školy do Chlumce u Ústí n.L. na krajský přebor škol v šachu. Partie byly opravdu náročné a většina našich soupeřů hrála šachy závodně. I tak jsme nevzdali ani jeden boj. Krajský přebor se vždy hraje v družstvech po 4 hráčích. Z fotek je jasně vidět napětí, které v sále vládlo. Na fotky z přeboru i z blízkého okolí Chlumce se můžete podívat zde. Na výsledky všech týmů i jednotlivců se můžete podívat zde. Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu patří poděkování a pochvala.

nejste přihlášen

Soutěž v anglickém jazyce

obrázek

Pro milovníky anglického jazyka - dne 16. 2. 2022 proběhne školní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Propozice k soutěži najdete zde. V případě zájmu o účast kontaktujte Mgr. Hanu Adamcovou, a to do pondělí 7. 2. 2022

Looking forward to meeting you there!

 

nejste přihlášen

Nejlepší mladý chemik Ústeckého kraje

obrázek

Každý rok se naši žáci devátého ročníku účastní soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika". Tato soutěž je určena všem základním školám v ČR, kdy republikové kolo se koná každoročně na univerzitě v Pardubicích. Zatím pouze jednou zvítězil náš žák v krajském kole a postoupil tak na republiku. Každý rok však naši žáci postupují do krajského kola a nejinak je tomu i v tomto školním roce. Není to nic jednoduchého, protože soutěžící musí být nejlepší ve školním kole, potom se dostat do první 30 v "teoretickém" krajském kole a následně postoupí do "praktického" krajského kola. Letos nás bude reprezentovat Dorka Jandová a Anetka Fialová již 15.2. 2022 v Lovosicích. Držíme palce a děkujeme děvčatům za reprezentaci školy.

nejste přihlášen

Matematická olympiáda

obrázek

Každoročně se žáci naší školy účastní matematické olympiády. Školní kolo se koná tak, že zájemci obdrží v září zadání a pracují na něm doma nebo se scházíme ráno v 7:15 a pracujeme ve skupinkách podle tříd. Úlohy jsou opravdu obtížné a není snadné dostat se do okresního kola. V tomto školním roce naši školu reprezentovala ( za devátou třídu) Monika Slavková a patří jí určitě blahopřání ke krásnému devátému místu a také poděkování za výbornou reprezentaci školy. Monika musela vyřešit 4 úlohy za 4 hodiny! V březnu 2022 nás čeká matematická olympiáda pro 6. až 8.třídu a my se velice pilně připravujeme, tak nám opět držte pěsti.

nejste přihlášen

3D tisk ve škole

obrázek

V říjnu 2020 se naše škola přihlásila do projektu "Průša pro školy" a po zpracování projektu se nám podařilo v roce 2021 získat 3D tiskárnu pro školu zdarma. Na zajímavý projekt firmy Průša se můžete podívat zde včetně našeho školního projektu. Prošli jsme školením, vytvořili projekt a nyní začínáme používat tiskárnu také ve výuce. V roce 2022 proběhne sdílení zkušeností s pedagogy naší školy a přiblížíme práci s 3D tiskárnou také žákům vyšších ročníků 2. stupně. Podívejte se na fotografie a video, jak vše postupně vznikalo zde.  

nejste přihlášen

Okresní šachový přebor

obrázek

I přes různé komplikace, karantény, testy, změny termínů atd. se nám nakonec podařilo dorazit na okresní přebor škol v šachu. V letošním školním roce jsme postavili dokonce dva týmy. Nikdo z našich žáků nehraje šachy závodně a i když jsme ve škole občas trénovali, byly pro naše žáky partie velice obtížné. Nikdo se však nevzdával a bojovali jsme do posledního dechu. Naše družstva obsadila 3. a 4.místo a naše "A" tak postoupilo na krajský přebor, který se bude letos odehrávat v Chlumci již 2.2. 2022. Na fotografie z akce se můžete podívat zde.

nejste přihlášen

Svatá Lucie

obrázek

Protože je v našem životě důležité mít povědomí o lidových tradicích našich předků, přidáváme do adventního období naší školy tradici, která se váže ke svátku Svaté Lucie. Jak vše probíhalo můžete zhlédnout v krátkém videu.

 

Děkujeme Luckám za přiblížení tohoto svátku dětem.

 

nejste přihlášen

Poděkování - Adventní trhy 2021

obrázek

S odstupem bych chtěla ještě touto cestou poděkovat všem rodičům a dalším návštěvníkům Adventních trhů. Byla to po dlouhé době příležitost vidět se s Vámi všemi. Děkujeme za přispění do adventních stánků i za milou návštěvu. Připomenout si je můžete krátkým videem.

Zároveň bych chtěla poděkovat všem žáčkům i zaměstnancům za energii a radost, kterou do příprav vložili.

Věřím, že se všem splní všechna přání, která ve svém dopise napsali a do schránky Ježíškovi na adventních trzích vhodili.

Martina Vlachová, ředitelka školy

 

nejste přihlášen

Mikulášská nadílka na zahradě u školy

obrázek

Tak jako tradičně i v tomto školním roce si naši žáci 9. ročníku připravili pod vedením svých vyučujících Mikulášskou nadílku pro své mladší spolužáky. Po zkušenostech a spokojenosti všech účastníků z realizace v předchozím školním roce se Mikulášské dopoledne odehrávalo venku. Po zahájení průvodem obcí se na zahradě u hlavní budovy střídaly na stanovištích jednotlivé třídy a po splnění úkolů žáci dostali sladkou odměnu. Čerti, Mikuláši i andělé měli k dispozici teplý čaj, učitelé se venku na dohledu pravidelně střídali. 

Vzhledem k aktuální situaci nebyli navštívit mateřskou školu, snad bude příležitost třeba na jaře s jinou aktivitou.

Děkujeme žákům deváté třídy za prima akci, video z nadílky je k dispozici.

 

nejste přihlášen

Bobřík informatiky

obrázek

V týdnu 8. - 12. 10. 2021 pro žáky 4. - 7. ročníku a v týdnu 15. 11. - 19. 11. pro žáky 8. - 9. ročníku bude otevřena soutěž Bobřík informatiky. Více informací na https://www.ibobr.cz. Kód školy získají žáci od svého učitele informatiky.

Účastníkům držíme pěsti.

nejste přihlášen

Zapojení do projektu Škola dobrých vztahů

Pro všechny rodiče, žáky a další aktéry vzdělávání v naší škole - lze se zapojit do projektu Škola dobrých vztahů

nejste přihlášen

Bílá pastelka 11. - 13. 10. 2021

obrázek

I v tomto školním roce se zúčastníme projektu na podporu nevidomých a slabozrakých. Zakoupením bílé pastelky přispěje každý na služby, které potřebují k zajištění plnohodnotného života. Zároveň si naši žáci na projektových dnech v Ústí nad Labem mohou vyzkoušet, jaký je život se zrakovým omezením.

nejste přihlášen

Den LABE 2021

obrázek

Dne 8. října 2021 se posádka naší školy, složená z žáků 9. a 8. ročníku, zúčastnila Závodu Dračích lodí v Ústí nad Labem. Děkujeme mnohokrát za reprezentaci školy. Účastnický pohár bude vystaven ve vitríně mezi dalšími trofejemi, které naši žáci získávají v soutěžích a olympiádách.

nejste přihlášen

Svěcení křížků - Krásný Les

obrázek

Zveme vás na zajímavou akci v Krásném Lese.

nejste přihlášen

Jak budovat (nejen) rodičovskou autoritu

obrázek

MAS Labské skály nabízí 

Přihlášení je možné přes odkaz: https://forms.gle/P7QLxTscG9aY3Bhu7 popř. na emailu taifl@maslabskeskaly.cz, poté účastníci obdrží přihlašovací údaje na ZOOM.
 
nejste přihlášen

Logická olympiáda

obrázek

Ráda bych pozvala žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.
KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz a to do 30. září 2021. 


Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Na všechny soutěžící se těší Lenka Kalinová

nejste přihlášen

Nabídka výuky náboženství na faře v Ústí nad Labem

obrázek
nejste přihlášen

Eldorádo v Libouchci

obrázek

Začátkem letošního července proběhl na naší škole příměstský tábor pro žáky od druhé do páté třídy. Děti měly možnost vyzkoušet si různé stolní i karetní hry, podnikaly bojovky, luštily rébusy, vyráběly keramiku a zúčastnily se řady výletů a her. Někteří si také zkusily paragliding - někdo i kousek letěl :). Věřím, že všem se tento týden líbil a že si ho všichni náramně užili. Na fotografie se můžete podívat zde .

nejste přihlášen

Zapojení do pokusného ověřování MŠMT - Člověk a technika

obrázek

MŠMT vyhlásilo na období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání podle vzdělávací oblasti „Člověk a technika“   (č. j.:   MSMT-19203/2020-1), do kterého se naše škola zapojila. 

Hlavní informace o fungování výuky techniky chce ministerstvo získat z vybraných škol, kterým poskytne návod a metodickou podporu, jak mají postupovat. Patříme mezi základní školy plně zapojené do ověřování.

Zapojení do projektu nám zprostředkuje:

  • Školení pro pedagogy vyučující předměty z oblasti Člověk a svět práce.
  • Spolupráci s metodikem pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce - Člověk a technika 
  • Novou metodiku pro tuto oblast a nové nápady.
  • Inspiraci z dobré praxe, sdílení zkušeností s ostatními školami.
  • Možné zapůjčení strojů, nástrojů, 3D tiskáren a dalších věcí, se kterými si vše vyzkoušíme.
nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se