Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Hledáme učitele 2. stupně

Na uvolněné pozice hledáme 2 učitele 2. stupně ZŠ - předměty M, F, Ch, Př, Z a koordinátora a metodika ICT.
Rádi vám dáme příležitost a přivítáme vás v kolektivu pracovníků naší školy.
V případě zájmu zašlete, prosím, životopis včetně telefonického kontaktu emailem na adresu:  reditel@zsmslibouchec.eu

nejste přihlášen

Úřední hodiny v kanceláři vedení ZŠ a MŠ Libouchec

Pondělí    1. 7. 2019      8.00 - 15.00 hod

Úterý       2. 7. 2019      8.00 - 14.00 hod

Středa     3. 7. 2019      8.00 - 15.00 hod

nejste přihlášen

Rekonstrukce základní školy pro vybudování bezbariérové infrastruktury

Název projektu: Rekonstrukce základní školy pro vybudování bezbariérové infrastruktury
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006139
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce budovy ZŠ v Libouchci, která díky realizaci jednotlivých dílčích úprav napomůže žákům zpřístupnit v bezbariérovém režimu všechny prostory určené pro výuku. Projekt počítá s vybudováním bezbariérových WC, šaten a společného zázemí pro žáky. Samotné schody budou vybaveny schodišťovou plošinou. Projekt přispěje k zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny žáky.

nejste přihlášen

Branný den - poděkování

V pondělí 6. 5. 2019 uspořádaly dámy z TJ Sokol Libouchec a Mladí hasiči Libouchec pod vedením paní Alenky Flígrové 1. ročník branného závodu pro naše žáky 5. - 9. třídy. Účastnily se dokonce i dva týmy z řad učitelů! :-)

Na trase dlouhé cca 3,5 km (z kopce do kopce) číhalo 8 stanovišť, kde bylo třeba prokázat nejen znalosti, ale i fyzičku, tvořivost, týmovou souhru a nezlomnost ducha (těla též :-))

Všechny týmy bojovaly statečně, oceňujeme, že si navzájem fandily, porota byla spravedlivá, ale nesmlouvavá! :-), odměna sladká!

Moc děkujeme všem organizátorům branného dopoledne za zážitky a už se těšíme na 2.ročník!

nejste přihlášen

!POZOR! NÁLEZ DĚTSKÉ BUNDY PO ZÁPISU DO 1. tř.!

Po zápisu do 1. třídy dne 5.dubna 2019 zůstala ve školní budově dětská prošívaná bunda bez rukávů - vesta. Je k vyzvednutí v kanceláři ZŘ.
nejste přihlášen

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2019/2020

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libouchec, příspěvkové organizace
jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

rozhodla takto:

uchazeč o základní vzdělávání, který se dostavil k zápisu
dne 5. dubna 2019
pod registračním číslem

01/2019 je přijat
02/2019 je přijat
04/2019 je přijat
05/2019 je přijat
06/2019 je přijat
07/2019 je přijat
08/2019 je přijat
10/2019 je přijat
11/2019 je přijat
12/2019 je přijat
13/2019 je přijat
14/2019 je přijat
15/2019 je přijat
16/2019 je přijat
17/2019 je přijat
18/2019 je přijat
19/2019 je přijat
20/2019 je přijat
21/2019 je přijat
22/2019 je přijat

od 1. 9. 2019 do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Libouchec, příspěvková organizace.


V Libouchci 8. dubna 2019

Mgr. Dana Březinová v.r.
ředitelka ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
nejste přihlášen

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Milý budoucí prvňáčku,

srdečně zveme Tebe a Tvé rodiče k zápisu do 1. třídy ZŠ Libouchec v pátek 5. dubna 2019 od 16:00 hod.

Přijď se k nám představit a prohlédnout si naši školu. Provázet Tě bude Jeníček a Mařenka, kteří si připravili malé překvapení.

Tví budoucí spolužáci a paní učitelky už se na Tebe moc těší.


Podrobnější informace k zápisu k základnímu vzdělávání naleznete v záložce
ZŠ - Budoucí prvňáčci
nejste přihlášen

POZOR - rekonstrukce chodníku před školou

POZOR!!!!

od pondělí 1. 4. 2019 bude probíhat rekonstrukce chodníku před školou.
Po dobu rekonstrukce bude
uzavřen přední vchod do školy
– použijte boční vchod.

Dbejte zvýšené opatrnosti!
Zároveň žádáme rodiče, aby nevjížděli osobními vozy na školní dvůr!!!
nejste přihlášen

Uzavření ŠD v době pololetních a jarních prázdnin 2019

23. 1. 2019 I Veronika Mileretová
Na základě průzkumu docházky, bude v době pololetních prázdnin (1.2.) a jarních prázdnin (11.3.-15.3.) ŠD uzavřena z důvodu velmi nízkého počtu zájemců.
nejste přihlášen

13. společenský ples základní školy

12. ledna 2019 v Kulturním domě Svoboda Libouchec od 20:00.

Můžete se těšit na
- hudební skupinu Mane
- předtančení žáků 9. třídy
- bohatou tombolu
- slosovatelné vstupenky o ceny

Předprodej vstupenek 6.1. 2019 od 17-19:00 v budově ZŠ před ředitelnou za cenu 140 Kč. Informace k prodeji na tel: 775 951 693 nebo 775 281 730.
nejste přihlášen

Vánoční trhy v Drážďanech

obrázek
Ve čtvrtek 13.prosince 2018 se vybraní žáci zúčastnili výletu na zámek Moritzburg, kde si prohlédli výstavu "Tři oříšky pro Popelku" a následně navštívili vánoční trhy v Drážďanech pod sochou Augusta II.Silného. Všichni si výlet užili.
Přejeme krásné Vánoce.
nejste přihlášen

Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy

Dne 7. 12. 2018 zveme do areálu ZŠ Libouchec. Od 16:00 zahájíme prodej výrobků žáků naší školy, v 16:30 se můžete těšit na pěvecký sbor "V Kulichu" a v 18:00 slavnostně rozsvítíme vánoční stromeček :o)
nejste přihlášen

100. výročí republiky

obrázek
Žáci 4. a 5. třídy se spolu s paní učitelkou Blankou Kůrkovou zapojili do soutěže o nejhezčí záložku s tématem 100. výročí republiky. Soutěž pořádá SVKUL. Na záložkách si všechny děti daly moc záležet a zároveň si připomněly významné výročí oslav 28. 10. 2018.
nejste přihlášen

Poskytování příspěvků VZP

Vážení rodiče,
obraceli jste se na nás, zda má naše škola sjednanou smlouvu s VZP na proplácení příspěvků v programu Klub pevného zdraví. Vešli jsme v jednání s pojišťovnou a bylo nám sděleno, že se naše škola nenachází v oblasti se znečištěným prostředím, tudíž příspěvek bohužel čerpat nelze.
viz. stránky VZP https://www.klubpevnehozdravi.cz/za-zdravym-vzduchem/
cituji: Projekt „Za zdravým vzduchem 2018“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší.
Příspěvky, které může svým klientům VZP poskytnout v souvislosti s činnostmi naší ZŠ jsou:na pravidelné pohybové aktivity organizované školou (až 500 Kč)- sportovní kroužky.
nejste přihlášen

Dopravní výchova

obrázek
Městská policie Ústí nad Labem zajišťuje a provádí výuku dopravní výchovy pro žáky 4 tříd základních škol v regionu Ústí nad Labem. Ve školním roce 2017/2018 se výuky zúčastnilo 30 základních škol z celého okresu Ústí nad Labem. Žáci museli prokázat praktické i teoretické znalosti v oblasti dopravní výchovy. Nejlepší žákyní v rámci výuky dopravní výchovy se stala Terezka Uhlířová ze ZŠ Libouchec. Terezce děkujeme za skvělou reprezentaci školy a k velkému úspěchu gratulujeme.
nejste přihlášen

Nenech to být

Odkaz na projekt "Nenech to být" pro naší školu je http://www.nntb.cz/s/55e76 .
nejste přihlášen

Organizace školního roku 2018 / 2019

Organizace školního roku 2018 / 2019

zahájení školního roku: 1. 9. 2018 - sobota
zahájení školního vyučování 3. 9. 2018 - pondělí
podzimní prázdniny: 29.10. 2018 a 30.10. 2018 – pondělí, úterý
vánoční prázdniny: od 22. 12. 2018 - sobota - 2. 1. 2019- středa
nástup do školy: 3. 1. 2019 - čtvrtek
vydání pololetního vysvědčení: 31. 1. 2019- čtvrtek
pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 - pátek
jarní prázdniny: 11. 3. 2019 – 17. 3. 2019
nástup do školy: 18. 3. 2019 - pondělí
velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019 - čtvrtek, (svátek Velký pátek 19. 4. 2019)
vydání vysvědčení: 28. 6. 2019 - pátek
zahájení hlavních prázdnin: 29. 6. 2019 - sobota
ukončení hlavních prázdnin 1. 9. 2019 - neděle
zahájení šk. roku 2019/2020 2. 9. 2019 - pondělí
nejste přihlášen

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

MILÍ ŽÁCI, VÁŽENÍ RODIČE,
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZAHAJUJEME V PONDĚLÍ 3.9.2018 V 8.10 HODIN TROCHU NETRADIČNĚ.
REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR HLAVNÍ BUDOVY SE STÁLE JEŠTĚ DOKONČUJE, PROTO BUDE REŽIM PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE NÁSLEDUJÍCÍ:

ŽÁCI 1.TŘÍDY BUDOU ZAHAJOVAT SVOU DOCHÁZKU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SVÉ TŘÍDĚ V HLAVNÍ BUDOVĚ ZŠ SE SVOU TŘÍDNÍ PANÍ UČITELKOU VLAĎKOU MARHANOVOU A SAMOZŘEJMĚ SE SVÝMI RODIČI.
VYUČOVÁNÍ BUDE DO 9 HODIN.

ŽÁCI 2. - 9. TŘÍDY SE SHROMÁŽDÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ PŘED BUDOVOU DRUŽINY. PO SPOLEČNÉM PŘIVÍTÁNÍ BUDETE JEDNU VYUČOVACÍ HODINU SE SVÝMI TŘÍDNÍMI V PROSTORÁCH ZAHRADY A DOZVÍTE SE, CO BUDETE SPOLEČNĚ V PRVNÍM ŠKOLNÍM TÝDNU PODNIKAT. PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN BUDE ORGANIZOVÁN TAK, ABYSTE HO STRÁVILI MIMO ŠKOLNÍ BUDOVU.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY:
3. 9. 2018 SE NEVAŘÍ
OD 4. 9. 2018 NORMÁLNÍ PROVOZ

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
3. 9. 2018 PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ZÁPISNÍCH LÍSTKŮ
od 4. 9. 2018 NORMÁLNÍ PROVOZ BEZ OMEZENÍ

KRÁSNÝ ZBYTEK PRÁZDNIN A V PONDĚLÍ 3.9.2018 NASHLEDANOU !!!
nejste přihlášen

Změna výše poplatku za provoz školní družiny

Od září 2018 dochází ke změně výše i formy placení poplatku za provoz ŠD.
Výše poplatku je 100,- Kč za jeden měsíc.
Poplatek je splatný takto: do konce měsíce září 400,- Kč a do konce měsíce ledna 600,- Kč
Poplatek uhraďte v hotovosti v kanceláři školní jídelny u paní Backertové.
V případě řádného písemného odhlášení dítěte z docházky do ŠD Vám bude přeplatek vrácen.
nejste přihlášen

Elektronické žákovské knížky

Od 1. 5. 2018 budeme uvádět do experimentálního provozu elektronické žákovské knížky. Veškeré potřebné informace postupně obdržíte od třídních učitelů. Klasické papírové žákovské knížky budou zatím používány souběžně s elektronickými do konce června. Pak dojde k jejich plnému nahrazení elektronickou verzí.
nejste přihlášen

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:
Hlavní budova školy je po celý den uzamčena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků (zamyká se v 8:05! – dbejte na včasné příchody do školy) a odpoledne při odchodu žáků – kdy je zde zajištěn dozor.
Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dozoru v jídelně.

Hlavní vchod slouží pro ostatní návštěvníky školy, případně žákům, kteří odcházejí/přicházejí
v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru
u bočního vchodu, po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi odpoledním vyučováním mohou žáci pod dozorem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.
Dbejte, prosím, těchto pokynů.
Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.
Děkujeme za pochopení
nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se