UPOZORNĚNÍ
V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

kamera

Okresní přebor v šachu

12. 12. 2017 | Kalinová Lenka
V úterý 12.12. 2017 se naši žáci opět zúčastnili okresního přeboru v šachu. Ani letos jsme soupeřům nic nedarovali! Podařilo se nám za druhý stupeň postavit dokonce dvě družstva. Naše "A" předčilo všechna očekávání a obsadilo krásné druhé místo (z devíti týmů). Naše "B" skončilo na sedmém místě. První stupeň bohužel sbíral spíše zkušenosti, i když Tomík Stanka uhrál 2,5 bodu. Výsledky našich nejlepších žáků (body a v závorce pomocné hodnocení):
Plzák Tomáš - 4 body(22,5)
Tarnovský Jan - 4 body(18)
Jedličková Natálka - 4 body(15,5)
Štika Matěj - 3,5 bodu(19,5)
Pokorná Kateřina - 3,5 bodu(17,5)
Bohm Martin - 3,5 bodu(17)
Krupičková Anna - 3,5 bodu(15)
Kompletní výsledky najdete na http://www.chessul.org
Za vzornou kázeň, urputné souboje a stoprocentní nasazení patří všem díky a vítězům veliká gratulace. Naše "A" nás pojede v lednu 2018 reprezentovat na krajský přebor v šachu do Litoměřic!
Na fotografie z okresního přeboru v Ústí nad Labem se můžete podívat zde:

http://skolazsmslibouchec.rajce.idnes.cz/Okresni_prebor_v_sachu_2017/

Pozvánka do vánočního kampusu UJEP na13. 12. 2017

5. 12. 2017 | Libuše Krupičková
Pozvánka pro učitele a rodiče na Ježíška v kampusu, kde vystoupí i žáci naší školy se souborem "V kulichu" a děti z MŠ!:-)

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na společnou oslavu vánočních svátků, která se
uskuteční 13. prosince 2017 v lobby nové budovy multifunkčního centra v
kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Přijďte si s rodinami a
s přáteli užít bohatý program, který připravujeme společně se školami a s
našimi studenty učitelství.
Od 14:00 do 20:00 hodin se můžete těšit na pestrý hudební program v
podání dětských hudebních uskupení z regionálních mateřských, základních
a základních uměleckých škol. Dětská vystoupení budou střídána
našimi studentskými kapelami a vystoupí také fakultní vokální uskupení
Schola Cantorum. V podání dětí zazní nejznámější sváteční písně a melodie,
které budou umocněny vůní svařeného vína, grogu či kvalitní kávy přímo ze
stylové kavárny. Samozřejmě nebudou chybět sladké dobroty a jiné občerstvení
pro všechny přítomné.
Naše studentky z katedry výtvarné kultury si pro Vás a Vaše děti připravily
tvořivé workshopy, ve kterých si budete moci vyrobit jednoduché a vkusné
sváteční dekorace. Workshopy budou otevřené v průběhu celé akce zcela
zdarma.
Na místě bude probíhat výstavka jedinečných betlémů, které vytvářely děti
ve školách. Každá třída pojala tvorbu betlémů po svém a my se těšíme na
jedinečná pojetí tohoto tradičního námětu. Vystavené betlémy zde (v lobby
multifunkčního centra v kampusu) bude možné vidět až do neděle 17. prosince
2017.
Těšíme se, že se s Vámi a s Vašimi blízkými u nás v univerzitním kampusu
setkáme a za doprovodu vánočních melodií společně přivítáme svátky klidu,
lásky a pohody.
S přáním klidných dní
Mgr. Zuzana Procházková Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vztahy PF UJEP

Sbírka pro útulek U pejska a kočičky

20. 11. 2017 | Libuše Krupičková
Vánoční sbírka pro:
Spolek u pejska a kočičky
neziskovou organizaci v Čeřeništi, která poskytuje pomoc (péči, domov, hledání nového domova) opuštěným, nechtěným, starým a nemocným zvířátkům

Do 15. 12. 2017 mohou dobrodinci z řad žáků, učitelů, rodičů … přinést:
• Deky, ručníky
• Hygienické potřeby
• Krmivo, mlsky pro pejsky a kočičky
• Suché pečivo (v útulku se starají i o kravičku a koníka )
• Pelíšky
• Oblečky
• Vodítka
• Hračky
• Jakoukoliv finanční částku do kasičky
• Zakoupit si keramické nebo látkové srdíčko na Vánočních trzích naší
školy (jindy u žákyň 9. tř.)

Své příspěvky noste prosím do kanceláře ZŘŠ (paní Krupičkové), dárci z řad žáčků budou slosováni a výherci pojedou před Vánoci osobně sbírku předat do útulku

Všem dárcům patří veliký dík!!!

Ředitelské volno pro žáky ZŠ v pátek 29. 9. 2017

22. 9. 2017 | Dana Březinová
pátek 29. září 2017

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky základní školy Libouchec
Na základě § 24 odst. 2) zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění
vyhlašuji na 29. 9. 2017 pro žáky základní školy ředitelské volno.
Uzavřena bude základní škola, školní jídelna ZŠ a školní družina.

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

15. 9. 2017 | Libuše Krupičková
Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:
Hlavní budova školy je po celý den uzamčena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků (zamyká se v 8:05! – dbejte na včasné příchody do školy) a odpoledne při odchodu žáků – kdy je zde zajištěn dozor.
Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dozoru v jídelně.

Hlavní vchod slouží pro ostatní návštěvníky školy, případně žákům, kteří odcházejí/přicházejí
v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru
u bočního vchodu, po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi odpoledním vyučováním mohou žáci pod dozorem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.
Dbejte, prosím, těchto pokynů.
Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.
Děkujeme za pochopení