Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Provoz a kontakty o hlavních prázdninách

obrázek

Přejeme všem klidné a zdravé prázdniny a děkujeme dětem i rodičům za spolupráci, zvládnutí období distanční výuky a úspěšné společné proplutí školním rokem 2020/2021.

Pokud budete potřebovat ve škole v období hlavních prázdnin něco řešit, uvádíme kontakty, na kterých vždy někoho zastihnete.

 

telefon: 608 527 384

 

email: skola@zsmslibouchec.eu

 

Úřední hodiny v hlavní budově školy jsou v pracovní dny:  9:00 - 12:00 hod

 

Přejeme klidné a zdravé prázdninové dny všem.

 

nejste přihlášen

ZŠ a MŠ Libouchec - Škola spolupracující s Mensou

obrázek

Díky našim aktivitám v základní škole jsme byli přijati mezi školy spolupracující s Mensou, organizací zabývající se podporou nadaných dětí. Ve škole proběhlo testování IQ, kterého se mohli zúčastnit nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost. Podporujeme rozvoj nadání každého žáka, který má zájem. Dlouhodobě realizujeme Kluby čtenářství a Kluby deskových her a zábavné logiky. Zájem žáků podněcujeme také účastí v zajímavých soutěžích.

Jsme rádi, že zájem mají žáci od 1. do 9. ročníku, soutěžení je baví a podporuje jejich zvídavost. 

nejste přihlášen

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

obrázek

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:


Hlavní budova školy je po celý den uzavřena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků v 7:40 hod., zavírá se v 8:10 a odpoledne při odchodu žáků – vždy je v těchto prostorách zajištěn dohled.


Žáky, kteří odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dohledu v jídelně.

Hlavním vchodem vstupují ostatní návštěvníci školy, případně žáci, kteří odcházejí/přicházejí v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru u bočního vchodu. Po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci pod dohledem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.

Dbejte, prosím, těchto pokynů.

Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy a využívali parkoviště mimo tento prostor.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.

Děkujeme za pochopení

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se