Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

POZVÁNKA NA BESEDU S PAMĚTNÍKY

obrázek

Srdečně zveme všechny zájemce o historii dne 21. února od 9:00 h do školy na besedu s pamětníky o tradicích a zvycích v naší obci před rokem 1945. Více zde.

nejste přihlášen

Pozvánka

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás tímto pozvat na Den otevřených dveří, který pořádá dne 24. ledna 2020 Friedrich - Schiller - Gymnasium v Pirně u Drážďan. Den otevřených dveří proběhne od 14:00 do 18:00 hodin na adrese Seminarstraße 3. Čeká Vás projev ředitele v aule školy (15:00 a 17:00 hodin) a prohlídka binacionálního internátu (16:00 hodin) na Schlossstraße 13. Zároveň máte možnost dozvědět se informace k binacionálnímu - bilingvnímu německo-českému vzdělávacímu programu a o nabídkách a možnostech gymnázia. K dispozici Vám budou pedagogové školy i její vedení. Dále Vás čeká: představení jednotlivých vyučovacích předmětů a studijních kroužků, ukázky projektů žáků, prezentace školní knihovny a školního muzea, pro žáky řešení hádanek, možnosti experimentování, možnost prohlédnout si tělocvičnu, a v neposlední řadě i občerstvení.

Informace o škole a o Dni otevřených dveří naleznete na webové stránce www.schillergymnasium-pirna.de nebo zde.

Mgr. Michaela Sekalová
výchovná a kariérová poradkyně

nejste přihlášen

Pozvánka na ples

obrázek

Srdečně zveme všechny příznivce tance 

na 14. ples pořádaný SRPDŠ při ZŠ a MŠ Libouchec.

 

nejste přihlášen

Přání do nového roku 2020

obrázek

Vážení rodiče a přátelé školy,

přejeme Vám všem jen krásné dny splněných přání, pohodu pod stromečkem a radost z dárečků a do nového roku 2020 pevné zdraví a vykročení tou správnou nohou do dalších dnů. Na Vaše děti se budeme opět těšit v pondělí dne 6. 1. 2020.

 

nejste přihlášen

Koncert Kulíšků pro Arcus ÚL

obrázek

V pondělí 9. 12. 2019 přijeli zpěváčci školního sboru V kulichu do ústeckého DDM - zazpívat babičkám ze sdružení onkologických pacientů - Arcus. Se členkami Hobyklubu společně tvořili přání a dárečky, které potom rozdávali náhodným kolemjdoucím na vánočních trzích v Ústí nad Labem. 
Děkuji všem dětem, které se akce zúčastnily, oceňuji nejen výkony pěvecké :-) , ale zejména lidské :-)

Libuše Krupičková

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde: Koncert pro Arcus

 

nejste přihlášen

Poděkování - adventní trhy

obrázek

Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy a realizace adventních trhů, také milým návštěvníkům a obci Libouchec.

Fotografie z akce najdete zde.

 

 

nejste přihlášen

Zpívání v kostele

obrázek

Zpívání v kostele
20. 12. 2019
Srdečně zveme na tradiční akci
do kostela sv. Tří králů v Libouchci.

     (Více zde)

nejste přihlášen

Vánoční sbírka

obrázek

Vánoční sbírka

pro zvířátka z

„Hospodářství trochu jinak“

v Čeřeništi,

 

 kde je s velkou láskou

a nadšením poskytována pomoc

(péče, domov, hledání nového

domova) opuštěným, nechtěným,

starým a nemocným zvířátkům

všeho druhu.

Děkujeme všem milovníkům zvířátek, kteří se spolu s námi zapojují do probíhající sbírky!

Bližší informace naleznete v letáčku.

nejste přihlášen

Beebot a ozoboti v naší škole

obrázek

Podařilo se nám zapůjčit na několik týdnů programovatelné "roboty-hračky" využitelné při výuce v mateřské i základní škole a ve školní družině. Všem pedagogům i žákům přejeme spoustu nových zážitků při práci s nimi.

nejste přihlášen

Provoz školy dne 6. 11. 2019

obrázek

Vážení rodiče,


přestože situace v našem školství je znepokojující, nevnímáme avizovanou stávku jako vhodný způsob zajištění prestiže učitelského povolání. Naše škola bude ve středu normálně fungovat. Veškeré aktivity proběhnou podle plánu, běžný provoz bude zajištěn ve všech součástech (mateřská škola, základní škola, školní družina i školní jídelny). Právo na stávku pro jednotlivé zaměstnance tím není dotčeno.

za pedagogické zaměstnance školy

Martina Vlachová

nejste přihlášen

Tablety do výuky

obrázek

Abychom zpestřili výuku a nabídli žákům moderní trendy ve vzdělávání, zapůjčili jsme do základní i mateřské školy Ipady plné aplikací využitelných v celém spektru vzdělávání, které naše škola nabízí. S tím, co využití tabletů v průběhu výuky nabízí, se  v rámci krátkého školení seznámili také všichni pedagogové. Tablety byly v průběhu "pobytu" využívány často - v základní i mateřské škole a neradi se s nimi loučíme.  

 

nejste přihlášen

ZŠ a MŠ Libouchec - Škola spolupracující s Mensou

obrázek

Díky našim aktivitám v základní škole jsme byli přijati mezi školy spolupracující s Mensou, organizací zabývající se podporou nadaných dětí. Ve škole proběhlo testování IQ, kterého se mohli zúčastnit nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost. Podporujeme rozvoj nadání každého žáka, který má zájem. Dlouhodobě realizujeme Kluby čtenářství a Kluby deskových her a zábavné logiky. Zájem žáků podněcujeme také účastí v zajímavých soutěžích.

Jsme rádi, že zájem mají žáci od 1. do 9. ročníku, soutěžení je baví a podporuje jejich zvídavost. 

nejste přihlášen

Novinky naší školy - MODERNÍ TRENDY VÝUKY

obrázek

Naše škola se přibližuje novým trendům výuky a zprostředkovává svým žákům nové vjemy ve výuce prostřednictvím digitálních technologií aplikováním augmented reality v jednotlivých předmětech. Průkopníky této výukové cesty se stali jako první žáci 5. třídy, kteří si vyzkoušeli funkčnost AR aplikací v hodině geometrie, kde opakovali poznávání geometrických těles. 

 

nejste přihlášen

Vyhlášení voleb do školské rady

V záložce ZŠ - Školská rada najdete nové, podrobné informace k volbám do školské rady.

nejste přihlášen

Nabídka volnočasových aktivit v ZŠ 2019-20

Nabídku aktivit pro rok 2019-20 najdete v červené záložce AKTIVITY

nejste přihlášen

Organizace školního roku 2019-20

 

Organizace školního roku 2019-2020

 

Začátek školního vyučování:             2. září 2019

Ukončení 1. pololetí:                          30. ledna 2020

Konec školního vyučování:                 30. června 2020

Podzimní prázdniny:                      29. 10. a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:                         23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Začátek výuky po vánoč. pr.:              6. ledna 2020

Pololetní prázdniny:                       31. ledna 2020

Jarní prázdniny pro okres UL:          3. 2. - 9. 2. 2020     

Velikonoční prázdniny:                   9. dubna 2020

Hlavní prázdniny:                           1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Konec letního času:                            27. 10. 2019

Začátek letního času:                          29. 3. 2020

nejste přihlášen

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:
Hlavní budova školy je po celý den uzamčena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků (zamyká se v 8:05! – dbejte na včasné příchody do školy) a odpoledne při odchodu žáků – kdy je zde zajištěn dozor.
Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dozoru v jídelně.

Hlavní vchod slouží pro ostatní návštěvníky školy, případně žákům, kteří odcházejí/přicházejí
v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru
u bočního vchodu, po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi odpoledním vyučováním mohou žáci pod dozorem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.
Dbejte, prosím, těchto pokynů.
Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.
Děkujeme za pochopení

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se