Základní škola a Mateřská škola Libouchec
 

Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

Název projektu: Rekonstrukce základní školy pro vybudování bezbariérové infrastruktury
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006139
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce budovy ZŠ v Libouchci, která díky realizaci jednotlivých dílčích úprav napomůže žákům zpřístupnit v bezbariérovém režimu všechny prostory určené pro výuku. Projekt počítá s vybudováním bezbariérových WC, šaten a společného zázemí pro žáky. Samotné schody budou vybaveny schodišťovou plošinou. Projekt přispěje k zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny žáky.

Uzavření ŠD v době pololetních a jarních prázdnin 2019

25. 1. 2019    |    Dana Březinová

23. 1. 2019 I Veronika Mileretová
Na základě průzkumu docházky, bude v době pololetních prázdnin (1.2.) a jarních prázdnin (11.3.-15.3.) ŠD uzavřena z důvodu velmi nízkého počtu zájemců.

13. společenský ples základní školy

27. 12. 2018    |    Bc. Martin Elgr

12. ledna 2019 v Kulturním domě Svoboda Libouchec od 20:00.

Můžete se těšit na
- hudební skupinu Mane
- předtančení žáků 9. třídy
- bohatou tombolu
- slosovatelné vstupenky o ceny

Předprodej vstupenek 6.1. 2019 od 17-19:00 v budově ZŠ před ředitelnou za cenu 140 Kč. Informace k prodeji na tel: 775 951 693 nebo 775 281 730.

Vánoční trhy v Drážďanech

14. 12. 2018    |    Bc. Martin Elgr

Ve čtvrtek 13.prosince 2018 se vybraní žáci zúčastnili výletu na zámek Moritzburg, kde si prohlédli výstavu "Tři oříšky pro Popelku" a následně navštívili vánoční trhy v Drážďanech pod sochou Augusta II.Silného. Všichni si výlet užili.
Přejeme krásné Vánoce.

Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy

3. 12. 2018    |    Bc. Martin Elgr

Dne 7. 12. 2018 zveme do areálu ZŠ Libouchec. Od 16:00 zahájíme prodej výrobků žáků naší školy, v 16:30 se můžete těšit na pěvecký sbor "V Kulichu" a v 18:00 slavnostně rozsvítíme vánoční stromeček :o)

100. výročí republiky

28. 10. 2018    |    Bc. Martin Elgr

Žáci 4. a 5. třídy se spolu s paní učitelkou Blankou Kůrkovou zapojili do soutěže o nejhezčí záložku s tématem 100. výročí republiky. Soutěž pořádá SVKUL. Na záložkách si všechny děti daly moc záležet a zároveň si připomněly významné výročí oslav 28. 10. 2018.

Poskytování příspěvků VZP

26. 10. 2018    |    Libuše Krupičková

Vážení rodiče,
obraceli jste se na nás, zda má naše škola sjednanou smlouvu s VZP na proplácení příspěvků v programu Klub pevného zdraví. Vešli jsme v jednání s pojišťovnou a bylo nám sděleno, že se naše škola nenachází v oblasti se znečištěným prostředím, tudíž příspěvek bohužel čerpat nelze.
viz. stránky VZP https://www.klubpevnehozdravi.cz/za-zdravym-vzduchem/
cituji: Projekt „Za zdravým vzduchem 2018“ je určený dětem, které navštěvují předškolní a školní zařízení nacházející se v oblasti se znečištěným prostředím, kde je dlouhodobě překračován imisní limit. Příspěvek je možné využít na tuzemský ozdravný pobyt realizovaný v místě s vyhovující kvalitou ovzduší.
Příspěvky, které může svým klientům VZP poskytnout v souvislosti s činnostmi naší ZŠ jsou:na pravidelné pohybové aktivity organizované školou (až 500 Kč)- sportovní kroužky.

Dopravní výchova

17. 10. 2018    |    Bc. Martin Elgr

Městská policie Ústí nad Labem zajišťuje a provádí výuku dopravní výchovy pro žáky 4 tříd základních škol v regionu Ústí nad Labem. Ve školním roce 2017/2018 se výuky zúčastnilo 30 základních škol z celého okresu Ústí nad Labem. Žáci museli prokázat praktické i teoretické znalosti v oblasti dopravní výchovy. Nejlepší žákyní v rámci výuky dopravní výchovy se stala Terezka Uhlířová ze ZŠ Libouchec. Terezce děkujeme za skvělou reprezentaci školy a k velkému úspěchu gratulujeme.

Nenech to být

20. 9. 2018    |    Bc. Martin Elgr

Odkaz na projekt "Nenech to být" pro naší školu je http://www.nntb.cz/s/55e76 .

Organizace školního roku 2018 / 2019

7. 9. 2018    |    Dana Březinová

Organizace školního roku 2018 / 2019

zahájení školního roku: 1. 9. 2018 - sobota
zahájení školního vyučování 3. 9. 2018 - pondělí
podzimní prázdniny: 29.10. 2018 a 30.10. 2018 – pondělí, úterý
vánoční prázdniny: od 22. 12. 2018 - sobota - 2. 1. 2019- středa
nástup do školy: 3. 1. 2019 - čtvrtek
vydání pololetního vysvědčení: 31. 1. 2019- čtvrtek
pololetní prázdniny: 1. 2. 2019 - pátek
jarní prázdniny: 11. 3. 2019 – 17. 3. 2019
nástup do školy: 18. 3. 2019 - pondělí
velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019 - čtvrtek, (svátek Velký pátek 19. 4. 2019)
vydání vysvědčení: 28. 6. 2019 - pátek
zahájení hlavních prázdnin: 29. 6. 2019 - sobota
ukončení hlavních prázdnin 1. 9. 2019 - neděle
zahájení šk. roku 2019/2020 2. 9. 2019 - pondělí

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

29. 8. 2018    |    Dana Březinová

MILÍ ŽÁCI, VÁŽENÍ RODIČE,
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZAHAJUJEME V PONDĚLÍ 3.9.2018 V 8.10 HODIN TROCHU NETRADIČNĚ.
REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR HLAVNÍ BUDOVY SE STÁLE JEŠTĚ DOKONČUJE, PROTO BUDE REŽIM PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE NÁSLEDUJÍCÍ:

ŽÁCI 1.TŘÍDY BUDOU ZAHAJOVAT SVOU DOCHÁZKU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SVÉ TŘÍDĚ V HLAVNÍ BUDOVĚ ZŠ SE SVOU TŘÍDNÍ PANÍ UČITELKOU VLAĎKOU MARHANOVOU A SAMOZŘEJMĚ SE SVÝMI RODIČI.
VYUČOVÁNÍ BUDE DO 9 HODIN.

ŽÁCI 2. - 9. TŘÍDY SE SHROMÁŽDÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ PŘED BUDOVOU DRUŽINY. PO SPOLEČNÉM PŘIVÍTÁNÍ BUDETE JEDNU VYUČOVACÍ HODINU SE SVÝMI TŘÍDNÍMI V PROSTORÁCH ZAHRADY A DOZVÍTE SE, CO BUDETE SPOLEČNĚ V PRVNÍM ŠKOLNÍM TÝDNU PODNIKAT. PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN BUDE ORGANIZOVÁN TAK, ABYSTE HO STRÁVILI MIMO ŠKOLNÍ BUDOVU.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY:
3. 9. 2018 SE NEVAŘÍ
OD 4. 9. 2018 NORMÁLNÍ PROVOZ

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
3. 9. 2018 PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ZÁPISNÍCH LÍSTKŮ
od 4. 9. 2018 NORMÁLNÍ PROVOZ BEZ OMEZENÍ

KRÁSNÝ ZBYTEK PRÁZDNIN A V PONDĚLÍ 3.9.2018 NASHLEDANOU !!!

Změna výše poplatku za provoz školní družiny

16. 7. 2018    |    Backertová Markéta

Od září 2018 dochází ke změně výše i formy placení poplatku za provoz ŠD.
Výše poplatku je 100,- Kč za jeden měsíc.
Poplatek je splatný takto: do konce měsíce září 400,- Kč a do konce měsíce ledna 600,- Kč
Poplatek uhraďte v hotovosti v kanceláři školní jídelny u paní Backertové.
V případě řádného písemného odhlášení dítěte z docházky do ŠD Vám bude přeplatek vrácen.

Elektronické žákovské knížky

19. 4. 2018    |    Bc. Martin Elgr

Od 1. 5. 2018 budeme uvádět do experimentálního provozu elektronické žákovské knížky. Veškeré potřebné informace postupně obdržíte od třídních učitelů. Klasické papírové žákovské knížky budou zatím používány souběžně s elektronickými do konce června. Pak dojde k jejich plnému nahrazení elektronickou verzí.

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

15. 9. 2017    |    Libuše Krupičková

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:
Hlavní budova školy je po celý den uzamčena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků (zamyká se v 8:05! – dbejte na včasné příchody do školy) a odpoledne při odchodu žáků – kdy je zde zajištěn dozor.
Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dozoru v jídelně.

Hlavní vchod slouží pro ostatní návštěvníky školy, případně žákům, kteří odcházejí/přicházejí
v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru
u bočního vchodu, po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi odpoledním vyučováním mohou žáci pod dozorem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.
Dbejte, prosím, těchto pokynů.
Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.
Děkujeme za pochopení

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se