Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Výsledek zápisu k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Libouchec

obrázek

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organzace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

  • vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Libouchec, p. o. od školního roku 2022/2023

Děti, jejichž registrační čísla nejsou v tabulce uvedena, nebyly přijaty z důvodu plné kapacity. Rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním přijde zákonným zástupcům doporučeně poštou.

Odůvodnění: Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Libouchec, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Ústeckého kraje.

 

Mgr. Bc. Martina Vlachová, ředitelka školy

nejste přihlášen

Jarní tvůrčí psaní žáků ZŠ Libouchec

obrázek

Žákům naší základní školy se opět podařilo vytvořit v rámci tvůrčího psaní pod vedením vyučujících českého jazyka napínavý příběh, tentokrát s jarní tematikou. Děkujeme všem žákům za tvorbu příběhu, děvčatům z výtvarného kroužku za krásné ilustrace a Petře Škodové ze VI. A a Karolíně Kopřivové ze VII. A za napínavé první veřejné  čtení příběhu do školního rozhlasu.

Také pro všechny zájemce je k dispozici Beránkův jarní příběh. Užijte si příběh společně s námi.

nejste přihlášen

Poděkování za příspěvky do druhé sbírky

obrázek

Děkujeme všem, kteří přispěli do druhé sbírky pro uprchlíky z Ukrajiny. Naši deváťáci uchopili příležitost za pačesy a pomáhají také v rámci dobrovolnictví. 

Děkujeme za to.

nejste přihlášen

Vážení návštěvníci školního webu

obrázek

Pokud hledáte odpovědi na otázky dětí k situaci na Ukrajině, nápovědu lze najít na webu Centra LOCIKA.

Vyjádření ministra školství a další informace na webu edu.cz.

Oficiální databáze dobrovolníků MVCR pro pomoc ukrajinským občanům - dotazník

Webové stránky Ministerstva vnitra koordinující pomoc pro Ukrajinu - lze vložit nabídku ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky a další nabídku pomoci: www.nasiukrajinci.cz

 

nejste přihlášen

Vánoční tvůrčí psaní žáků základní školy 2021 - Zrzka, Míca, Ježíšek a pes

obrázek

Pro zájemce zveřejňujeme výsledek tvůrčího psaní, na kterém se podíleli žáci všech tříd naší základní školy. Výsledný příběh si žáci poslechli poslední předvánoční den ve školním rozhlasu.

Děkujeme autorům (všichni žáci ZŠ), ilustrátorkám (Adéla Balogová, Elen Řezníčková, Petra Suchá) i přednášejícím (Johanka Altnerová, Michaela Špatenková).

Užijte si příběh společně s námi - Zrzka, Míca, Ježíšek a pes

nejste přihlášen

Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+

obrázek

Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 10. 2020 schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, zásadní dokument MŠMT, který určuje práci, cíle a nástroje vzdělávací politiky na příštích deset let (2020-2030+).

Hlavní body Strategie 2030+ ve vztahu k výuce najdete v obrázku. 

Celé znění Strategie 2030+ a další konkrétní kroky, které z ní vyplývají, najdete přehledně na webu Edu.cz.

nejste přihlášen

ZŠ a MŠ Libouchec - Škola spolupracující s Mensou

obrázek

Díky našim aktivitám v základní škole jsme byli přijati mezi školy spolupracující s Mensou, organizací zabývající se podporou nadaných dětí. Ve škole proběhlo testování IQ, kterého se mohli zúčastnit nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost. Podporujeme rozvoj nadání každého žáka, který má zájem. Dlouhodobě realizujeme Kluby čtenářství a Kluby deskových her a zábavné logiky. Zájem žáků podněcujeme také účastí v zajímavých soutěžích.

Jsme rádi, že zájem mají žáci od 1. do 9. ročníku, soutěžení je baví a podporuje jejich zvídavost. 

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se