Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Jak mluvit s dětmi o současné situaci

obrázek
nejste přihlášen

Uzavření školy

obrázek

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí večer rozhodla vláda ČR, že se od středy 14. 10. 2020 zavřou všechny školy kromě mateřských, a to až do 1. listopadu 2020. 

Bližší informace o průběhu distanční výuky na naší škole obdržíte prostřednictvím DM Software Škola online během dnešního odpoledne.

Úřední hodiny v době nouzového stavu: 8:00 - 12:00 hod. Prosím, pokud se potřebujete do školy dostavit osobně, čiňte tak až po telefonické dohodě.

V odkazu se můžete dočíst informace o ošetřovném

Vedení školy

nejste přihlášen

Opatření ke změně organizace školního roku 2020-2021

obrázek

Dny 26. 10. a 27. 10. 2020 se dle Opatření MŠMT č.j.: MSMT-39185/2020-1 stanoví jako volné dny. Tzn., že v týdnu 26. 10. - 30. 10. žáci ZŠ nepůjdou do školy.

V přiložené tabulce jsou přehledně zobrazena opatření pro školy platná v následujícím období do 23. 10. 2020.

nejste přihlášen

Karanténní opatření ve spolupráci s KHS Ústí nad Labem

Žáci I., V., VIII. a IX. ročníku budou od 7. 10. do 11. 10. 2020 v karanténě z důvodu setkání s pozitivně otestovanou osobou (tzn. do 10. dne od setkání). Opatření jsou přijata ve  spolupráci s KHS Ústí nad Labem.

Od 12. 10. do 16. 10. budou v karanténě pokračovat žáci 1. ročníku.

K nahlédnutí je pokyn KHS Ustí nad Labem pro školy a obecný pokyn KHS Ústí nad Labem.

Rohodnutí o karanténě tříd naší školy. 

V případě potřeby si lze nechat vystavit OČR u pediatra. Karanténa se týká pouze žáků uvedených tříd.

MUDr. Holý žádá o kontakt nejlépe mailem holyped@volny.cz , nebo do zpráv na  FB s žádostí o OČR s uvedením jména dítěte, nebo písemně do schránky u ordinace. O připraveném formuláři bude zákonné zástupce informovat na kontaktu uvedeném ve zprávě. 

O případných změnách budeme informovat především dotčené osoby prostřednictvím DMsoftware.

Držte se

Děkujeme za pochopení

nejste přihlášen

Zájmové kroužky a obory ZUŠ - omezení provozu

obrázek

Vážení rodiče, milí žáci, 

bohužel z důvodu mimořádných opatření se od 5. 10. 2020 přerušuje provoz zájmových kroužků a ZUŠ - zatím po dobu prvních 14ti dnů nouzového stavu.

Změny budou aktualizovány dle dalších pokynů MŠMT.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví

vedení školy

nejste přihlášen

Informace k mimořádným opatřením

Zde najdete aktualizované informace k mimořádným opatřením.

nejste přihlášen

Povinné roušky i během vyučování

Vážení rodiče, 

od pátku 18. 9. 2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

Prosíme, vybavte své děti dostatečným počtem roušek.

Děkujeme 

vedení školy

nejste přihlášen

Přerušení odpoledních volnočasových aktivit

obrázek

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 je na naší škole do odvolání přerušen provoz odpoledních volnočasových aktivit pro dospělé.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

nejste přihlášen

Mimořádné hygienické opatření

obrázek

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s Covid 19, budou mít pro jistotu žáci s sebou do školy 2 sterilní roušky a igelitový sáček na použitou roušku.

Toto opatření nabývá účinnosti od čtvrtka 10. 9. 2020 a platí do odvolání.

Pravidla pro provoz školy v souvislosti COVID k seznámení zde.

 

Děkujeme za spolupráci,

vedení školy

nejste přihlášen

MANUÁL PRO ŠKOLY OHLEDNĚ ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID 19 V ROCE 2020/2021

obrázek

 

Ve školním roce 2020/2021 chceme nastavit výuku a další aktivity pokud možno v běžném režimu. Samozřejmě budeme akceptovat aktuálně platnou legislativu. Zde naleznete manuál pro školy vydaný MŠMT pro školní rok 20220/2021. 

Přesto realizujeme některé organizační změny. V září nebudou probíhat zájmové kroužky, škola je bude nabízet nejdříve od října 2020, dle vývoje situace.

Školní jídelna nebude poskytovat obědy cizím strávníkům do odvolání. Po vyhodnocení způsobu organizace školního stravování v ZŠ dle doporučení MŠMT zveřejníme další informace (do konce září).

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že účinnou metodou, jak zastavit šíření nákazy, je důsledné dodržování hygienických návyků a preventivních opatření. Omezte proto na minimum svoji přítomnost ve škole, v případě nutnosti se vždy PŘEDEM objednejte telefonicky či emailem. Osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou být do školy vpuštěny.

Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod. V případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zvýšení teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu či celková slabost) neposílejte své dítě do školy, informujte ošetřujícího lékaře.

Žák, který se dostavil do školy a vykazuje i jeden z příznaků, musí být z výuky vyloučen a odveden ze školy zákonným zástupcem. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

Roušky – s ohledem na vývoj situace žádáme návštěvníky školy používat ve vnitřních prostorách roušky. Doporučujeme, aby pro případ potřeby s sebou měli roušku v tašce i žáci. Povinnost nošení roušek by se však mohla vztahovat na pořádání hromadných akcí (více u informací k hromadným akcím). Zavedení povinnosti nosit roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semaforu.  

U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

 

 

 

nejste přihlášen

Organizace školního roku ZŠ 2020-2021

obrázek

Organizace školního roku 2020-2021

 

Začátek školního vyučování:              1. září 2020

Ukončení 1. pololetí:                          28. ledna 2021

Konec školního vyučování:                 30. června 2021

Podzimní prázdniny:                      29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                         23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Začátek výuky po vánoč. pr.:              4. ledna 2021

Pololetní prázdniny:                       29. ledna 2021

Jarní prázdniny pro okres UL:          8. 2. - 14. 2. 2021     

Velikonoční prázdniny:                   1. dubna 2021

Hlavní prázdniny:                           1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Konec letního času:                            25. 10. 2020

Začátek letního času:                          28. 3. 2021

nejste přihlášen

Krásné prázdniny všem dětem a rodičům

obrázek

Aby byly prázdniny opravdu krásné, máte u nás k vyzvednutí (v pracovní dny 9:00 - 12:00 hodin) v hlavní budově školy rodinný poukaz do zábavního parku Oskarhausen - www.oskaruvsvet.cz, platný do 30. 9. 2020. Výlety mohou začít :-)

nejste přihlášen

Obědy ve školní jídelně

obrázek

Pro ulehčení přechodného období připravuje školní jídelna ZŠ za spolupráce s vedením obce  od 7. 4. 2020 nabídku obědů. 

Vzhledem k současné situaci (žáci nechodí do školy, tudíž nelze využít státní příspěvek) je cena obědů stejná pro všechny zájemce bez rozdílu, za jednotnou cenu 55 Kč. Obědy budou vydávány v rámci zajištění hygienických pravidel v jednorázových obalech. Oběd je složen z  hlavního chodu a polévky.

Aby bylo možné obědy zajistit, potřebujeme si zmapovat situaci a váš zájem. Provoz bychom zahájili ve chvíli, kdy bude zájem o min. 40 obědů denně.

Bližší informace a přihlášení obědů, včetně dohodnutí platby:

telefonicky: 777 168 141

emailem: jidelna@zsmslibouchec.eu

Jídelníček bude dostupný na webových stránkách školy a obce, v tištěné podobě u výdeje obědů. 

Obědy budou vydávány tzv. “ z okénka” u zadního vchodu do školní jídelny.

V případě potřeby poskytneme kontakty na dobrovolníky, kteří mohou oběd vyzvednout za vás a doručit vám ho.

Abychom zmapovali situaci co nejdříve, prosíme o včasné vyplnění krátkého dotazníku, který se vám ukáže po rozkliknutí odkazu: obědy-zájem

nejste přihlášen

ZŠ a MŠ Libouchec - Škola spolupracující s Mensou

obrázek

Díky našim aktivitám v základní škole jsme byli přijati mezi školy spolupracující s Mensou, organizací zabývající se podporou nadaných dětí. Ve škole proběhlo testování IQ, kterého se mohli zúčastnit nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost. Podporujeme rozvoj nadání každého žáka, který má zájem. Dlouhodobě realizujeme Kluby čtenářství a Kluby deskových her a zábavné logiky. Zájem žáků podněcujeme také účastí v zajímavých soutěžích.

Jsme rádi, že zájem mají žáci od 1. do 9. ročníku, soutěžení je baví a podporuje jejich zvídavost. 

nejste přihlášen

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:
Hlavní budova školy je po celý den uzamčena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků (zamyká se v 8:05! – dbejte na včasné příchody do školy) a odpoledne při odchodu žáků – kdy je zde zajištěn dozor.
Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dozoru v jídelně.

Hlavní vchod slouží pro ostatní návštěvníky školy, případně žákům, kteří odcházejí/přicházejí
v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru
u bočního vchodu, po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi odpoledním vyučováním mohou žáci pod dozorem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.
Dbejte, prosím, těchto pokynů.
Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.
Děkujeme za pochopení

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se