Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Novinky naší školy - MODERNÍ TRENDY VÝUKY

obrázek

Naše škola se přibližuje novým trendům výuky a zprostředkovává svým žákům nové vjemy ve výuce prostřednictvím digitálních technologií aplikováním augmented reality v jednotlivých předmětech. Průkopníky této výukové cesty se stali jako první žáci 5. třídy, kteří si vyzkoušeli funkčnost AR aplikací v hodině geometrie, kde opakovali poznávání geometrických těles. 

 

nejste přihlášen

Vyhlášení voleb do školské rady

V záložce ZŠ - Školská rada najdete nové, podrobné informace k volbám do školské rady.

nejste přihlášen

Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

zveme vás na třídní schůzky, které se konají v pondělí 30. 9. 2019 od 16:30 v jednotlivých třídách.

Součástí schůzek bude navržení kandidátů z řad zákonných zástupců do školské rady a SRPDŠ, informace o možnosti testování Mensa, plánu akcí, lyžařském výcviku atd.

Děkujeme za vaši účast,

vedení školy

nejste přihlášen

Nabídka volnočasových aktivit v ZŠ 2019-20

Nabídku aktivit pro rok 2019-20 najdete v červené záložce AKTIVITY

nejste přihlášen

Dobročinná sbírka Bílá pastelka

Vážení rodiče, milí žáci,

 

rádi bychom vám ve spolupráci s TyfloCentrem v Ústí nad Labem nabídli možnost podpořit projekt: Bílá pastelka a to zakoupením bílé pastelky, kterou nám dne 16. 10.  2019 přijdou v rámci již 20. ročníku sbírky nabídnout do školy zástupci TyfloCentra.

 

Zakoupením pastelky podpoříte speciální služby pro nevidomé a slabozraké, např.: výcvik vodicích psů pro nevidomé, zaměstnávání zrakově postižených atd.
Více informací naleznete na webových stránkách:

https://www.bilapastelka.cz  a  www.tyflocentrumusti.cz

 

Zároveň tak máte možnost účastnit se  dne 16. 10. 2019 v atriu u Magistrátu města Ústí nad Labem orientačního pochodu „Potmě 2019“.

 

V rámci projektu na podporu nevidomých se někteří žáci naší školy zúčastní „Dne bílé hole“ v Severočeské vědecké knihovně, následně naváží na získané poznatky školními projektovými dny a zároveň uskutečníme zážitkový seminář se zástupci TyfloCentra přímo u nás ve škole.

Věříme, že tento projekt pomůže našim žákům alespoň trochu poznat svět nevidomých, vcítit se do života lidí s hendikepem, rozvíjet v žácích pocit solidarity.

 

Cena bílé pastelky: 30,- Kč.

 

Děkujeme za spolupráci,

 

vedení ZŠ a MŠ Libouchec, příspěvk. org.

nejste přihlášen

Organizace školního roku 2019-20

 

Organizace školního roku 2019-2020

 

Začátek školního vyučování:             2. září 2019

Ukončení 1. pololetí:                          30. ledna 2020

Konec školního vyučování:                 30. června 2020

Podzimní prázdniny:                      29. 10. a 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:                         23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Začátek výuky po vánoč. pr.:              6. ledna 2020

Pololetní prázdniny:                       31. ledna 2020

Jarní prázdniny pro okres UL:          3. 2. - 9. 2. 2020     

Velikonoční prázdniny:                   9. dubna 2020

Hlavní prázdniny:                           1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Konec letního času:                            27. 10. 2019

Začátek letního času:                          29. 3. 2020

nejste přihlášen

Informace k 1. školnímu týdnu

 •  Pondělí 2. 9. 2019 1. školní den - pouze 1 vyuč. hodina - 8:10 - 8:55
  přivítání žáků ve třídách,  
  školní družina ani školní jídelna ještě nejsou v provozu
 • Úterý 3. 9. - středa 4. 9. 2019
   
  -třídnické hodiny, I. stupeň - do 11:50
                              II. stupeň - do 12:45
  Školní jídelna, ranní i odpolední družina - již v provozu.
 • Od čtvrtka 5. 9. 2019 - výuka dle rozvrhu. 
  (Odpolední vyučování začíná v úterý 10. 9. 2019)

  Žáci 6. ročníku obdrží návratky - pro výběr volitelného předmětu. Návratky nutno odevzdat do 5. 9. 2019. (čtvrtek)

  Podrobné informace o organizaci začátku školního roku podají třídní učitelky na webových stránkách jednotlivých tříd.
 • Přejeme všem našim žákům příjemný vstup do nového školního roku a úspěšný celý rok! :-)
nejste přihlášen

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:
Hlavní budova školy je po celý den uzamčena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků (zamyká se v 8:05! – dbejte na včasné příchody do školy) a odpoledne při odchodu žáků – kdy je zde zajištěn dozor.
Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dozoru v jídelně.

Hlavní vchod slouží pro ostatní návštěvníky školy, případně žákům, kteří odcházejí/přicházejí
v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru
u bočního vchodu, po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi odpoledním vyučováním mohou žáci pod dozorem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.
Dbejte, prosím, těchto pokynů.
Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.
Děkujeme za pochopení

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se