Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Organizace výuky od 31. 5. 2021

obrázek

Organizace vzdělávání v mateřské i základní škole a školní družině probíhá pro všechny formou prezenční výuky. Dílčí omezení se týkají předmětu udební výchova. Pohyb uvnitř budov pouze s repirátorem. Stále platí zpřísněná hygienická opatření (obědy v jednorázových obalech, použití desinfekce při vstupu do budovy. Pohyb třetích osob ve škole omezen).

Změna: Od 8. 6. je při výuce ve třídách umožněn účastníkům pobyt bez roušek. 

Přejeme klidné a zdravé dny všem,

s vyhlídkami na letní počasí

 

 

nejste přihlášen

Organizace výuky od 24. 5. 2021

obrázek

Od 24. 5. 2021 nastoupí k výuce všichni žáci ZŠ. Rotační systém se ruší. Testování bude probíhat 1x týdně-v pondělí či dle nástupu žáků v týdnu do školy.

nejste přihlášen

Provoz školy od 17. 5. 2021

obrázek

ZŠ - žáci na 1. stupni nastoupí ve všech ročnících k prezenční výuce.

2. stupeň ZŠ - prezenčně 7. a 9. ročník, 6. a 8. ročník distančně.

Ostatní provoz beze změn.

 

ŠD - provoz ve dvou odděleních.

nejste přihlášen

Informace k testování ve školách

obrázek

Vážení rodiče a žáci,

pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se testování ve školách, většinu najdete zde.

nejste přihlášen

Hygienická pravidla v době koronaviru

Vážení rodiče, milí žáci, 
prosíme, připomeňte si pravidla dodržování zvýšené hygieny v období koronavirové epidemie. Informace najdete zde:

Manuál - koronavirus

Děkujeme
vedení školy

nejste přihlášen

Organizace školního roku ZŠ 2020-2021

obrázek

Organizace školního roku 2020-2021

 

Začátek školního vyučování:              1. září 2020

Ukončení 1. pololetí:                          28. ledna 2021

Konec školního vyučování:                 30. června 2021

Podzimní prázdniny:                      29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                         23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Začátek výuky po vánoč. pr.:              4. ledna 2021

Pololetní prázdniny:                       29. ledna 2021

Jarní prázdniny pro okres UL:          8. 2. - 14. 2. 2021     

Velikonoční prázdniny:                   1. dubna 2021

Hlavní prázdniny:                           1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Konec letního času:                            25. 10. 2020

Začátek letního času:                          28. 3. 2021

nejste přihlášen

ZŠ a MŠ Libouchec - Škola spolupracující s Mensou

obrázek

Díky našim aktivitám v základní škole jsme byli přijati mezi školy spolupracující s Mensou, organizací zabývající se podporou nadaných dětí. Ve škole proběhlo testování IQ, kterého se mohli zúčastnit nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost. Podporujeme rozvoj nadání každého žáka, který má zájem. Dlouhodobě realizujeme Kluby čtenářství a Kluby deskových her a zábavné logiky. Zájem žáků podněcujeme také účastí v zajímavých soutěžích.

Jsme rádi, že zájem mají žáci od 1. do 9. ročníku, soutěžení je baví a podporuje jejich zvídavost. 

nejste přihlášen

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

obrázek

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:


Hlavní budova školy je po celý den uzavřena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků v 7:40 hod., zavírá se v 8:10 a odpoledne při odchodu žáků – vždy je v těchto prostorách zajištěn dohled.


Žáky, kteří odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dohledu v jídelně.

Hlavním vchodem vstupují ostatní návštěvníci školy, případně žáci, kteří odcházejí/přicházejí v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru u bočního vchodu. Po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci pod dohledem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.

Dbejte, prosím, těchto pokynů.

Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy a využívali parkoviště mimo tento prostor.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.

Děkujeme za pochopení

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se