UPOZORNĚNÍ
V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

kamera

Drakiáda 2017

4. 10. 2017 | Bc. Martin Elgr

Uzavření MŠ v pátek 29. 9. 2017

22. 9. 2017 | Dana Březinová
V pátek 29. 9. 2017 bude přerušen provoz Mateřské školy Libouchec.
Uzavřena bude mateřská škola a školní jídelna MŠ.

Ředitelské volno pro žáky ZŠ v pátek 29. 9. 2017

22. 9. 2017 | Dana Březinová
pátek 29. září 2017

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky základní školy Libouchec
Na základě § 24 odst. 2) zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) v platném znění
vyhlašuji na 29. 9. 2017 pro žáky základní školy ředitelské volno.
Uzavřena bude základní škola, školní jídelna ZŠ a školní družina.

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

15. 9. 2017 | Libuše Krupičková
Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:
Hlavní budova školy je po celý den uzamčena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků (zamyká se v 8:05! – dbejte na včasné příchody do školy) a odpoledne při odchodu žáků – kdy je zde zajištěn dozor.
Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dozoru v jídelně.

Hlavní vchod slouží pro ostatní návštěvníky školy, případně žákům, kteří odcházejí/přicházejí
v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru
u bočního vchodu, po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi odpoledním vyučováním mohou žáci pod dozorem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.
Dbejte, prosím, těchto pokynů.
Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.
Děkujeme za pochopení