Upozornění

V objektu školy jsou instalovány kamery, které monitorují bezprostřední okolí i chodby školy.

Projekty

nejste přihlášen

Změny v provozu školy od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

obrázek
Vláda na jednání dne 26. 2. 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od 1. 3. 2021 uzavřou také:
  • mateřské školy
  • 1. a 2. ročníky základních škol 
  • školní družiny 

Kompletní text krizového opatření vlády, týkajícího se škol a školských zařízení, naleznete ZDE.

  • Ve všech třídách základní školy bude probíhat výuka distanční formou.
  • Třídní učitelky 1. a 2. ročníku budou informovat zákonné zástupce o rozvrhu (viz podzimní uzavření škol).
  • Pro děti v povinném předškolním vzdělávání bude probíhat distanční výuka. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána z MŠMT začátkem příštího týdne, poté budeme informovat zákonné zástupce emailem.
  • V týdnu 1. 3. 2021 - 5. 3. 2021 bude z provozních důvodů uzavřena také školní jídelna ZŠ. 

OŠETŘOVNÉ:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

nejste přihlášen

Mimořádné opatření MZČR - platnost od 25. 2. 2021

obrázek

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN vydaným dne 22. 2. 2021, s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání platí:

Všem osobám (i žákům) se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je: respirátor (FFP2) nebo zdravotnická rouška, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorách školy a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu (potřeba lékařského posudku), 
  • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin, pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že se sedí u stolu
  • děti v mateřské škole.

 

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. 

Celý dokument k nahlédnutí

nejste přihlášen

Průběh vzdělávání a provoz školy v únoru 2021

obrázek
1. 2. - 5. 2. 2021 - v provozu všechny třídy
  1. a 2. ročník ZŠ - prezenční výuka
  3. - 9. ročník ZŠ - distanční výuka.
8. 2. - 12. 2. 2021 - v provozu
  ZŠ, ŠD - jarní prázdniny
  Školní jídelna ZŠ - nevaří
  Úřední hodiny po-pá 7:00 - 12:00
15. 2. - 26. 2. 2021 v provozu všechny třídy
  1. a 2. ročník ZŠ - prezenční výuka
  3. - 9. ročník ZŠ - distanční výuka
  ŠD - v provozu pro 1. a 2. ročník ZŠ

 

nejste přihlášen

Hygienická pravidla v době koronaviru

Vážení rodiče, milí žáci, 
prosíme, připomeňte si pravidla dodržování zvýšené hygieny v období koronavirové epidemie. Informace najdete zde:

Manuál - koronavirus

Děkujeme
vedení školy

nejste přihlášen

Organizace školního roku ZŠ 2020-2021

obrázek

Organizace školního roku 2020-2021

 

Začátek školního vyučování:              1. září 2020

Ukončení 1. pololetí:                          28. ledna 2021

Konec školního vyučování:                 30. června 2021

Podzimní prázdniny:                      29. 10. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                         23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Začátek výuky po vánoč. pr.:              4. ledna 2021

Pololetní prázdniny:                       29. ledna 2021

Jarní prázdniny pro okres UL:          8. 2. - 14. 2. 2021     

Velikonoční prázdniny:                   1. dubna 2021

Hlavní prázdniny:                           1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Konec letního času:                            25. 10. 2020

Začátek letního času:                          28. 3. 2021

nejste přihlášen

ZŠ a MŠ Libouchec - Škola spolupracující s Mensou

obrázek

Díky našim aktivitám v základní škole jsme byli přijati mezi školy spolupracující s Mensou, organizací zabývající se podporou nadaných dětí. Ve škole proběhlo testování IQ, kterého se mohli zúčastnit nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost. Podporujeme rozvoj nadání každého žáka, který má zájem. Dlouhodobě realizujeme Kluby čtenářství a Kluby deskových her a zábavné logiky. Zájem žáků podněcujeme také účastí v zajímavých soutěžích.

Jsme rádi, že zájem mají žáci od 1. do 9. ročníku, soutěžení je baví a podporuje jejich zvídavost. 

nejste přihlášen

Upozornění pro žáky a návštěvníky školy

Z preventivních bezpečnostních důvodů byla na naší škole přijata tato opatření:
Hlavní budova školy je po celý den uzamčena, boční vchod slouží žákům, otevírá se ráno při příchodu žáků (zamyká se v 8:05! – dbejte na včasné příchody do školy) a odpoledne při odchodu žáků – kdy je zde zajištěn dozor.
Děti, které odcházejí po obědě, si vyzvednou jejich rodiče u bočního vchodu.
Pokud je potřeba, aby žák šel na oběd přednostně (návštěva lékaře apod.), rodiče napíší lísteček, který žák předá dozoru v jídelně.

Hlavní vchod slouží pro ostatní návštěvníky školy, případně žákům, kteří odcházejí/přicházejí
v průběhu vyučování.

Pokud žáci docházejí do školy odpoledne na zájmovou činnost, vyzvedává je vedoucí zájmového útvaru
u bočního vchodu, po skončení akce je opět odvede a školu za nimi zamkne.

Mezi odpoledním vyučováním mohou žáci pod dozorem pedagogů využít hernu v přízemí školy, není jim však dovoleno setrvávat v šatnách nebo se pohybovat jinde po škole.
Dbejte, prosím, těchto pokynů.
Zároveň žádáme rodiče, aby dodržovali zákaz vjezdu do dvora školy.

Tato opatření slouží k zajištění bezpečnosti žáků a zároveň k ochraně majetku žáků i školy.
Děkujeme za pochopení

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se